S účinnosťou od 1. januára 2019 bol zavedený inštitút príspevku na rekreáciu zamestnancov. Príspevok je vo výške 55 percent oprávnených nákladov, maximálne do sumy 275 eur ročne. Povinnosť poskytovať zamestnancom tento príspevok majú v súčasnosti len firmy s viac ako 49 zamestnancami.

Pre zamestnávateľov so 49 zamestnancami a menej je možnosť poskytnúť rekreačný poukaz dobrovoľná. Túto podmienku chcú národniari zmeniť. Poslanci uvádzajú, že zaznamenali záujem o využitie príspevku na rekreáciu aj u tých zamestnancov, ktorým ho ich zamestnávateľ nie je povinný poskytnúť, a vnímajú vzniknutú nerovnosť medzi jednotlivými zamestnancami na základe počtu zamestnancov vo firme. Podmienka odpracovaných rokov u zamestnávateľa by mala zostať zachovaná.

Účinnosť návrhu zákona navrhujú poslanci od 1. januára 2021. Dôvodom sú finančné dosahy tohto rozšírenia a poskytnutie dostatočnej časovej prípravy zamestnávateľom, ktorí zamestnávajú menej ako 50 zamestnancov. Poslanec OĽaNO Eduard Heger sa na výbore zaujímal, či majú poslanci SNS vyčíslený vplyv tejto zmeny na malých podnikateľov. „To je záťaž pre podnikateľov, práve pre tých malých, firiem od nula do 49 zamestnancov je najviac. Sú zavalené enormnou byrokraciou a zvýšenými nákladmi. Toto je forma vynútenej odmeny, lebo zamestnávateľ nemôže povedať na príspevok nie,“ podotkol E. Heger s tým, že sa prijíma nejaké opatrenie bez toho, aby bol vyčíslený dosah. Podľa neho mali byť poukazy zavedené na dobrovoľnej báze.

Podobný názor má aj poslanec SaS Marián Viskupič. „Ide aj o byrokratické náklady zákona. Firma sa buď rozhodne, že toto bude robiť s vlastnými nákladmi sama, alebo to urobí externá firma, ktorá zaťaží poskytovateľa ubytovania,“ upozornil na praktiky v praxi M. Viskupič.

Poslanec SNS Radovan Baláž však oponoval, že vplyv sa nedá vyčísliť, pretože tento príspevok je na požiadanie zamestnanca. „Ten prvotný návrh, ktorý bol pred rokom, počítal s tým, že príspevok bude platiť na všetkých zamestnávateľov. Tí sú logicky proti,“ podotkol Baláž. Tiež upozornil na to, že firmy mali dostatok času, aby sa na toto opatrenie pripravili.

Predseda výboru Róbert Puci (Smer-SD) je presvedčený o tom, že pri tomto opatrení nepovie ani jeden zamestnanec, že je zlé. „Osobne si myslím, že pozitíva prevládajú nad negatívami,“ dodal R. Puci.