Dnešné kybernetické útoky sa radikálne zmenili oproti útokom z minulosti. Rozsiahle scattershot útoky boli nahradené útokmi, ktoré sú pokročilé, plánované, cielené a trvalé.

Reálna bezpečnostná hrozba pre firmy v súčasnosti?

Dnešné kybernetické útoky

Počítačoví zločinci prišili na to, ako sa vyhnúť detekcii a preto tradičné obrany už nestačia. Pomocou sady nástrojov pre návrh polymorfných hrozieb, ktoré sa menia s každým použitím, pohybujú sa pomaly a využívajú zero-day zraniteľnosť a tým zločinci nemajú problém s tradičnou a novou generáciou firewallov, IPS, anti-virusov a webových brán. Táto nová generácia organizovanej počítačovej trestnej činnosti je trvalá, využíva na organizáciu dostupné údaje na sociálnych sieťach, dokáže vytvoriť veľmi cielené “phishing” e-maily a malware zamerané priamo na typy aplikácií a operačné systémy (so všetkými ich zraniteľnosťami).

Akonáhle sú vo vnútri siete, budú sa pokročilé malware, zero-day a cielené útoky APT skrývať, replikovať, a snažiť sa vypnúť ochranu hostiteľa. Potom, čo sa nainštalujú, podajú informáciu útočníkovi a čakajú na inštrukcie – aby mohli kradnúť dáta, infikovať ďalšie koncové body, urobiť prieskum, alebo len tak čakať, kým je útočník pripravený udrieť. Útoky bývajú úspešné, pretože len málo technológii dokáže sledovať odchádzajúce malware prenosy.

Útoky na cenné informácie

Dnešné pokročilé útoky sú zamerané na získanie cenených – citlivých osobných informácii, duševného vlastníctva, prihlasovacích údajov, informácií o situácii spoločnosti a každý útok je často vykonaný cez web a email, a v niekoľkých fázach, s premyslenými krokmi ako sa dostať do vnútra siete,  potom dá spätnú väzbu von z napadnutej siete, a získava cenné informácie, ktoré sa posielajú von mimo organizáciu.

Prevencia proti týmto hrozbám

Firmy musia zmeniť svoje zmýšľanie. Od názoru „Mne sa to nestane alebo Ja to nemusím riešiť“ musia prejsť od vyčkávacieho k aktívnemu postoju. Iba tak prestanú byť pre útočníkov ľahkým cieľom.

SecurStar Slovakia poskytuje bezpečnostné riešenia spoločnosti FireEye vrátane profesionálnej podpory. Platforma FireEye poskytuje prevenciu proti kybernetickým hrozbám. Platforma FireEye umožňuje rýchle zistenie, overenie a reakciu na kybernetické útoky, ktoré sú stále sofistikovanejšie a úspešné v činnostiach ako sa vyhnúť súčasnej obrannej technológii. Platforma FireEye bola účelovo postavená proti dnešným kybernetickým útokom a dopĺňa bezpečnostnú obranu, ako sú tradičné a budúce generácie firewallov (NGFW), IPS, anti-virus (AV), a brány, ktoré nemôžu zastaviť pokročilý malware.

Spoločnosť FireEye vyvinula prvý a jedinečný novátorský bezpečnostní systém, založený na technológii virtuálnej analýzy, ktorá firemným aj štátnym organizáciám dokáže poskytnúť ochranu pred hrozbami kybernetických útokov novej generácie a to v reálnom čase. Tieto vysoko sofistikované útoky ľahko obchádzajú tradičnú ochranu založenú na kontrole signatúr, ktorú využívajú firewally novej generácie, systémy IPS, antivírové produkty a gatewaye dostupné na súčasnom trhu.

Reálna bezpečnostná hrozba pre firmy v súčasnosti?

O Spoločnosti Securstar Slovakia:

SecurStar Slovakia je jedným z popredných poskytovateľov riešení bezpečnosti IT na Slovensku a v Českej Republike. V úzkej spolupráci so svojimi zákazníkmi - podniky, orgány verejnej správy a medzinárodné organizácie - SecurStar Slovakia vyvíja a implementuje vysoko výkonné produkty a state-of-the-art bezpečnostné IT riešenia. Tak SecurStar Slovakia nielen udržuje IT infraštruktúru bezpečnú pre svojich zákazníkov, ale tiež dosahuje inteligentnú optimalizáciu procesov a vytvára udržateľnú pridanú hodnotu.

V SecurStar Slovakia, sa viac ako 60 odborníkov zameriava na otázky, ako je šifrovanie (Data Safe), government, kybernetická bezpečnosť (FireEye) s cieľom byť vždy o krok vpred pred konkurenciou z hľadiska kvality a technológie. SecurStar Slovakia kladie dôraz na dlhodobé vzťahy so svojimi zákazníkmi v atmosfére založenej na partnerstve, o čom svedčia úspešné bezpečnostné vzťahy či už zo štátnej správy alebo zo súkromného sektoru. Záujemcom o bližšie informácie odporúčame pokračovať alebo kontaktovať SecurStar Slovakia na webstránke www.securstar.sk alebo na tel. čísle 02/3231 0963

Reálna bezpečnostná hrozba pre firmy v súčasnosti?