Najúspešnejším peňažným  ústavom na Slovensku je v súčasnosti Všeobecná úverová banka (VÚB). Prinajmenšom podľa hodnotiaceho modelu TREND Analyses, ktorý porovnáva výsledky bánk za uplynulé dva roky. Konkrétne prevádzkovú efektívnosť, ziskovosť i schopnosť zveľaďovať trhové podiely. Nemerateľné kritériá, ako je kvalita či výhodnosť služieb z pohľadu klientov, hodnotenie nezohľadňuje. No nepriamo aj spokojnosť klientov rozhoduje o tom, ktorej banke zveria svoje zdroje, prípadne od ktorej si požičajú, a teda komu trhové podiely porastú a komu klesnú.

VÚB ašpirovala na titul už pred rokom. Nakoniec zostala strieborná iba s malým odstupom za opakovane prvou Tatra bankou. Pri výborných výsledkoch obidvoch peňažných ústavov za rok 2007 vtedy rozhodli slabšie výsledky VÚB za druhý (starší) hodnotený rok 2006, keď ešte strácala trhové podiely.

V roku 2008 dcéra talianskej bankovej skupiny Intesa Sanpaolo potvrdila, že jej predvlaňajšie výsledky neboli náhodné. Zopakovala ich, ba ešte zlepšila. V aktuálnom hodnotení preto konkurentom už nedala šancu. Zvíťazila s veľkým náskokom. Získala až 84 percent z maximálneho možného bodového zisku oproti 74, resp. 68 percentám, ktoré získali banky na druhej a tretej priečke.

 Iba štvrtý líder

V 12-ročnej histórii cien TRENDU za mimoriadne podnikateľské výsledky je VÚB len štvrtým peňažným ústavom, ktorý titul Banka roka získal. Pred ňou sa to podarilo iba Tatra banke (osemkrát), bývalej HVB Bank Slovakia (dvakrát), ktorá sa od roku 2007 začlenila do UniCredit Bank Slovakia, a Slovenskej sporiteľni (raz). Po rakúskych a nemeckých vlastníkoch, ktorých dcéram patrilo všetkých 11 doterajších titulov, si tentoraz na trofej Banka roka prvýkrát siahli Taliani.

Rok 2008, ktorého výsledky v aktuálnom hodnotení rozhodovali, bol pre VÚB už siedmym pod taktovkou talianskej bankovej skupiny Intesa. Tá sa po sprivatizovaní jednej z najväčších domácich bánk uviedla v slovenských pomeroch najtvrdším zoštíhľovaním, angažovaním skúsených manažérov od konkurencie i mimoriadnym tlakom na výkonnosť ľudí. Z inštitúcie, ktorá bývala predtým terčom posmeškov zo strany konkurentov, sa postupne stala rešpektovaná banka, ktorá vyniká efektívnym systémom riadenia, nízkou nákladovosťou, úspešným predajom ziskových produktov i účinným riadením rizík. Potvrdzujú to aj jej výsledky.

V roku 2008 bola VÚB jasnou jednotkou v poskytovaní nových úverov. Podobne ako predvlani, aj minulý rok zdvihla celkový stav úverov vo svojom portfóliu až o vyše 33 percent, keď bola najaktívnejšia v novom financovaní obyvateľstva i podnikateľských subjektov. Sama VÚB sa vlani postarala až o bezmála tretinu zo súhrnného prírastku klientskych pôžičiek za celý bankový sektor. Jej trhový podiel na úveroch za jediný rok stúpol o vyše dva percentné body už na 17 percent. Menej výrazný rast si banka pripísala na poli získavania vkladov od klientov. Stačilo to však na tretie najväčšie zlepšenie podielu na trhu.

Vysoký bodový  zisk v hodnotiacom modeli TRENDU si pripísala VÚB aj za mimoriadnu prevádzkovú efektívnosť – už tradične najlepšiu spomedzi bánk s početnou sieťou pobočiek. Na pokrytie všetkých prevádzkových nákladov jej vlani stačilo iba 46 percent výnosov. A keďže pri nadpriemernej kvalite úverového portfólia banka nemíňa veľa ani na pokrývanie úverových rizík, výsledkom je naďalej silná ziskovosť. Tá sa do hodnotenia premietla štvrtým najvyšším bodovým ziskom za rentabilitu kapitálu. Dokopy to pre VÚB znamená vysoko nadpriemerné výsledky vo všetkých hodnotiacich parametroch a zaslúžený titul Banka roka 2009.

 Mimoriadny rok ING

Na druhú priečku v aktuálnom hodnotení sa vyšvihla pobočka holandskej ING Bank. V úveroch pritom dosiahla iba priemerný a vo vkladoch dokonca podpriemerný rast, čo znamená, že za vývoj trhových podielov veľa bodov v hodnotení nezískala. Zato však naplno využila mimoriadnu príležitosti profitovať z obchodovania na finančných trhoch.

Blížiaci sa vstup Slovenska do eurozóny totiž sprevádzali unikátne príležitosti zarobiť na očakávanom zhodnotení koruny či dočasne vyšších korunových úrokoch. Z mimoriadneho záujmu zahraničných bánk a iných investorov o pozície v korunách, resp. korunové deriváty najviac vyťažila práve ING Bank. Vďaka jej holandskej centrále disponuje vyšším ratingom a rádovo vyšším kapitálom ako iné domáce banky, čo jej významne pomohlo stať sa lídrom v obchodovaní s korunovými derivátmi.

Najstaršia a najväčšia z pobočiek zahraničných bánk v SR okrem toho profitovala aj z vlastných pozícií, keď sama stavila na pokles korunových úrokových sadzieb, resp. ich vyrovnanie s eurovými. V druhej polovici vlaňajška sa k tomu pridalo aj zvyšovanie úrokových marží z úverových obchodov s klientmi. Toto všetko umožnilo ING Bank na Slovensku v roku 2008 zdvihnúť prevádzkové výnosy až o tretinu na úroveň, ku ktorej sa predtým za 15 rokov pôsobenia na Slovensku nikdy ani nepriblížila. Vďaka tomu v hodnotení TRENDU naplno bodovala mimoriadne vysokou ziskovosťou i prevádzkovou efektívnosťou, teda v ukazovateľoch, ktoré majú v modeli najvyššiu váhu (po 30 %).

 Tatra iba štvrtá

Po minuloročnom ústupe z medailových pozícií v aktuálnom hodnotení postúpila na bronzovú priečku Slovenská sporiteľňa. Po tom, čo v roku 2007 strácala trhové pozície, dokázala v roku 2008 najviac vyťažiť z mobilizácie hotovostných úspor ľudí v dožívajúcich korunách. Podľa predpokladov, od banky s bezkonkurenčne najpočetnejšou bázou klientov sa iný výsledok ako masívny nárast vkladov ani nečakal. V úveroch však sporiteľňa ani minulý rok nestačila tempu, ktorým rástli jej najväčší rivali, a z trhového podielu ďalej strácala. Podarilo sa jej však zbrzdiť rast nákladov a vôbec prvýkrát stlačiť prevádzkovú nákladovosť tesne pod 50 percent. Aj vďaka tomu minulý rok zarobila akcionárom čistý zisk nad úrovňou 20 % vlastného kapitálu.

Podobnú rentabilitu dosiahla aj Tatra banka, ktorej sa tiež vlani podarilo zisk ešte zvýšiť. Napriek tomu sa Banke roka 2008 tentoraz ušla iba štvrtá  priečka. V úveroch pritom ďalej svižne rástla a dokonca vytlačila Slovenskú sporiteľňu z pozície trhovej jednotky. No na druhej strane ani zďaleka nestačila jej vlaňajšiemu výkonu v získavaní zdrojov od klientov, kde tentoraz výrazne zaostala aj za priemerom trhu. Už tradične slabým miestom Tatra banky bola aj vysoká prevádzková nákladovosť. Na prevádzku minula takmer 56 % prevádzkových výnosov, čo síce na retailovú banku nie je zlý výsledok, v slovenských podmienkach však sotva priemerný.

 Červených pribudne

Okrem ING Bank sa vysoko v aktuálnom hodnotení dostali aj ďalšie dve banky obsluhujúce na Slovensku takmer výlučne korporátnych klientov – Citibank a Calyon. Práve takéto banky však po vstupe Slovenska do eurozóny najviac pocítia výpadok výnosov z devízových konverzií a je takmer isté, že vysoké zisky ani popredné umiestnenia v hodnotení Banka roka si v najbližších rokoch nezopakujú.

Do aktuálneho hodnotenia sa kvalifikovalo len o dve banky menej ako pred rokom. O rok ich môže byť ešte menej. V dôsledku hospodárskej recesie a problémov časti klientov so splácaním úverov sa zisky väčšiny bánk v SR výrazne prepadnú. V červených číslach ich zákonite skončí viac, ako bývalo zvykom v dobrých rokoch.

Autor je hlavný  analytik TREND Analyses. 
 

Výročná  cena TRENDU za mimoriadne podnikateľské  výsledky

TREND’s Annual Prize for Outstanding Business Results 

Banka roka 2009 – Bank of the Year 2009

  1. Všeobecná úverová  banka, a.s., Bratislava
  2. ING Bank N.V., pobočka Bratislava
  3. Slovenská sporiteľňa, a.s., Bratislava 

Banka roka 2008 – Bank of the Year 2008

  1. Tatra banka, a.s., Bratislava
  2. Všeobecná úverová  banka, a.s., Bratislava
  3. Poštová banka, a.s., Bratislava 

Banka roka 2007 – Bank of the Year 2007

  1. Tatra banka, a.s., Bratislava
  2. Slovenská sporiteľňa, a.s., Bratislava
  3. Dexia banka Slovensko, a.s., Žilina