Investičný apetít sa vracia do regiónu strednej a východnej Európy (CEE). Naznačuje to najnovšia správa o logistickom a priemyselnom trhu od spoločnosti Colliers International.

Podľa nej to za to región CEE vďačí viacerým faktorom, ale najmä svojej konkurencieschopnosti. Tá sa prejavuje vo viacerých oblastiach, ako je dostupnosť pozemkov a nehnuteľností v lokalitách, ktoré spĺňajú očakávania developerov aj koncových užívateľov, dostupnosť a spoľahlivosť verejných služieb, napojenie na dopravnú infraštruktúru, dostupnosť a zručnosti pracovnej sily a prístup k investičným stimulom.

ID 3 - Produktion bei VW
Neprehliadnite

Ovládnu krívajúci automotive investori? Akciové fondy začínajú nakupovať

Konkurencieschopnosť CEE regiónu sa tak potvrdzuje aj na pozadí svetovej pandémie nového koronavírusu. To opäť zvyšuje dopyt aj na Slovensku. Podľa informačného portálu Ministerstva životného prostredia SR sa v tomto roku začalo pripravovať prinajmenšom 12 logistických parkov a centier, ktoré sú v rôznych fázach realizácie či schvaľovania. Potvrdzuje to stále dostatočný záujem o slovenský trh.

Pandémia mieša karty

Ako naznačuje správa spoločnosti Colliers, trhy s priemyselnými a logistickými nehnuteľnosťami v celom regióne strednej a východnej Európy sa nachádzajú v rôznych fázach vyspelosti, a to ako z hľadiska veľkosti, tak z hľadiska tempa rozvoja.

Labas Miroslav, potraviny Labas
Zdroj: Trend, Mano Strauch

Podľa prieskumu je ponuka moderných priemyselných a logistických priestorov v CEE celkovo vyše 50 miliónov štvorcových metrov. Napriek tomu dostupnosť je nízka, keďže väčšina trhov v regióne zaznamenáva mieru neobsadenosti pod 5 percentami.

„Dopyt bol v posledných rokoch silný a hnaný najmä logistikou, maloobchodom a distribúciou, ktoré nasledovala ľahká výroba či automobilový priemysel. Počas pandémie a výhľadovo očakávame určité zmeny v objeme tohto dopytu, pričom svoje požiadavky budú zvyšovať odvetvia, ako je elektronický obchod, dátové centrá a špeciálne úložiská,“ naznačuje Kevin Turpin, regionálny riaditeľ Colliers International pre prieskum v strednej a východnej Európe.

Dodáva, že napriek tomu región CEE zostáva veľmi atraktívny pre výrobcov, ktorí pochádzajú z celého spektra od automobilových dielov cez letecký priemysel, kovy a plasty, komplexnú elektroniku, domáce spotrebiče, potraviny, nápoje, farmáciu a lekárske zariadenia.

„Aj keď očakávame, že elektronický obchod porastie rýchlejším tempom a podporí dopyt v týchto náročných časoch, v dlhodobejšom horizonte vznikne väčší dopyt zo strany výrobcov po priblížení častí svojho dodávateľského reťazca Európe, aby tým zmiernili určité riziká,” myslí si K. Turpin.

CEE logistické a priemyselné centrá
Zdroj: Colliers International

Stimuly budú kľúčové

V budúcnosti to môže znamenať, že „v skladoch budú väčšie zásoby alebo firmy budú vyrábať bližšie ku koncovému spotrebiteľovi, čo by sa tiež mohlo premietnuť do vyššieho dopytu po priemyselných a logistických priestoroch“. Možno očakávať, že tento trend bude pokračovať, najmä pre dostatočný dopyt a stavebné náklady, ktoré v posledných niekoľkých rokoch tiež rástli.

„Región strednej a východnej Európy zaznamenáva vyšší dopyt v logistickom sektore najmä v segmente e-commerce. Za účelom prilákania väčšieho počtu e-commerce hráčov na  Slovensko by sa mal pridať aj štát vytvorením kvalitných ekonomických podmienok. Tu vidíme stále rezervy v porovnaní s inými štátmi strednej a východnej Európy,“ naznačuje problémy na tunajšom trhu Richard Urvay, riaditeľ Colliers International.

automotive
Neprehliadnite

Automotive sa rozbieha. Na západe vznikne aj pre tento segment nový výrobný park

Istou formou podpory pre tento trh môžu byť stimuly. Tieto sa v jednotlivých krajinách líšia, ale ide najmä o nenávratné granty či štátne financovanie, zníženie alebo oslobodenie od dane. „Vzhľadom na to, že priemyselná produkcia je vo väčšine krajín strednej a východnej Európy takmer rekordná, je nepopierateľné, že sa tento región stal magnetom pre výrobné a logistické operácie,” tvrdí Lukáš Hejduk, partner spoločnosti CMS a riaditeľ pre realitný trh v strednej a východnej Európe. 

Dodáva, že v ostatnom období viaceré krajiny CEE regiónu prilákali množstvo zahraničných investícií, a to najmä vďaka kvalifikovanej pracovnej sile v regióne, rýchlo sa rozvíjajúcej infraštruktúre a nižším mzdovým nákladom v porovnaní so západnou Európou. „Navyše, investori v priemyselnom a logistickom odvetví majú v mnohých krajinách k dispozícii zaujímavé investičné stimuly,“ uzatvára.