Transparentný spôsob financovania komunálnej techniky

Moderný spôsob financovania komunálnej techniky prostredníctvom servisných zmlúv so zameraním na preventívny servis predstavuje efektívny a  transparentný spôsob obstarávania, pre súkromný ako aj verejný sektor. V čom spočíva primárna výhoda ? Pozrime sa ako to prebieha bežným spôsobom. Servis komunálnej techniky, najmä vozidiel na zvoz odpadu sa dlhodobo realizovali rovnakým systémom. Z počiatku má vozidlo na zvoz odpadu menšie závady, neskôr stredné závady ktoré môžu byť z nedbanlivosti nepovšimnuté. Pokiaľ tieto závady preventívne nedokážeme identifikovať na začiatku,  nakoniec dôjde k závažnej poruche, kedy dochádza k podrobnej diagnostike a odstráneniu závady.  Všetci výrobcovia nadstavieb  a ich servisní zástupcovia disponujú rôznymi manuálmi a smernicami ako postupovať pri opravách akejkoľvek závady. Na prvý pohľad nie je čo riešiť, a už vôbec nie premýšľať, ako tieto rokmi zavedené postupy zmeniť.  Pred tromi rokmi sa v spoločnosti REDOX rozhodli otestovať úplne nový spôsob servisu komunálnych nadstavieb. V REDOX vytvorili systém servisných paušálov so zameraním na preventívny servis, realizovaný prostredníctvom ich mechanikov v jednotlivých prevádzkach u klientov. Samotné servisné paušály nie sú novinkou. Novinkou je preventívny servis.

Preventívny servis od REDOXu - ako efektívne a transparentne na servis komunálnej techniky

Preventívny servis využíva aj Bratislavská mestská spoločnosť OLO a.s.

V REDOX s.r.o. sa starajú o životnosť a servis vozidiel na zvoz odpadu OLO a.s. Ako tento systém servisných paušálov vyzerá v praxi ? V prvom rade V REDOXe neodstaňujú následky závad. V spoločnosti REDOX proaktívne preventívnymi prehliadkami zisťujú možné závady už na ich počiatku. Napríklad vodičom ľahko prehliadnuteľné drobné mikrotrhliny plášťa nadstavby mechanici opravia v nákladoch desiatok eur, pričom oprava prasknutého celého plášťa nadstavby stojí viac ako 6000,-eur. Pri vážnych poškodeniach  plášťa je nutné vymeniť celé telo nadstavby v cene viac ako 30 000,-eur. Bohužiaľ aj aj v roku 2019 obyvatelia stále vhadzujú do nádob odpad, ktorý tam nepatrí - železo, betón, staré obkladačky atď. V Bratislave sa to stáva pomerne často. Tento odpad bohužiaľ deštruktívne poškodzuje nadstavby s lineárnym lisovaním odpadu tak, že najnamáhanejšia časť nadstavby-lisovacia doska pri kontakte s betónom sa vyosí zo svojej dráhy. Pri preventívnom servise zistíte včas už 0,5cm posun vodiacich dráh nadstavby, bežne pri údržbe to vodič zistí až pri 7-8cm posune alebo si to nevšimne vôbec. Aká je cena odstránenia závady? V prvom prípade je to práca na 4 hodiny, v druhom prípade je nutná demontáž hydrauliky, oboch dosiek a elektroinštalácie v rozsahu minimálne 120 hodín. Pri cene práce cca 30eur/1h, je rozdiel  viac ako 3400,-eur plus cena materiálu minimálne 4000,-eur. Celkový rozdiel viac ako 7000,-eur už stojí za úvahu. Vo väčšine prípadov vodiči vozidiel na zvoz odpadu nie sú schopní odborne a včas identifikovať jednotlivé závady na svojom vozidle v porovnaní so servisnými mechanikmi. V REDOXe považujú za dôležité aby vodiči dodržiavali dennú respektíve týždennú výrobcom predpísanú údržbu nadstavby, čo nie je vždy pravidlom. V prípade dvojsmenných prevádzok je takmer nemožné realizovať akúkoľvek údržbu smetiarskeho auta. V posledných dvoch rokoch je aj v komunálnej sfére absolútny nedostatok vodičov, takže dochádza k ich veľkej fluktuácii. Na mnohých vozidlách sa menia vodiči každých 6 mesiacov. Smetiarske auto väčšina z nich považuje za prestupnú stanicu smerom k diaľkovej kamiónovej doprave, rovnakým spôsobom sa správajú aj k vozidlu. V takýchto podmienkach je nemožné očakávať od obsluhy vozidla aspoň základnú starostlivosť o zverené vozidlo. A tak prevádzkové náklady rastú a porastú.

Preventívny servis od REDOXu - ako efektívne a transparentne na servis komunálnej techniky

Preventívny servis - inovácia od REDOXu, ktorá šetrí peniaze

Pri cenovom porovnaní servisných paušálov (preventívny servis) a štandardného servisu nám vychádza úspora pre klienta minimálne 12 000,-eur na jedno vozidlo na zvoz odpadu. Úspora sa prejaví vo výkupnej cene vozidla po skončení servisnej zmluvy. Naša výkupná  cena takéhoto vozidla môže byť pre OLO a.s. až 45 000,-eur po sedemročnej prevádzke. Keďže v REDOXe sa o nadstavbu vozidiel na zvoz odpadu celých sedem rokov starali, vedia čo vykupujú. Tento systém je mimoriadne efektívny, ale rovnako aj transparentný. Ďalšia výrazná úspora je  v minimálnych  prestojoch vozidla. Pri servisných paušáloch (preventívny servis)  je priemerný ročný prestoj nadstavby cca 4dni, pri štandardnom servise cca 12dní. Denný prenájom náhradného vozidla je 200,-eur,čo pri siedmych rokoch prevádzky predstavuje náklad naviac viac ako 11 000,-eur. Takže na konci dňa máte kumulovanú  úsporu cca 23 000,-eur na jedno vozidlo. V REDOXe predpokladajú že do piatich rokov bude 70% na Slovensku obstarávanej  komunálnej techniky pod servisnými zmluvami so zameraním na preventívny servis.

REDOX, s.r.o. Lučenec je najväčším slovenským dodávateľom komunálnej techniky pre mestá, obce a spoločnosti, ktoré nakladajú s komunálnym a separovaným odpadom, pričom hlavný dôraz spoločnosť venuje komplexným dodávkam techniky pre zber, triedenie, zhodnotenie a zneškodnenie komunálnych odpadov.