Mnohí z nás si vyberajú mesto pre jeho obrovské výhody, dostupnosť služieb a komfort, ktoré nám poskytuje. Pohodlie a komfort sa však môžu veľmi rýchlo premeniť na utrpenie a „horor“, ak nemáte po ruke dobrú správu.

Podcenené revízie hasiacich zariadení, elektrických rozvodov a stavu budovy, môže pripraviť o strechu nad hlavou obrovské množstvo ľudí. Predísť komplikáciám a problémom pri takomto type bývania sa dá dobrou správou nehnuteľnosti, ktorú by mal mať na starosti vami zvolený správca. Vymeniť novú kľučku na dverách určite zvládne asi každý z vás, na niektoré úlohy sme ako jednotlivci často ale prikrátki.

Preštudujte si zákon

Samozrejme, ako majitelia nehnuteľností by sme sa mali podieľať na zachovaní dobrého stavu bývania najmä my a neriešiť iba interiér svojho bytu. Kvalitný sadrokartón sa dá predsa použiť na rôzne účely. Často je ale opak pravdou a ľahostajnosť niektorých ľudí potom musí riešiť správca, bez ktorého by sme boli v danej situácii úplne stratení.

Sú však aj momenty, kedy „zakopne“ správa domu a podľa zákona č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov, konkrétne § 6 a § 8, si svoje povinnosti neplní.

Za správu domu je podľa tohto zákona považované obstarávanie služieb a tovaru, ktorými správca alebo spoločenstvo zabezpečuje pre vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome.

Ktoré služby konkrétne to sú, kedy môžete správcu za ich neplnenie odvolať, si povieme v našom článku. Dôsledná ochrana pred požiarmi má predsa, ako nám prax čoraz častejšie ukazuje, zmysel aj pri tomto type bývania.

Oboznámte sa s povinnosťami správcu

Ak sa spoločenstvo vlastníkov nerozhodne inak, pre bytový dom alebo nebytové priestory, vzhľadom na svoju veľkosť a väčší počet majiteľov, je dôležité zvoliť si zodpovedného správcu.

Tým môže byť niekto z majiteľov bytu v danom bytovom komplexe, teda fyzická osoba, prípadne iná právnická osoba alebo fyzická osoba, s ktorou vlastníci bytov a nebytových priestorov uzatvoria zmluvu o výkone správy.

Za tento výkon si samozrejme svojho zástupcu aj platíte v mesačných nákladoch za bývanie. Medzi jeho základné povinnosti správy podľa spomínaného zákona patria:

  • prevádzka, údržba, opravy, rekonštrukcie, pravidelné čistenie fasád a modernizácia spoločných častí domu, spoločných zariadení domu, priľahlého pozemku a príslušenstva,
  • služby spojené s užívaním bytu alebo nebytového priestoru,
  • vedenie účtu domu v banke,
  • vymáhanie škody, nedoplatkov vo fonde prevádzky, údržby a opráv a iných pohľadávok a nárokov,
  • iné činnosti, ktoré bezprostredne súvisia s užívaním domu ako celku jednotlivými vlastníkmi bytov a nebytových priestorov v dome.

Nebojte sa správcu odvolať a vymeniť

Ak sa niektorá z týchto a ďalších súvisiacich vecí vo vašom bytovom dome z nejasného dôvodu neustále odkladá na neskôr, mali by ste spozornieť. Pochybenia, ignorácia a neriešenie problémov potom môžete zvládnuť rýchlou výmenou správcu bytového domu.

Každý jeden poriadok a systém má predsa svoj zmysel. Jeho dodržiavanie platí pre všetky zúčastnené a zazmluvnené strany a porušenie sa môže trestať rôznymi sankciami. V prípade správcu bytového domu to môže byť napríklad spomínaná výmena a pri majiteľoch alebo nájomníkoch finančná pokuta, prípadne odpredaj bytu odsúhlasený majiteľmi, správou a súdom.