Finančný sektor na Slovensku si na najzaujímavejšiu transakciu musel počkať takmer až do konca roka. Týždeň pred Vianocami Všeobecná úverová banka (VÚB), a.s., oznámila kúpu najväčšieho slovenského splátkového predajcu – skupinu Triangel – Quatro. Významne si tak posilní pozíciu na trhu retailového úverovania a dotvorí základ na expanziu v budúcich rokoch.

Tie by sa mali niesť práve v znamení pokračujúceho rozmachu úverov pre obyvateľstvo. Skupina spoločností Triangel - Quatro, ktorú tvorí pätica firiem - TatraCredit, Quatro, Q-Car, Slovenská požičovňa a Slovenské kreditné karty – bola doteraz jedinou bez silného bankového investora.

A jediná na domácom trhu patrila výlučne do rúk slovenských akcionárov. Jej kúpu slovenskou bankovou dvojkou ešte musia schváliť regulačné orgány. Obchod, ktorého hodnotu nechcela zverejniť ani jedna zo strán, by sa mal ukončiť do konca prvého štvrťroka. VÚB všetky odkúpené spoločnosti zoskupí pod novú dcéru Consumer Finance Holding.

Narástli príliš

Spoločnosti splátkového predaja Triangel – Quatro založili bratia Kiskovci koncom roka 1999, teda v čase, keď tento biznis na Slovensku iba štartoval. Po piatich rokoch a miliardách poskytnutých úverov tento obchod opúšťajú. „V podnikaní našej skupiny firiem sme v zásade dosiahli maximum,“ hodnotí predseda predstavenstva spoločnosti TatraCredit Andrej Kiska.

Prekvapenie na koniec roka: VÚB kúpila Triangel – Quatro

Ďalšie investície by už skupina bez strategického partnera dlhodobo nezvládala, nároky na úvery sa totiž stále zvyšovali. Po rokovaniach s viacerými partnermi sa Kiskovci rozhodli pre predaj celej skupiny VÚB banke.

„Túto banku sme poznali ako silného partnera, takže rozhodnutie bolo pomerne plynulé a logické,“ vysvetľuje A. Kiska. VÚB bola jedným z partnerov splátkového predajcu nielen pri priamom úverovaní, ale aj pri vydávaní kreditných kariet pre jeho klientov.

Nové možnosti

VÚB očakáva, že jej akvizícia dopomôže k tomu, aby sa stala jednotkou medzi firmami úverujúcimi obyvateľstvo. „Táto akvizícia je pre nás kľúčová, pretože napomáha konsolidovanie trhu finančných služieb a posúva VÚB k silnejšej pozícii na tomto trhu,“ myslí si generálny riaditeľ VÚB Tomas Spurny.

Kúpou splátkového predajcu banka získa viac ako 400-tisíc klientov. Koľko to predstavuje v objeme úverov, sa TREND nedozvedel. Na jeho časti sa však VÚB nepriamo podieľa aj teraz, pretože je jednou z bánk, z ktorých sa financujú kupované spoločnosti.

Okrem databáz klientov získa VÚB touto akvizíciou aj nové distribučné možnosti. Pri predaji bankových produktov je obmedzená legislatívou. Bankové služby totiž môžu predávať len bankoví pracovníci, pretože tí musia kvôli bezpečnosti pri každej transakcii identifikovať klienta. Splátkové spoločnosti tieto obmedzenia nemajú, a preto môžu využívať aj partnerské siete maloobchodných reťazcov a obchodníkov.

V porovnaní s bankami tak majú výhodu - môžu osloviť klienta na mieste a v momente, keď financovanie potrebuje. A ihneď dotiahnuť úver do konca. Hoci sa niektoré banky snažia o čosi podobné a predávajú kreditky priamo v obchodoch, návšteva banky je v konečnom dôsledku stále nevyhnutná.

Prienik do nového segmentu

Keďže splátkovému predaju holdujú najmä ľudia s priemerným a podpriemerným príjmom, VÚB získaním skupiny Triangel – Quatro prerazí aj do segmentu, ktorý doteraz nepatril medzi jej priority. Produkty splátkového predajcu banka podľa jej hovorkyne Silvie Nosálovej v najbližšom období meniť nechce a v ponuke budú s nezmenenými názvami.

Prekvapenie na koniec roka: VÚB kúpila Triangel – Quatro

Nízkopríjmové skupiny sa už postupne snažia osloviť aj ostatné banky prostredníctvom takzvaných low-segmentových kariet. Krok VÚB však bol odvážnejší. Prvýkrát na Slovensku sa totiž banka spojila so splátkovým predajcom. Takéto partnerstvá fungujú aj vo svete, napríklad v prípade GE Capital, BNP Paribas či Citibank.

VÚB získa kúpou splátkového predajcu aj nesplácané úvery. TREND odpoveď na otázku, koľko ich je, nedostal. Podiel takýchto úverov býva v prípade splátkových spoločností v porovnaní s bankami vyšší. Poskytujú ich prevažne menej bonitnej skupine obyvateľstva, pričom žiadajú čo najmenej dokladov, avšak za vyššiu cenu. Na to, že ľudí zaujíma predovšetkým rýchlosť a dostupnosť a nie je pre nich prvoradá cena, stavila aj VÚB, keď v lete predstavila svojou Flexipôžičku. Štandardy banky a nových dcérskych spoločností v oblasti riadenia úverového rizika by sa mali podľa S. Nosálovej postupne zbližovať.

Ku kartám

Skupina Triangel – Quatro ponúkala od začiatku svojej činnosti predaj prostredníctvom katalógu Triangel a u predajcov cez Quatro. Pre svojich klientov neskôr pripravila aj kreditné karty v rámci projektu Q kredit.

Touto formou poskytovala bezúčelové pôžičky, avšak len v rámci existujúcej klientely. S cieľom rozšíriť záber aj na neklientov sa Q kredit tento rok transformoval na Slovenskú požičovňu. „S týmto projektom sme vstúpili na trh v čase, keď je tento segment finančných služieb iba čiastočne pokrytý, a predpokladáme, že v budúcnosti zažije vzostup,“ hovorí A. Kiska.

Od úverových kariet si veľa sľubujú aj bankári. Kartový biznis tvorí v súčasnosti podľa A. Kisku podstatnú časť činností skupiny. Firma začala pri vydávaní kariet spolupracovať najprv s Istrobankou. Tá vydala zhruba 90-tisíc kreditiek. Istrobanka sa však podľa A. Kisku rozhodla, že nebude vydávanie ďalších kreditných kariet financovať. Jej miesto už dávnejšie nahradila VÚB. Správou kariet sa v rámci skupiny splátkového predajcu zaoberá špeciálne vytvorená spoločnosť Slovenské kreditné karty.

Foto – Milan Illík