Prekladisko v Čiernej nad Tisou prechádza na moderné technológie a opúšťa zastaralú prekládku pomocou bagrov a rýpadiel. Sypké materiály sa budú prekladať pomocou automatizovaných rotačných výklopníkov.

Ozdravný plán

Tento krok vpred je súčasťou takzvaného "Ozdravného plánu Romana Gona", ktorý do vedúcej funkcie nastúpil ako krízový manažér a prevádza spoločnosť efektivizačnými zmenami počas celého roka 2021.

Zmeny sa týkajú hlavne prekládky sypkých železorudných substrátov, ako je železná ruda. Na prekladisku sa opúšťa manuálna prekládka pomocou bagrov a rýpadiel, ktorý je dnes už považovaná za zastaralú.

Prvého marca budúceho roku by sme presunuli komplet prekládku týchto tovarov na moderný spôsob.
Roman Gono

Prekládka železnej rudy z Ukrajiny bude najnovšie prebiehať iba na automatizovaných rotačných výklopníkov, ktoré sú technologickou špičkou v regióne. Plné využitie moderných strojov pomôže Čiernej nad Tisou stať sa najpokrokovejším prekladiskom sypkých materiálov na východnej hranici Európskej únie.

„Prvého marca budúceho roku by sme presunuli komplet prekládku týchto tovarov na moderný spôsob, a to na rotačné výklopníky, ktoré dokážu prekladať ten tovar výrazne rýchlejšie a efektívnejšie, a niekoľkonásobne lacnejšie, ako to, čo momentálne robíme v tú časť, ktorú robí naša spoločnosť ručnou prekládku bagrami a rýpadlami,” uviedol predseda predstavenstva ZSSK CARGO R. Gono.

Roman Gono, šéf ZSSK CARGO
Zdroj: ZSSK CARGO
Roman Gono, šéf ZSSK CARGO

Spomínané technologické zmeny sa vykonávajú s podporou ministerstva dopravy a výstavby. Štátny tajomník rezortu Jaroslav Kmeť pre média vyjadril podporu technologických zmien v prekladisku Čiernej nad Tisou.

“Dobre viete v akej situácii bolo Cargo minulý rok. Nový management predložil ministerstvu dopravy ozdravný plán a zatiaľ ideme podľa všetkých tých krokov, ktoré si definovalo management. Myslím si, že efektom bude zdravá spoločnosť v čiernych číslach,” uviedol J. Kmeť.

Nový management predložil ministerstvu dopravy ozdravný plán a zatiaľ ideme podľa všetkých tých krokov, ktoré si definovalo management.
Jaroslav Kmeť

Spomínané kroky vykonáva ZSSK CARGO v rámci dcérskej spoločnosti, kde sa v minulosti zrealizovali obrovské investície do automatizovaných výklopníkov, ktoré sú naozaj špičkovou technológiou v regióne.

Konkurenčný boj

Slovensko sa nachádza v konkurenčnom boji o prepravu s Poľskom a Maďarskom, preto je preň dôležité byť technologicky na vrchole a ponúkať najrýchlejšiu a najefektívnejšiu prekládku. To totiž rozhoduje u klientov pri voľbe trasy, po ktorej tovar prepravuje.

Prechod na moderné technológie a maximálna efektivita je jediná cesta ako uspieť v náročnej medzinárodnej konkurencii.
Martin Vozár

Prechod na automatizované rotačné výklopníky a následné zvýšenie efektivity je správnym krokom aj podľa bývalého riaditeľa spoločnosti nákladného dopravcu Martina Vozára.

“Hodnotím to ako krok správnym smerom. Do automatizovaných výklopníkov sa historicky investovali obrovské prostriedky. Prekládka na nich prebieha omnoho rýchlejšie s významne nižšími nákladmi. Tieto zmeny sme chceli uskutočniť už pred niekoľkými rokmi, keď som bol na čele ZSSK CARGO. Vtedy pre takýto krok neboli zdroje. Z manažérskeho hľadiska som rád, že súčasné vedenie túto podporu dostalo. Prechod na moderné technológie a maximálna efektivita je jediná cesta ako uspieť v náročnej medzinárodnej konkurencii," hovorí M. Vozár.

M. Vozár považuje za úspech súčasného vedenia získanie dôležitej politickej podpory. Uvádza, že problematika cien energií so stúpajúcim trendom, je veľkou témou už niekoľko rokov a môže mať na hospodárenie spoločnosti v najbližšom období dramatický dopad.

Tento článok označený We know how vznikol v spolupráci s komerčným partnerom. Redakcia nie je jeho autorom, ale obsah článku považuje za prínosný pre čitateľa.