„Kvalitná infraštruktúra im umožní rýchlejšie reagovať na zmeny na trhu a zaistí vyššiu bezpečnosť,“ hovorí Peter Čambala, Territory Business Manager Cisco Slovensko. A hoci malé a stredne veľké podniky vnímajú veľmi citlivo každé euro, investície do moderných technológií sa nemusia obávať. Tie sú dnes cenovo dostupné aj pre menšie spoločnosti.

Malé a stredne veľké podniky musia dôkladne zvážiť každú investíciu. Prečo by vôbec mali rozmýšľať nad tými najmodernejšími technológiami?

Pretože čoskoro to už nebude také jednoduché. Dnes ešte možno porovnávať, do akej miery sa oplatí zostať pri starých riešeniach, no vývoj ide veľmi rýchlo dopredu. Kto neinvestuje, takmer určite sa stretne s kapacitným obmedzením - jeho infraštruktúra už nebude stačiť novým výzvam. Pravdepodobne sa stretne i s bezpečnostnou hrozbou, proti ktorej sa nebude vedieť zastaraný systém ubrániť. Firmy, ktoré budú chcieť zostať relevantné, napokon budú musieť svoju infraštruktúru modernizovať. Čím neskôr sa však do inovácií pustia, tým bolestivejšie budú - nielen finančne, ale aj čo sa týka zložitosti implementácie. Váhať sa naozaj neoplatí, dnes sú už aj vysoko kvalitné technológie dostupné i pre malé firmy. A ak bude mať konkurencia výhodu v podobe lepších technológií, firmy so zastaraným IT môžu jednoducho stratiť svoju pozíciu.

Ako môžu technológie pomôcť ich biznisu?

Technológie, ktoré držia krok s dobou, prinášajú predovšetkým nové príležitosti a schopnosť rýchlo sa prispôsobiť novým formám predaja. Vezmite si také siete - kedysi slúžili takmer výhradne na prepájanie  počítačov. Moderné Wi-Fi riešenia dnes ponúkajú omnoho viac. V maloobchode napríklad dokážu poskytovať informácie o počte zákazníkov, vracajúcich sa zákazníkoch, dokážu merať dĺžku ich zotrvania v priestoroch, či dokonca veľmi detailne informovať prevádzkovateľa priestoru, ako dlho sa konkrétny človek zdržal pri ktorom tovare. Čiže ak chce firma napredovať, ak chce prinášať nové služby alebo staré služby ponúkať rýchlejšie a spoľahlivejšie, tak jednoducho potrebuje infraštruktúru, ktorá to zvládne.

V čom sa ukrýva finančná návratnosť takejto investície?

Nedávno sme prišli s úplne novým konceptom sietí, ktoré sa prispôsobujú obchodnému zámeru. To znamená, že firma si jednoducho nastaví, čo od siete očakáva a všetko ostatné sa deje automaticky. Jednotlivé zariadenia už netreba nastavovať ručne, čo IT špecialistom uvoľní ruky, takže sa namiesto rutinnej činnosti môžu venovať niečomu kreatívnemu, čo pomáha biznisu. Koncept intent-based networking a celý rad produktov pod názvom DNA, Digital Networking Architecture tak aj malým zákazníkom umožní veľmi jednoducho nasadzovať a spravovať sieťovú infraštruktúru, navyše pri vysokej úrovni bezpečnosti. To všetko bez potreby masívnych investícií, len za cenu licencií a predplatného. Takže tam sú jednoznačne úspory v prevádzkovej oblasti.
Úplne očividné sú úspory aj napríklad pri moderných nástrojoch na spoluprácu. S využitím video technológií  môžu zákazníci viesť svoje schôdzky okamžite a v kvalite takmer ako pri osobnom stretnutí a zároveň skresať náklady na cestovanie či čas venovaný prípravám.

O akých úsporách hovoríme?

Celkové náklady na vlastníctvo sú vlastne súčtom kapitálového výdavku, čiže toho, čo za technológie zaplatíme a prevádzkových nákladov. Analytická spoločnosť Gartner odhaduje, že 80 % celkových IT nákladov vzniká po počiatočnom nákupe a práve to je oblasť, kde sa dá najvýraznejšie ušetriť. Máme napríklad riešenie Meraki, ktoré poskytuje jednoduchú správu siete z cloudu. Okrem toho, že je pre zákazníkov model jeho financovania veľmi flexibilný, ukazuje sa, že či ide o maloobchod, výrobu alebo zdravotníctvo, klienti vďaka nemu dokážu v porovnaní s tradičnými technológiami skresať prevádzkové náklady o viac ako 90 percent. Tým samozrejme prudko znížia aj celkové náklady na vlastníctvo.

Aké sú možnosti pre malé firmy? Predsa len, tých je dnes na Slovensku väčšina.

Dobrá správa je, že dnes si už i malé firmy môžu dovoliť vysoko kvalitné riešenia. Súvisí to aj so zmenou v spôsobe nakupovania. V  súčasnosti ak chceme počúvať hudbu alebo sledovať filmy, už nepotrebujeme mať doma v zbierke cédečiek a dévedečiek celý majetok – jednoducho si predplatíme niektorú zo služieb a za nízky mesačný poplatok máme k dispozícii prakticky neobmedzený výber. To dnes platí už aj pri informačných technológiách, či bezpečnostných riešeniach. Pre firmy to má aj ďalšiu výhodu, jednu veľkú investíciu nahradí pravidelná platba, s ktorou vedia počítať. V rámci služby navyše majú omnoho viac funkcií ako ak by si len zakúpil hardvér.

Do akej miery by malé a stredne veľké firmy mali prihliadať na bezpečnosť?

Nedávno sme publikovali niekoľko bezpečnostných štúdií. Vyplýva z nich, že terčom hakerského útoku sa stala viac ako polovica respondentov. Dnes už nie je firma, ktorá sa môže cítiť v kyberpriestore bezpečne. Podľa prieskumu medzi bezpečnostnými riaditeľmi navyše až v tretine prípadov presiahli škody za rok jeden milión dolárov. V prípade prelomenia bezpečnosti však nehovoríme len o nákladoch na obnovu systému. Ešte väčší dopad môže mať napríklad strata dôvery zákazníkov či strata nových obchodných príležitostí.

Cisco v ostatných rokoch zaznamenalo v ponuke bezpečnostných riešení veľký pokrok. Naše riešenia na báze cloudových služieb a zdieľaných informácií zákazníkovi zaručia, že nie je izolovanou entitou, ale súčasťou celosvetového bezpečnostného prostredia. To mu pomáha identifikovať a odvracať hrozby rádovo v minútach. Takéto bezpečnostné nástroje ani nevyžadujú veľké počiatočné investície. Licencovaná služba chráni zákazníka, jeho prostredie, dáta i používateľov od momentu prihlásenia do systému.

Čo by ste malým a stredne veľkým podnikom odporúčali pri uvažovaní o technológiách?

Okrem zabezpečenia a jednoduchosti správy je pri výbere technológií veľmi dôležité, aby si navzájom rozumeli. Firmy často hľadajú najlepšie čiastkové riešenia. Je to, ako keby sa rozhodli poskladať auto a nakúpili motor, podvozok a karosériu rôznych značiek, pretože vo svojej kategórii ponúkajú najlepšie produkty. Potom však ľahko môžu zistiť, že kolesá vôbec nepasujú na os a motor sa do zvolenej karosérie ani nevojde. Našou filozofiou je, aby riešenia - či už hovoríme o sieti, bezpečnostných nástrojoch, bezdrôtových riešeniach či nástrojoch na spoluprácu - boli pripravené na škálovateľnosť a aby vedeli v maximálnej možnej miere spolupracovať a podporiť existenciu homogénneho prostredia.

V prípade, že si chcete bezplatne vyskúšať produkty Cisco, stačí kliknúť na túto stránku.

Predplácate si hudbu a filmy? Spravte to aj so svojim firemným IT

Efektivita IT je pre malé a stredne veľké podniky kľúčová. Ako nestrácať čas IT špecialistov?

Cieľom kyberútokov sú stále častejšie malé a stredne veľké firmy. Zažila ich viac ako polovica z nich

Až 75 % rýchlo rastúcich podnikov využíva video komunikáciu. Ako o tímovej spolupráci premýšľať v malej firme?