Slovenská poisťovňa (SP), a.s., Bratislava hľadala vhodného partnera pre svoju dcéru, Vzájomnú životnú poisťovňu (VŽP), a.s., Bratislava, takmer dva roky. Jej 51-percentný akciový podiel nakoniec skončil v rukách prechodných kupcov, ktorí ďalej hľadajú strategického investora.

„Oslovili sme poisťovne, banky a investičné skupiny. Zo siedmich zahraničných poisťovní zostali dve s vážnym záujmom o VŽP,” hovorí predseda Predstavenstva VŽP Vladimír Vrtiak a bývalý prvý viceprezident SP. Rokovania s najvážnejším záujemcom sú podľa neho už v takom štádiu, že nový akcionár by sa mohol zúčastniť na mimoriadnom valnom zhromaždení v októbri alebo novembri tohto roka. Jeho meno zatiaľ neuviedol.

Fyzickí akcionári

Najprv akcie VŽP kúpila firma Allstreet, o.c.p., a.s., Bratislava, a to ešte koncom minulého roka. V súčasnosti už pôsobí pod novým názvom AFS – Obchodník s cennými papiermi, a.s., Bratislava. Na kúpu balíka akcií poisťovne prevyšujúceho desať percent však potrebuje kupujúci podľa zákona o poisťovníctve súhlas Úradu pre finančný trh.

Predaj Vzájomnej životnej poisťovne je pred ukončením

„Jedným z hlavných faktorov záujmu o Vzájomnú životnú poisťovňu je jej univerzálna licencia, ktorá sa už inak ako kúpou získať nedá,“ hovorí predseda predstavenstva poisťovne Vladimír Vrtiak.

„AFS preto pôsobil len ako sprostredkovateľ, akcie kúpilo šesť fyzických osôb v balíkoch menších ako desať percent,“ vysvetľuje V. Vrtiak. Ich mená a kúpnu cenu akcií odmietol konkretizovať. Ide však o ľudí, ktorí podľa neho hľadia na VŽP ako na „investíciu, ktorá sa vráti”.

Zvyšní dvaja vlastníci poisťovne, Finančná, a.s., Bratislava a Slovakofarma, a.s., Hlohovec by zatiaľ chceli vo VŽP zostať, hoci s nižším podielom, ako je súčasných 49 percent. „Budúci majoritný vlastník plánuje zvýšiť základné imanie, zvyšní dvaja súčasní akcionári by si radi ponechali súhrnný tretinový podiel,“ konštatuje V. Vrtiak.

Slovakofarma, a.s., Hlohovec, ktorej patrí zhruba 12 percent akcií VŽP, sa na uvažovanom zvyšovaní základného imania nehodlá účastniť. „Ak by sme dostali zaujímavú ponuku, tak svoj podiel predáme. Zatiaľ sme však žiadnu nedostali,“ uviedol generálny riaditeľ Slovakofarmy Ondřej Gattnar.

Malá, ale zaujímavá

Hoci VŽP má na slovenskom trhu zanedbateľnú pozíciu, je pre investorov príťažlivá. Vlastní totiž univerzálnu poistnú licenciu, ktorú už podľa súčasnej poistnej legislatívy nie je možné získať – každý nový účastník trhu sa musí rozhodnúť, či chce pôsobiť v životnom alebo neživotnom odvetví. Jedinou možnosťou je teda kúpa poisťovne, ktorá získala univerzálnu licenciu pred aprílom 2000, keď novelizovaný zákon vstúpil do účinnosti.

„Okrem licencie je VŽP zaujímavá aj poistným kmeňom. Orientuje sa na veľmi zaujímavý nesaturovaný trh penzijného a doplnkového zdravotného poistenia,“ dodáva V. Vrtiak. VŽP, založená v roku 1994, sa pôvodne mala zameriavať na komerčné penzijné poistenie. Na to potrebná reforma dôchodkového poistenia sa dodnes nezačala.

VŽP sa stala aj správcom aktív najmenšej doplnkovej dôchodkovej poisťovne na Slovensku, DDP Lipa. Vlani sa však pre potrebu vyšších investícií vzdala správcovstva v prospech spoločnosti Synergy, a.s., Bratislava. Do tej len nedávno vstúpila švajčiarska poistná skupina Winterthur.

Výhodou je podľa V. Vrtiaka aj veľkosť poisťovne. „Pri trhovom podiele VŽP nový majiteľ určite nebude mať problémy s Protimonopolným úradom SR,“ uzatvára. V prvom polroku 2002 predstavoval tento podiel 0,12 percenta.

Napriek svojmu názvu sa VŽP zameriava hlavne na trh neživotného poistenia, kam spadá práve doplnkové zdravotné poistenie. Po dvojročnej stagnácii v tomto roku očakáva výraznejší nárast poistného. V rokoch 2000 a 2001 predpis jej poistného nedosiahol ani 35 mil. Sk, v prvom polroku 2002 prekročil 25 mil. Sk. „Za prvých osem mesiacov tohto roka sme dosiahli predpísané poistné ako za celý rok 2001, do konca roka preto počítame s 20- až 30-percentným medziročným rastom,“ hovorí V. Vrtiak.

VŽP v zdravotníctve

VŽP je rozhodujúcim akcionárom v troch slovenských kúpeľoch a spolu s Dôverou, a.s., Bratislava, je zriaďovateľom Vzájomnej zdravotnej poisťovne (VZP) Dôvera. Podľa počtu poistencov ide o najmenšiu, ale o ekonomicky najúspešnejšiu zdravotnú poisťovňu. V prepočte na jedného poistenca je Dôvera najmenej zadlženou zdravotnou poisťovňou na Slovensku.

V prvom polroku priemerne poisťovala 331-tisíc klientov a jej celkové príjmy dosiahli 1,3 mld. Sk. Poisťovňa prakticky zlikvidovala dlhy za lieky a zdravotnícke pomôcky a v súčasnosti je jedinou poisťovňou s takmer nulovým dlhom k verejným lekárňam. Ďalšími investíciami VŽP sú kúpele na Štrbskom Plese, v Lúčkach a v Turčianskych Tepliciach.

Lukratívne kúpele

V Liptovských liečebných kúpeľoch, a.s., Lúčky poisťovňa vlastní viac ako dve tretiny akcií a bilančné ohodnotenie spoločnosti na konci minulého roku presahovalo 193 mil. Sk. Vlaňajšie tržby spoločnosti dosiahli 71,3 mil. Sk a spoločnosť hospodárila s miernym ziskom 140-tis. Sk.

Z hľadiska tržieb sú najväčšie Kúpele Štrbské Pleso, a.s., ktoré vlani za kúpeľné služby inkasovali 128,6 mil. Sk. Najmä kvôli výstavbe nového kúpeľného domu Solisko je spoločnosť zaťažená úvermi, ktoré na konci minulého roku prevyšovali sto miliónov korún.

Práve strata z finančných operácií zvrátila vlaňajší prevádzkový zisk do celkovej miernej straty 440-tis. Sk, rok predtým spoločnosť vykazovala stratu viac ako 5,2 mil. Sk. V Slovenských liečebných kúpeľoch Turčianske Teplice, a.s., poisťovňa vlastní viac ako tretinu akcií, no má manažérske právomoci. Za prvý polrok tohto roku kúpele dosiahli tržby takmer 48,7 mil. Sk a vykazovali zisk 9,2 mil. Sk.

FOTO – MILAN ILLÍK