Druhé miesto:

Drevostavba v Martine

Zhotoviteľ: žilinské firmy Kontrakting krov hrou a Kontrakting stavebné montáže

Projektanti: ateliér van jarina a Ivan Jarina

Pozrite si najkrajšie drevostavby slovenských staviteľov

Drevostavba v Martine Zdroj: ZSD SR