Pravdivú cenu inšpekcia neposúdi

Podľa zákona o ochrane spotrebiteľa nesmú obchodníci používať nekalé obchodné praktiky. Za také sa považuje konanie, ktoré „zapríčiňuje alebo môže zapríčiniť, že spotrebiteľ urobí rozhodnutie o obchodnej transakcii, ktoré by inak neurobil, pretože obsahuje nesprávne informácie a je preto nepravdivá, alebo akýmkoľvek spôsobom uvádza do omylu alebo môže uviesť do omylu priemerného spotrebiteľa.“

„To znamená, že informácie, ktoré poskytuje, musia byť pravdivé, úplné, presné, jasné, a to hlavne o cenách (aj jednotkových) a ich primeraných podmienkach,“ vysvetľuje Slovenská obchodná inšpekcia. Zároveň dodáva, že ak predajca uvedie výšku zľavy v percentách alebo starú cenu, respektíve obidva údaje, musia byť pravdivé.

Posúdiť, čo je pravdivé, však už kontrolný orgán nevie. Obchodníkovi totiž stačí, aby kedykoľvek v minulosti uviedol v cenovej evidencii, že výrobok predával za sumu, z ktorej neskôr vyrobí megazľavu. Alza tak mohla predávať skener naozaj za vyše 11-tisíc, povedzme v priebehu niekoľkých minút niekedy v noci. Teda v čase, keď na jej stránku zavíta minimum ľudí.

Kedy stál napríklad spomínaný skener vyše 11-tisíc eur, sa redakcia TREND.sk nedozvedela. Alza na žiadosť o odpoveď opakovane nereagovala.

Aktualizované 16. 2. 2016: Najprv sa nevyjadrila slovenská pobočka Alzy, neskôr na konkrétne otázky odmietla odpovedať aj PR manažérka českého e-shopu Šárka Jakoubková. Či všetky v článku spomínané výrobky v minulosti ponúkal obchod za ceny, ktoré boli dokonca v dvoch výpredajoch po sebe uvádzané ako pôvodné, na aký dlhý čas im tieto ceny boli prisúdené a či obchod nejaký výrobok za takúto cenu v minulosti aj predal sa tak TREND.sk nedozvedel. Alza len odkázala na definíciu ‚pôvodnej ceny‘, ktorú uvádza na svojom webe a šalšie otázky označila za špekulácie.

„Zákazníkom je pojem ‚pôvodná cena‘ zrozumiteľne vysvetlený v našich obchodných podmienkach, ktoré uverejňujeme na webových stránkach. Definícia termínu ‚pôvodná cena‘ najlepšie reflektuje situáciu v predaji tovaru, pretože zákazník si môže veľmi dobre porovnať, akým spôsobom sa ceny menia v čase, akú cenu má tovar bez akýchkoľvek zliav či najčastejšie pri zaradení do predaja. Zo spomenutej definície tiež vyplýva, že ide o obdobie od zaradenia do predaja,“ vysvetlila Š. Jakoubková.

„Pokiaľ má obchodník pôvodnú cenu zaevidovanú v cenovej evidencii - čiže tovar ponúkal svojim zákazníkom za podmienok stanovených zákonom, pravdepodobne je aj takýto zdanlivo ‚nekalý‘ postup v poriadku,“ súhlasil s postojom SOI aj právnik Pavel Pavlovkin z vládneho Európskeho spotrebiteľského centra v SR, ktoré pôsobí pri ministerstve hospodárstva.

Zákon o cenách podľa neho totiž nešpecifikuje referenčnú cenu, a teda nie je možné určiť, či je zľava primeraná alebo nie je. V zákone nie je ani pevne stanovená doba, po ktorú musí e-shop tovar predávať, aby mohol v budúcnosti tvrdiť, že z tejto sumy tovar zlacňuje. Zákon podľa P. Pavlovkina skôr stanovuje predávajúcim evidenčné povinnosti.

Aktualizované 11. 2. 2016: Zákon by sa však mohol v dohľadnej dobe zmeniť. Ministerstvo hospodárstva TREND.sk informovalo, že pripravuje nový spotrebiteľský zákonník, ktorého cieľom je „zosúladenie, zjednotenie a zvýšenie transparentnosti právnej úpravy a eliminácia nejasností a praktických problémov plynúcich zo súčasného stavu“.  „Do legislatívneho procesu ho plánujeme predložiť do konca júna 2016,“ informoval Michal Dzurjanin, vedúci komunikačného oddelenia ministerstva hospodárstva.

11-tisíc za skener je aj podľa SOI v poriadku

Ak by naozaj e-shop vedel preukázať, že všetky „pôvodné ceny“ má vedené v cenovej evidencii, nielen že mu žiadne sankcie nehrozia, ale SOI v takomto postupe obchodníka problém nevidí. Podľa nej totiž môže vypočítať zľavu z ktorejkoľvek ceny, ktorá bola evidovaná v cenovej evidencii od začiatku predaja konkrétneho výrobku.

„Ak mal predávajúci cenu 11 318 eur v cenovej evidencii a vie to preukázať, nedopustil sa nekalej praktiky,“ povedala pre TREND.sk jej hovorkyňa Danuša Krkošová. „SOI nie je oprávnená vstupovať do cenotvorby a posudzovať, či niečo stojí 11 318 eur. Ide o zmluvné ceny (ceny dohodou), ktoré si stanovuje predajca,“ dodala.

Podľa poradenského združenia Spoločnosť ochrany spotrebiteľov S.O.S. Poprad by sa však nemalo diať, aby obchodník ľubovoľne narábal s pôvodnou cenou.

„Ide podľa nás o uvedenie spotrebiteľa do omylu aj o klamlivú obchodnú praktiku. No spotrebiteľ často chce byť klamaný. Netreba byť matematický génius, aby ste si to vedeli zrátať. A potom je na vás, či danému predajcovi, ktorý vás už pred kúpu zavádza prestrelenou cenou, budete dôverovať natoľko, že si od neho niečo kúpite,“ uviedla pre TREND.sk Petra Vargová Čakovská z S.O.S.

Dodala, že obchodníka by mohla potrestať SOI, no účinný postup, ako by sa mohli spotrebitelia takémuto zavádzaniu brániť, neexistuje. „Legislatívne postupy takmer nikdy neriešia problém v aktuálnom čase. Spotrebitelia sa môžu brániť najmä tým, že sa budú riadiť sedliackym rozumom,“ dodala P. V. Čakovská.