Dohodu na akvizícii obchodného reťazca, ktorý prevádzkuje vyše tri stovky menších samoobslužných predajní potravín a lokálnych supermarketov na západnom a strednom Slovensku, zverejnili obe strany začiatkom novembra. Dokončenie transakcie bolo formálne podmienené súhlasom protimonopolného úradu.

„Úrad dospel k záveru, že posudzovaná koncentrácia (…) značne nenaruší účinnú súťaž na relevantnom trhu, najmä v dôsledku vytvorenia alebo posilnenia dominantného postavenia,“ uvádza PMÚ v tlačovej správe. Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť 8. januára.

Prepojenie s Kofolou neprekáža

EI vstupuje do CBA Slovakia prostredníctvom fondu Polish Enterprise Fund VII so sídlom na Kajmanských ostrovoch. Do portfólia poľskej private equity patrí tiež menšinový podiel vo výrobcovi a distribútorovi nealkoholických nápojov a sirupov Kofola.

Úrad v tejto súvislosti skúmal vertikálne účinky koncentrácie, a teda možnosť uzavretia prístupu konkurenčných maloobchodných predajcov k dodávkam nealko nápojov a sirupov Kofoly, ako aj prístupu iných dodávateľov týchto produktov k obchodným sieťam. Podľa PMÚ transakcia ani v tomto ohľade nevyvoláva súťažné obavy.

Reťazec CBA Slovakia patrí k popredným maloobchodníkom s potravinami s čisto slovenským kapitálom a s ročnými tržbami nad 140 miliónov eur. Je najväčšou súčasťou nákupnej aliancie CBA, ktorú zastrešuje spoločnosť CBA SK so sídlom v Považskej Bystrici. Združuje dvanásť predajcov potravín, najmä s užšou regionálnou pôsobnosťou.

Vzorom zahraničné príbehy

Cena, za ktorú EI preberá CBA Slovakia, nebola zverejnená. Nový majiteľ komunikoval, že v rámci transakcie poskytne dodatočnú investíciu 16 miliónov eur nad rámec kúpnej ceny na oddlženie spoločnosti a ďalšiu expanziu s existujúcimi formátmi predajní. Záväzky CBA Slovakia ku koncu roka 2016 dosiahli tridsať miliónov eur, približne 85 percent z bilančnej sumy.

Nový majiteľ má v pláne zmodernizovať a rozšíriť sieť predajní CBA Slovakia. V potravinárskom retaili sa EI opiera o skúsenosti s poľským reťazcom Dino a rumunskou sieťou Profi. V oboch prípadoch skupina zveľadila biznis a výhodne predala svoje podiely.

EI berú CBA Slovakia ako vhodnú platformu pre rozvoj na maloobchodnom trhu s potravinami lokálneho charakteru. Reťazec tvoria primárne menšie samoobsluhy na vidieku a v menších mestách. Sieť postupne prechádza modernizáciou priestorov a vybavenia.

Skúsenosť so slovenským elektrom

História CBA Slovakia siaha do 90. rokov minulého storočia. Reťazec budoval Marian Šufliarsky na základoch bývalého štátneho podniku Zdroj, postupne prikupoval ďalších menších predajcov potravín. Po jeho náhlej smrti v roku 2008 prevzal biznis jeho syn Marian, ktorý sa v biznise orientuje viac na developerskú činnosť (hlavný projekt – rekonštrukcia starších nehnuteľností na nákupné centrá Kocka).

EI sa vstupom do CBA Slovakia vracia do slovenského maloobchodu. Odišla z neho v roku 2013, keď predala svoj podiel v reťazci s elektronikou Nay jeho pôvodným zakladateľom Petrovi Zálešákovi a Jánovi Tomášovi.

Od roku 1990 EI investovala 173 miliónov eur do piatich spoločností v oblasti maloobchodného predaja potravín v regióne strednej a východnej Európy. V tejto sume je zahrnutá aj čerstvá akvizícia CBA Slovakia.