Akú ste mali v Piešťanoch tohtoročnú sezónu, ako vás poznačila súčasná situácia?

Pandémia a s ňou súvisiaca kríza výrazne zredukovala nielen počet zahraničných turistov, ale aj plánovaný kalendár podujatí. Kto Piešťany pozná, ten vie, že to u nás žije po celý rok, a najmä počas letnej sezóny, keď nasleduje jeden festival či iné podujatie za druhým. Tohtoročné obmedzenia a neistota znemožnili organizáciu tých najväčších podujatí, ako sú tradičné. Otvorenie letnej kúpeľnej sezóny, alebo medzinárodná prehliadka automobilových veteránov Zlaté stuhy či Tradičné umelecká remeslá. Neznamená to, že tieto podujatia zanikli, len sa presunuli na budúci rok. No predsa sme veľmi radi, že sme mohli ponúknuť návštevníkom aspoň časť pôvodného programu letnej sezóny. Obyvatelia a návštevníci regiónu tento rok nedostali viaceré podujatia, na ktoré sú zvyknutí, no sklamaní určite neboli.

Akú stratégiu naplánovala OOCR, aby čo najviac minimalizovala straty z úbytku zahraničných klientov?

Väčšina Slovákov sa rozhodla tento rok dovolenkovať doma, a práve na túto skupinu sa snažíme cieliť. Zatraktívniť destináciu, zviditeľniť ju. Cieľom je promovať Piešťany a okolie ako ideálne miesto návštevy pre ne-piešťanských rezidentov, poziciovať Rezort Piešťany ako značku zaujímavej, atraktívnej a preferovanej destinácie a odlíšiť ju od konkurenčných lokalít.

Ako vyzerajú vyhliadky na najbližšie týždne (mesiace)?

Ja však dúfam, že nakoľko liečebné kúpele ostávajú aj v tomto neľahkom čase bezpečným miestom pre pobyty s procedúrami, wellness aj stravovaním pre ubytovaných hostí a so zavedením preventívnych opatrení, budú u nás ľudia hľadať únik z „covidovej“ reality. Piešťany sú unikátne tým, že na jednom malom, príjemnom, útulnom a nepreplnenom mieste plnom slnka, prírody a vody je všetko. Krásne centrum mesta, kúpele, vodné plochy, parky, história a množstvo zážitkov. Preto sú Piešťany ideálne pre všetky druhy pobytov, pre pobyt plánovaný, ale aj pre spontánny „hide-away“ únik z reality.

Pandémia má však reálne hroziaci likvidačný dosah na podniky v cestovnom ruchu, spôsobuje aj výrazný výpadok príjmov obcí z podielových daní a príjmov z dane za ubytovanie. Samosprávy a podnikatelia sú členskými subjektmi, bez ktorých nemôže OOCR existovať ani financovať svoju prevádzku a potreby rozvoja destinácie. Cestovný ruch je ako stavba z domina, kde každá kocka závisí od ostatných. Keď niektorá časť spadne, padajú aj ostatné.

Rezort Piešťany
Zdroj: Rezort Pieštany

Prečo by mal hosť do Piešťan zavítať, napríklad v tomto období.

Jesenné scenérie v Piešťanoch a okolí sa priam ponúkajú pred objektív fotoaparátu. Obdivovať jesennú prírodu môžete v dvoch rozľahlých parkoch priamo v centre mesta, na Kúpeľnom ostrove ale i na vážskom ostrove Lido i samotnom okolí Piešťan. Jeseň je krásna, ale už aj chladná, zohriať sa môžete v unikátnom Bahnisku, ktoré nenájdete nikde inde na svete, alebo pri jednej z početných horúcich procedúr, ktoré zároveň posilnia imunitu.

Môžete atrakcie rozdeliť na niekoľko skupín - aktívni hostia, seniori, rodiny s deťmi

Pre rodiny s deťmi ponúkajú Piešťany istotu kvalitne stráveného času a vždy niečo nového, vždy niečo iného. Pre každého z rodiny.
Pre mladé dvojice sú Piešťany jedným svetom pre všetky odtiene ich lásky. Ponúkajú romantické víkendové pobyty, sezónu festivalov a aktívne leto pri vode.

Pre zrelú ženu sú Piešťany magickým miestom s inými zážitkami a krásnymi stimulami pre dušu. Od jarného detoxu až po zimné wellness pobyty.

Zrelý muž v Piešťanoch zažije všetko, čo ho baví. Na jednom mieste. Od golfu, tenisu, bike gastro až po spa a wellness.

Seniori v Piešťanoch objavia oddych, regeneráciu a zážitky. Kúpeľný rituál a k tomu aj niečo naviac, lebo v Piešťanoch je vždy čo objavovať. Od prírody, po výlety do okolia, športové aktivity, spa a wellness.

Športovci a športovkyne nájdu v Piešťanoch všetko pre svoje športové aktivity.

Piešťany a okolie ponúkajú oddych aj všetkým aktívnym a pracovne vyťaženým ľuďom, ktorí skrátka len potrebujú načerpať sily. Ako som spomínala, v Piešťanoch máme špičkové ubytovacie a wellness kapacity, výbornú gastronómiu, pestré možnosti pre šport aj poznávanie. Každý si u nás môže nastaviť presne takú dovolenku, po akej túži.

Ako sa vám spolupracuje so samosprávami. Čo OOCR robí pre tieto okolité obce a sú oni náchylní kooperať spolu?

Oblastná organizácia cestovného ruchu má v súčasnosti 11 členov zo samosprávy. Hlavnou výhodou OOCR pre samosprávu je fakt, že prenáša zodpovednosť za rozvoj turizmu na kompetentný a odborný orgán. Zodpovednosť v OOCR je polovičná, samospráva sa o ňu delí s podnikateľským sektorom, keďže OOCR je partnerstvom súkromného a verejného sektora. Medzi niektoré výhody členstva samospráv v OOCR uvádzam patrí napríklad pomoc pri zvyšovaní návštevnosti atrakcií v obci, pri zvyšovaní počtu prenocovaní, využitia a rozvoja ďalších služieb (napr. gastronomické zariadenia, lokálne remeslá...), či propagácia podujatí a lokálnych atrakcií na domácom a zahraničných trhoch pod spoločnou marketingovou značkou.

Čo by ste povedali subjektom, ktoré v OOCR nie sú, ako by ste ich motivovali na členstvo v OOCR?

Konkurenčnou jednotkou v cestovnom ruchu už nie je samotný hotel, reštaurácia alebo kúpele, ale väčší celok – turistická destinácia. Práve destináciu si hosť vyberá ako cieľ svojej cesty alebo pobytu. Ide nám teda o budovanie atraktívnej turistickej destinácie, ktorá vzniká spojením obcí, miest, poskytovateľov služieb turizmu, a dokonca subjektov iných odvetví, s cieľom zvyšovať príjmy z cestovného ruchu. Hlavná výhoda členstva teda spočíva v združení síl a prostriedkov. Rezort Piešťany na svoje plecia preberá väčšinu marketingu destinácie: zabezpečuje propagáciu a sprostredkuje predaj produktov.

Ako a prečo je dôležitá činnosť OOCR pre tento región?

Súčasný trend nám ukazuje, že turizmus sa odkláňa od prezentácie jednotlivých subjektov smerom k destinačnému manažmentu. Krásnym dôkazom výhodnosti spolupráce je to, že počet členov Rezortu Piešťany sa za posledný rok znásobil a naša organizácia privítala už 20. člena. Všetci ťaháme za jeden povraz a snažíme sa o prosperitu celého regiónu.

S akým rozpočtom tento rok pracujete, ako vás ako OOCR ovplyvnila korona, čo sa vám podarilo z toho čo ste napríklad plánovali - a čo sa vám nepodarilo

Tento rok pracuje OOCR Rezort Piešťany s rozpočtom menej ako 340 000 eur. Približne tretinu rozpočtu investujeme do marketingu a propagácie a ďalšiu tretinu do tvorby a podpory udržateľných produktov cestovného ruchu, kde zastrešujeme aj podporu a spolu organizáciu kultúrnych podujatí. Pandémia nám zredukovala plán podujatí na rok 2020. Tento rok investujeme aj do zabezpečenia strategických dokumentov v podobe Stratégie značky OOCR Rezort Piešťany a marketingovej a komunikačnej stratégie. Vyhlásili sme verejnú neanonymnú súťaž na logo a vizuálny štýl oblastnej organizácie cestovného ruchu Rezort Piešťany, z ktorej vzišlo nové logo. Momentálne sa snažíme spustiť požičovňu bicyklov pre návštevníkov a turistov.

Čo by vám najviac pomohlo vo vašej ďalšej činnosti?

Najväčšia pomoc by bolo uvoľnenie hygienických opatrení alebo vhodnej kompenzácie zo strany štátu, aby pandémia nebola pre prevádzky likvidačná. Dôležité je tiež šíriť povedomie smerom, že služby ubytovacích prevádzok a kúpeľov sú aj napriek situácii bezpečné́.

Realizované s finančnou podporou Ministerstva dopravy a výstavby SR.

logo
Zdroj: SLOVAKIA TRAVEL
logo.
Zdroj: REZORT PIEŠTANY

Články označené logom TREND WE KNOW HOW sú pripravené v spolupráci s komerčnými partnermi. Redakcia nie je ich autorom, napriek tomu môžu byť pre čitateľa prínosné