Ako ďalej informovala Národná banka Slovenska, na území Slovenska táto spoločnosť vykonáva svoju činnosť prostredníctvom pobočky poisťovne z iného členského štátu. Ide o firmu pod názvom Obchodná poisťovacia a zaisťovacia spoločnosť Astra S.A., pobočka poisťovne z iného členského štátu.

Rozhodnutie o odňatí povolenia bolo prijaté na základe správy núteného správcu. Dôvodom bola podľa informácií zverejnených Národnou bankou Slovenska neschopnosť spoločnosti plniť opatrenia ozdravného plánu v zmysle rozhodnutia rumunského Úradu pre dohľad nad finančným trhom z 18. februára 2014.

Poisťovňa Astra bola do Obchodného registra SR zapísaná v roku 2012. Medzi jej poskytované produkty patrí povinné zmluvné poistenie, havarijné poistenie, poistenie nehnuteľnosti a domácnosti, ako aj poistenie malých a stredných podnikateľov.

Prvá pobočka Atra poisťovne mimo územia Rumunska, Astra Biztosító, bola otvorená v Maďarsku v roku 2010.