S malou konštruktívnou sofistikovanosťou je možné upnúť za pár sekúnd dokonca aj veľké komponenty bez deformácie a opracovať ich zo všetkých piatich strán. Vývoj nestagnuje ani v oblasti štandardných modulov: moderné magnetické skľučovadlá umožňujú vizuálne alebo automatizované sledovanie procesu upínania..

Tajomstvo upínania obrobkov bez deformácie pomocou magnetu spočíva na jednej strane v pohyblivých predĺženiach pólov a na druhej strane v optimalizovaných rušivých obrysoch. Pohyblivé predĺženia pólov sa podobne ako vodná posteľ v prípade elektricky ovládaných štvorcovopólových platní pružne pripevňujú k obrobku a kompenzujú nerovnosti obrobkov v prvom upnutí. To umožňuje upnúť neobrobené feromagnetické polotovary bez deformácie a jednou operáciou ich opracúvať z piatich strán. V druhom nastavení možno dosiahnuť hladký povrch obrobku, čo nie je možné pri žiadnych mechanických upínacích zariadeniach: v praxi je bežná rovnobežnosť roviny do 0,02 mm. Na rozdiel od bežných nastavení pomocou čeľustí alebo úpiniek nedochádza k bodovému poškodeniu a deformácii obrobku. Namiesto toho používatelia profitujú z maximálnej presnosti upínania a dosahovania hladkého povrchu obrobku. Táto výhoda prichádza na scénu obzvlášť pri veľkoplošných oceľových platniach alebo iných obrobkoch citlivých na deformácie. Povrchové napätie minimalizuje vibrácie a chráni vreteno stroja, ako aj rezné hrany nástroja. Prevádzka je veľmi jednoduchá: feromagnetický obrobok sa umiestni na vrchnú časť a upínacia platňa je aktivovaná krátkym prúdovým impulzom. Počas niekoľkým sekúnd zaisťuje permanentný magnet dlhodobé bezpečné uchytenie bez potreby ďalšieho prívodu energie.

Pohodlné upínanie magnetom

Použitím diaľkového ovládania SCHUNK MAGNOS HABE-S plus sa magnetické upínacie platne mimoriadne ľahko ovládajú. Aktuálny stav upnutia je automaticky zobrazovaný. Silu priľnutia možno nastaviť do 16 polôh.

Magnetické upínacie platne uvádzajú stav upínania

SCHUNK ukazuje pomocou svojich štvorcovopólových platní MAGNOS smer cesty: Všetky štandardné platne z katalógového programu sú teraz štandardne vybavené patentovaným stavovým displejom, ktorý permanentne signalizuje aktuálny stav upnutia, aj keď je magnetická platňa odpojená od riadiaceho systému. SCHUNK tak významne prispieva k vylúčeniu chýb obsluhy v každodennej prevádzke a k zvýšeniu spoľahlivosti procesov. Obsluha stroja má vždy úplnú kontrolu bez ohľadu na to, či bola aktivovaná magnetická upínacia platňa na stole stroja. Ďalším aspektom je vyšší stupeň automatizácie a magnetické platne sú teraz častejšie predvybavené a skladované podobne ako palety v úložných priestoroch obrobkov. Displej teraz umožňuje operátorom stroja kedykoľvek kontrolovať správnosť aktivovania všetkých magnetických upínacích platní v zásobníku nástrojov.

Pohodlné upínanie magnetom

Pri frézovaní drážok je v týchto vodiacich prvkoch odstránených až 35 mm materiálu s krútiacim momentom až do 1 750 Nm v jednej trieske.


Automatizovaný proces upínania

SCHUNK tiež pokračuje v myšlienke jednoduchého ovládania a sledovania stavu upnutia v modulárnej riadiacej jednotke SCHUNK KEH plus. To umožňuje ovládať jenu, dve, štyri alebo osem štvorcovoplólových alebo radiálnych platní v závislosti od základnej verzie buď priamo, alebo cez rozvodné skrine pomocou riadiacej jednotky. Riadiaca jednotka poskytuje kedykoľvek informácie o aktuálnom upínacom stave magnetických upínacích platní. 16-úrovňová regulácia pridržiavacej sily uľahčuje zarovnávanie obrobkov a umožňuje upínanie tenkých komponentov. Magnetické platne možno okrem toho ovládať v automatizovaných aplikáciách pomocou 78-kolíkového pripojenia PLC priamo z riadiaceho systému stroja. Podrobné sledovanie každej magnetickej platne umožňuje zaistiť spoľahlivosť procesu. Každý stav upnutia je za týmto účelom prenášaný cez rozhranie PLC do ovládania zariadenia na vyššom stupni. Ručný diaľkový ovládač SCHUNK MAGNOS HABE KEH plus umožňuje pohodlne ručne ovládať až osem magnetických platní a jednotlivo ich 16-úrovňovú reguláciu pridržiavacej sily. Ovládanie poskytuje operátorovi informácie o stave upnutia jednotlivých pripojených magnetických platní prostredníctvom displeja LCD a diód LED. Chyby sú na displeji zobrazené vo forme chybových kódov.

Pohodlné upínanie magnetom

Elektropermanentné magnetické upínacie platne SCHUNK MAGNOS umožňujú vysoko účinné obrábanie dlhých oceľových profilov. Pevné a flexibilné predĺženie stĺpika EASYTURN účinne prenáša magentickú silu na celý obrobok.

Aplikácia pre simuláciu upínania

Registrovaní používatelia budú môcť pomocou aplikácie, ktorú SCHUNK čoskoro poskytne pre operačné systémy iOS a Android, zadarmo simulovať rôzne situácie upínania v SCHUNK MAGNOS so štvorcovopólovými alebo radiálnymi platňami. Potrebné je zadať len základné údaje o obrobku, parametre obrábania a typ magnetickej upínacej platne; a aplikácia už rozhodne, čo sú prídržné sily dostatočné na obrábanie. SCHUNK umožňuje pomocou digitálneho nástroja veľmi presné vyhodnotenie obrábacích operácií. Používatelia môžu okrem toho plne využiť potenciálne rezervy technológie magnetického upínania.

Pohodlné upínanie magnetom

Pre toto upínacie riešenie sú magnetické moduly SCHUNK MAGNOS usporiadané na stole stroja priečne, čo znamená, že stred frézovania alebo vŕtania možno kedykoľvek použiť aj pre ďalšie obrábanie.


Inteligentné magnetické skľučovadlo so systémom na meranie sily

Technologická štúdia systému SCHUNK MAGNOS na meranie sily vykonala významný krok smerom k inteligentnému obrábaniu. Inteligentné magnetické upínacie riešenie automaticky zaznamená príslušnú polohu a veľkosť obrobkov na magnetickej platni a stanoví potrebnú presnú individuálnu upínaciu silu. Systém tak vytvára podmienky na nepretržité sledovanie procesu a automatické prispôsobovanie parametrov obrábania k veľkosti a kvalite jednotlivých obrobkov. To znamená, že v budúcnosti môže byť individuálne zvýšená rýchlosť posuvu alebo rezná rýchlosť s veľkým prekrytím pólov a vysokou upínacou silou, alebo pri malom prekrytí pólov alebo nízko-feromagnetických obrobkoch ju možno znížiť tak, aby bol zaistený spoľahlivý proces obrábania. Potenciálne oblasti použitia tohto systému zahŕňajú spracúvanie malých a stredne veľkých dávok automatizovanou manipuláciou s dielmi a obrábacie operácie, kde sa požaduje rozsiahle sledovanie procesu. Tento systém preto pripravuje cestu pre prvotriedne, vysoko transparentné a flexibilné zosieťované procesy pre odvetvie 4.0.

Pohodlné upínanie magnetom

Magnetické uchopovače SCHUNK EGM-M sú kompaktní a flexibilní siláci pre flexibilnú manipuláciu s feromagnetickými obrobkami bez rušivých kontúr.

Pohodlné upínanie magnetom

Vďaka 24 V technológii a integrovanej elektronike možno kompaktný magnetický uchopovač SCHUNK uviesť do prevádzky a ovládať mimoriadne ľahko. To umožňuje flexibilnú manipuláciu feromagnetických obrobkov bez rušivých kontúr.