V. Krátký pôsobil v predstavenstve letiska od júna 2009 do októbra 2012. Od spoločnosti Letisko Piešťany žiada vyplatenie odmien vo výške 38-tisíc eur, s úrokmi až takmer 50-tisíc eur.

„Bol na 22 zasadnutiach predstavenstva, jeho účasť na jednom zasadnutí teda má stáť daňových poplatníkov 1 700 eur. Aj s úrokmi a ďalšími poplatkami to má vyjsť na takmer 2 300 eur za jednu jeho audienciu. Nie je mi jasné, čo vlastne za tie obrovské peniaze robil, keďže letisku nijako nepomohol, naopak, letisko smerovalo k totálnemu úpadku,“ povedal trnavský župan.

Bývalé vedenie letiska aj s bývalým vedením župy podľa neho letisko nerozvíjali, ale len zadlžovali. V. Krátký je v súčasnosti hlavným kontrolórom mesta Trnava. J. Viskupič ho chce vyzvať, aby sa nároku na odmenu vzdal.

Súd stredajšie pojednávanie odročil, pretože chce vypočuť aj V. Krátkeho, ktorý sa ho nezúčastnil. Podľa novej predsedníčky predstavenstva Letiska Piešťany Anny Miernej nie je jediný, kto žiada vyplatenie odmien. Desať dnes už bývalých členov orgánov spoločnosti žiada podľa nej vyplatiť odmeny v celkovom objeme 650-tisíc eur.

Viacerí členovia predstavenstva žiadajú vyplatiť ,,zlaté padáky“, teda odstupné vo forme osemnásobku ich platov. Dvaja z nich si uplatňujú dokonca dvojnásobné vyplatenie ,,zlatého padáku“, dôvodom malo byť ukončenie ich funkčného obdobia.

„Ich požiadavka je doslova nehorázna, keďže sa následne opäť vrátili na tie isté pozície. Čiže žiadajú vyplatenie zlatých padákov, hoci vlastne neodišli. Hovoríme pritom o období, kedy malo letisko státisícové straty,“ dodal J. Viskupič.

Podľa neho mohlo dochádzať aj k porušovaniu povinnosti pri správe cudzieho majetku alebo ku konaniu, ktoré mohlo smerovať k zámernému úpadku spoločnosti.

Pri vzniku spoločnosti Letisko Piešťany začiatkom roka 2007 mali členovia predstavenstva a dozornej rady nárok len symbolické odmeny. V marci toho istého roku si zvýšili odmeny na úroveň 1 500 eur. V roku 2008 si opäť odmeny výrazne zvýšili. Od roku 2010 si odmeny zo zadlženej spoločnosti nevyplácali, no nárokujú si ich vyplatenie.