Obe nemocnice doteraz patrili Trnavskému samosprávnemu kraju. Okrem Sveta zdravia mal o ne záujem aj Agel Tomáša Chreneka. O novom prevádzkovateľovi nemocníc rozhodla cena. Kým Agel bol ochotný za nemocnice zaplatiť 190–tisíc eur, Penta ponúkla 2,1 milióna eur.

Prioritou pre Sveta zdravia bude podľa jej vyhlásenia okamžite riešiť problémy s finančnou zadlženosťou, s dlhodobou podinvestovanosťou a z toho vyplývajúcim zlým technickým stavom medicínskej techniky a budov nadobudnutých nemocníc. V priebehu nasledujúcich piatich rokov ich plánujú kapitálovo posilniť v celkovom rozsahu 20,4 milióna eur.

„Obidve nemocnice budú môcť začať okamžite využívať synergie našej siete v medicínskych a prevádzkových oblastiach. Keďže je nám známa veľmi zložitá ekonomická situácia oboch nemocníc, v prvej fáze sa zameriame na zabezpečenie ich prevádzkyschopnosti, vysporiadanie záväzkov voči Sociálnej poisťovni, usporiadanie dodávateľsko-odberateľských vzťahov, na rýchlu obnovu medicínskej techniky a na stabilizovanie personálu,“ spresnil generálny riaditeľ siete regionálnych nemocníc Svet zdravia Ľuboš Lopatka.

Svet zdravia je najväčšou sieťou ústavných zdravotníckych zariadení na Slovensku. Doteraz spravoval 12 všeobecných nemocníc v Košickom, Prešovskom, Banskobystrickom a v Trenčianskom kraji. Koncom marca 2015 Svet zdravia začal s výstavbou nemocnice novej generácie v Michalovciach.

V roku 2014 spoločnosť dosiahla obrat 125 miliónov eur. Tohtoročné plánované investície do ďalšej modernizácie nemocničných budov, rekonštrukcie operačných sál a do oddelení, ako aj do nákupu prístrojového vybavenia a IT majú dosiahnuť takmer 17,4 milióna eur. Po integrácii nemocníc v Galante a v Dunajskej Strede bude Svet zdravia obsluhovať spádovú oblasť pre takmer milión obyvateľov.

Dnes súčasne došlo aj k zmene vo vedení nemocnice v Galante. Jej novým riaditeľom je Marián Haviernik, ktorý v minulosti pôsobil v spoločnosti Siemens, strojárskom holdingu SITNO či v jeho dcérskej spoločnosti Way Industries.

Poznámka: Vydavateľstvo TREND Holding vlastní spoločnosť News and Media Holding patriaca k finančnej skupine Penta