Po deviatich rokoch tak dôjde v štruktúre PrimeCell Therapeutics k zásadnejšej zmene. Vstup nového strategického partnera znamená predovšetkým znalosť oblasti poskytovania zdravotnej starostlivosti a ľahší prístup k pacientom, ktorí potrebujú modernú liečbu. Financie z akvizície budú v hlavnej miere použité na dokončenie vývoja niektorých produktov a na medzinárodnú expanziu.

PrimeCell Therapeutics sa venuje odboru medicíny, ktorý je založený na kultivácii ľudských buniek a tkanív. Mimo vlastný výskum sa zameriava na následnú výrobu liečivých produktov, ktoré sa užívajú pri vysoko individualizovanej liečbe doposiaľ neliečiteľných, čí ťažko liečiteľných ochorení. Spoločnosť bola založená v roku 2007. Vlastní dcérske spoločnosti Národné centrum tkanív a buniek a.s. a 4MEDi - Centrum bunkovej terapie a diagnostiky. Hodnota aktív spoločnosti je 1,4 miliardy Kč (51,7 milióna eur).

„Pre pacientov, ktorých v našich zdravotníckych zariadeniach ošetríme ročne viac ako dva milióny, chceme tú najmodernejšiu a najúčinnejšiu liečbu. Preto investujeme nielen do vybavenia svojich zdravotníckych zariadení, ale zároveň sa intenzívne snažíme o inováciu a hľadanie nových postupov, ktoré reflektujú vývoj vo svetovej medicíne. Vstup do PrimeCell Therapeutics je preto len logickým krokom dlhodobého investora, ktorým Penta v zdravotníctve rozhodne je, "uviedol investičný riaditeľ Penty Václav Jirků.

Penta patrí k jednému z najväčších súkromných poskytovateľov zdravotnej starostlivosti v regióne strednej Európy. Dlhodobo sleduje ako strategický investor v zdravotníctve trendy v oblasti diagnostiky, vývoja liekov a nových liečebných metód s cieľom ich aktívne ponúkať pacientom v Poľsku, Českej republike a na Slovensku.

Poznámka: Týždenník TREND a portál TREND.sk sú súčasťou vydavateľstva News and Media Holding, ktoré patrí finančnej skupine Penta.