Do polovice decembra dostane východoslovenská obec Jaklovce žiadosť na prenájom tretej zo štyroch výrobných hál v jej priemyselnom parku. Obsadiť ju má gelnická eseročka EVG, ktorá sa venuje výrobe káblových zväzkov pre elektrotechnický priemysel. TRENDU to potvrdil starosta obce Marián Bukuš. Dodal, že ide o nemeckého investora, ktorý obsadí väčšinu výrobných hál, ktoré Jaklovce ponúkajú. Už pred rokom sa do jednej z nich nasťahovala firma EVJ Elektronická výroba Jaklovce. Špecializuje sa na výrobu plošných spojov pre elektrotechnický priemysel. Druhý priestor obsadila krátko po nej firma EVG.

Obe majú spoločných nielen odberateľov, ale aj majiteľov. Sú nimi nemeckí podnikatelia Winnfried Waldemar Grimm a André Vollath. V dvoch halách zamestnávajú okolo 80 ľudí. Po rozšírení výrobných priestorov by ich počet mal stúpnuť o niekoľko desiatok. Presnejšie počty si starosta momentálne netrúfa odhadnúť, pretože plány podnikateľov korigujú dosahy krízy. Podľa pôvodných zámerov už malo v obci pracovať v oboch firmách vyše sto zamestnancov. Z podobných dôvodov ako v prípade EVG sa pribrzdil rozvoj ďalšej firmy v parku, ktorá podniká pod názvom Memos. Tiež je za ňou nemecký kapitál a v Jaklovciach prevádzkuje malú dielňu, v ktorej traja ľudia montujú zariadenia do lakovní. Do troch rokov by sa mal počet zamestnancov rozšíriť na 25.

Kríza je podľa M. Burkuša dôvod, prečo uviazlo vyjednávanie s ďalším nemeckým investorom. Jeho názov neprezradil. Dodal, že sa už niekoľko mesiacov neozval, preto obec jeho príchod nepovažuje za aktuálny. Ostáva jej obsadiť štvrtú výrobnú halu. Rokovania s možnými investormi vraj pokračujú. Starosta predpokladá, že v priebehu najbližších týždňov by sa mal príchod niektorého z nich dohodnúť.

Východoslovenská dedinka Jaklovce je neďaleko vodnej priehrady Ružín. Základy pre svoj priemyselný park začala stavať v roku 2006. Za 56,4 tisíca eur vtedy kúpila od správcu konkurznej podstaty areál po firme, ktorá skrachovala ešte začiatkom deväťdesiatych rokov. Na transakciu si musela zobrať úver. Vlastníctvo pozemkov bolo jedným z predpokladov na žiadosť o peniaze zo štrukturálnych fondov. Jaklovčania za ne chceli opraviť výrobné haly a pripraviť infraštruktúru pod priemyselný park. Ich projekt bol schválený v roku 2007. Jeho celkové náklady predstavovali 5,5 milióna eur. Zo štátneho rozpočtu bol dotovaný 26,7 percenta, zo zdrojov EÚ 68,3 percenta. Obec sa na projekte podieľala zvyšnými piatimi percentami.

Foto na titulke - Flickr.com