Rakúsky ropný koncern OMV kúpil od Deutsche BP AG 313 čerpacích staníc Aral a BP v Nemecku, Maďarsku a na Slovensku. Okrem toho získal koncern OMV aj 45-percentný podiel v bavorskom rafinérskom združení Bayernoil, ako aj 18-percentný podiel v Transalpine-Pipeline (TAL).Kúpna cena predstavuje 377 mil. eur (15,8 mld. Sk) a bude financovaná z cudzích zdrojov. Táto cena však po uzatvorení transakcie podlieha ďalším úpravám. Obchod musia ešte schváliť regulačné orgány. Len za čerpacie stanice Aral a BP zaplatil koncern OMV 220 mil. eur. Informoval o tom koncern OMV.Po tejto akvizícii sa koncern OMV podľa svojho vyjadrenia stal vedúcim medzinárodným prevádzkovateľom čerpacích staníc na Slovensku. Od spoločnosti Deutsche BP AG získal koncern OMV celkovo 11 čerpacích staníc Aral a zvýšil tak počet prevádzkovaných čerpacích staníc v SR na 81. Trhový podiel spoločnosti sa zvýšil z 13 % na 15 %.Priemerný ročný odbyt nových čerpacích staníc dosiahol v minulom roku 24 mil. litrov, čo predstavuje 2,2 mil. litra na čerpaciu stanicu. Ročný priemerný odbyt čerpacej stanice na Slovensku predstavuje 1,8 mil. litrov.Do roku 2008 chce OMV zvýšiť svoj trhový podiel v krajinách strednej a východnej Európy z 10 % na 20 %. K 31. decembru prevádzkoval koncern v tomto regióne 1 232 čerpacích staníc, z toho 517 v Rakúsku. Sieť rozšíri na 1615 staníc.Predajom spomínaných aktív splnil koncern British Petrol podmienky, ktoré mu v decembri 2001 stanovil nemecký Spolkový protimonopolný úrad pri vydaní rozhodnutia, ktorým povolil BP kúpu akcií spoločnosti Veba Oil.Okrem predaja 45-percentného obchodného podielu BP v Bayernoil ďalšou podmienkou kúpy akcií Veba Oil bolo, aby BP predala 4 % kombinovaného maloobchodného trhového podielu spoločností BP/Aral, vychádzajúceho z tržieb v roku 2000.Aktuálny predaj čerpacích staníc z toho predstavuje približne 1,6 %. Zvyšných 2,4 % naplnil BP v decembri 2002 zverejneným predajom ďalších čerpacích staníc spoločnosti PKN Orlen.