Potrebujú spoločnosti do 50 zamestnancov oddelenie ľudských zdrojov (HR)? V čom je zmysluplnosť HR?

Niektoré spoločnosti, respektíve ich predstavitelia nevidia dôležitosť HR. Najmä menšie a stredné firmy, ktoré vyrástli prevažne zo startupu. Všetko v úvode je na pleciach majiteľov/CEO. Títo manažéri sú presvedčení o tom, že dokážu problémy so zamestnancami riešiť sami, priamo. Veď napokon HR nie je žiadna jadrová fyzika. HR nie je podstatná ani kľúčová vec, ktorá udržiava biznis v chode. Tak potrebuje vaša malá spoločnosť HR oddelenie?

Čoraz viac spoločností o tom začína aspoň uvažovať. V spoločnostiach s plochou štruktúrou, ktoré chcú podporovať väčšiu zodpovednosť a angažovanosť svojich zamestnancov, sa HR oddelenia vytrácajú. Veď je jednoduché používať technológie na jednoduché spracúvanie miezd či benefitov a manažéri budú napĺňať ostatné úlohy v oblasti ľudských zdrojov.
To môže byť nebezpečné a môže to vážne narušiť chod vášho biznisu, ak nie sú implementované a vyriešené všetky procesy v rámci HR.

Zuzana Valková
Zdroj: VITIUM group
Zuzana Valková

Málo efektívne HR procesy a rozhodnutia

Výberový proces môže trvať omnoho dlhšie bez HR, keďže top manažment v tomto prípade musí byť účastné na každom jednom rozhodnutí. Aj pri výsledkoch výberového procesu alebo samotnom výbere kandidátov niekedy manažment vynechá niektoré dôležité kroky (overenie referencií, ďalšie kolo pohovoru) a často sme svedkami ponuky rovno „od stola“ pri prvom kole pohovoru – veď potrebujeme zamestnanca rýchlo. Zlý výber zamestnancov znamená nespokojnosť ostatných zamestnancov a zvýšené náklady na váš biznis.

Čo také schvaľovanie dovoleniek? Vo firmách bez nastavených HR procesov schvaľuje dovolenky samotný CEO, nielenže to predlžuje čas schvaľovania dovolenky, ale je to neefektívne vzhľadom na čas CEO.

Čo robiť, ak ste v menšej firme ako CEO zodpovedný za HR?

SHRM (Society for Human Resource Management) odporúča HR, keď spoločnosť dosiahne už 15 až 25 zamestnancov. Ak to pre vašu firmu nie je možné alebo ste dostali na starosti túto oblasť, ale nemáte v nej skúsenosti, tu je niekoľko tipov, čo môžete spraviť:

  • Priviesť externého experta, ktorý bude mať na starosti citlivé záležitosti, ako problémy v oblasti výkonu zamestnancov, miezd či dovoleniek. Ak vzniknú ďalšie témy, problémy ako šikanovanie či sexuálne obťažovanie, určite je žiaduce vtiahnuť do diania experta na túto oblasť.
  • Poznať zákon. Zmeny v legislatíve najmä v covidovom období sú časté, či už z hľadiska Zákonníka práce, GDPR či BOZP a PO. Niekedy závisí aj od segmentu, v ktorom spoločnosť pôsobí. Mať všetko vyriešené kvalitne v požadovanom čase z hľadiska zákona je nevyhnutné. Externý HR konzultant môže overiť nastavenie procesov a dodržiavanie zákona, aby ste sa tak vyhli nepríjemnostiam.
  • Technológie. V dnešnom aktuálnom online svete je nevyhnutné mať softvér, ktorý pokryje agendu podľa oblasti, ktorá je najpálčivejšia u vás, či už je to recruiting, vzdelávanie alebo spracovanie miezd zamestnancov. Zautomatizovanie procesov šetrí čas a peniaze.
  • Vzdelávajte manažérov. V mnohých firmách sú ľudia promovaní na základe výsledkov, odhodlania či osobnosti do manažérskej roly bez predošlých skúseností a vzdelávania v oblasti leadershipu, riešenia konfliktov či recruitmentu. Zaistenie adekvátneho ďalšieho vzdelávania pre vašich manažérov a ich novú rolu má byť dlhodobou plánovanou cestou (nielen preto, že to vyžaduje zákon), no najmä preto, aby sme predišli problémom v oblasti HR.

My v HENST vidíme dôležitosť.

Naštartujeme vám, oddelenie HR prostredníctvom nášho skúseného HR manažéra @zuzana valkova, ktorá bude zastupovať plnohodnotne vašu spoločnosť. Pripravíme procesy podľa potrieb vašej spoločnosti, implementujeme ich, nájdeme toho pravého nástupcu na HR a vychováme ho podľa potrieb vášho biznisu. Vychováme vám budúceho manažéra HR a ten prevezme kompetencie, ktoré potrebujete.