Časová náročnosť súdnych sporov či neznalosť práva vedie mnohých ľudí do právnych kancelárií. Tam by ich mal čakať odborník, ktorý im pomôže a poskytne čo možno najlepšie služby.

Nie vždy však k tomu dôjde. Advokát Petrer Kerecman hovorí  o tom, ktoré možnosti majú klienti v prípade, ak im advokát spôsobí škodu svojim konaním

Aj právni zástupcovia sú len ľudia a môžu sa mýliť. Čo môže urobiť klient, ak zistí, že sa mu pre chybu stala škoda?

Osoba, ktorá je poškodená konaním alebo opomenutím advokáta pri poskytovaní právnych služieb, má voči advokátovi právo na náhradu škody. Advokát totiž zo zákona zodpovedá každému klientovi za škodu, ktorú mu spôsobí v súvislosti s výkonom advokácie.

A čo ak chybu neurobí priamo advokát, ale povedzme jeho asistent?

Táto zodpovednosť sa vzťahuje aj na škodu, ktorú klientovi spôsobí koncipient advokáta alebo iný jeho zamestnanec. Ak vykonáva advokát advokáciu ako spoločník obchodnej spoločnosti oprávnenej poskytovať právne služby, za škodu klientovi zodpovedá  táto spoločnosť.

Nemôže sa tejto zodpovednosti právny zástupca predsa len zbaviť?

Zodpovednosť advokáta je objektívna a mimoriadne prísna. Advokát sa jej zbaví iba ak preukáže, že škode nemohol zabrániť ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od neho žiadať. Advokát zodpovedá za škodu klientovi v rozsahu celej škody, ktorá klientovi konaním alebo opomenutím advokáta vznikla. Má totiž povinnosť postupovať pri výkone advokácie s odbornou starostlivosťou, teda konať čestne, svedomito a dôsledne uplatňovať v záujme klienta všetko, čo podľa svojho presvedčenia považuje za prospešné.

Na ktoré prípady sa táto zodpovednosť v praxi vzťahuje?

Predplaťte si TREND za najvýhodnejšiu cenu už od 1 € / týždeň

  • Plný prístup k prémiovým článkom a archívu
  • Prémiový prístup na weby Mediálne, TRENDreality a ENJOY
  • Menej reklamy na TREND.sk
Objednať predplatné

Máte už predplatné? Prihláste sa