Firmou roka sa stal po štvrtýkrát Eset a na druhé miesto odsunul minuloročného víťaza Bring Trucking.

Medzi bankami si titul nenechala vziať Slovenská sporiteľňa a prvenstvo získala už piatykrát po sebe. ČSOB poisťovňa prevzala cenu pre najlepšiu poisťovňu už štvrtý raz v rade, tento rok sa však netradične delí o prvé miesto s Poisťovňou Slovenskej sporiteľne. Obe totiž v hodnotení získali rovnaký počet bodov.

Prestížne ocenenia prevzali šéfovia ocenených spoločností počas slávnostného večera v priestoroch novej budovy Slovenského národného divadla v Bratislave, v Sále opery a baletu.

Ocenenia TREND TOP 2016: Štyri známe mená a manažér zrelého start-upu

TREND TOP 2016 Zdroj: Maňo Štrauch

Najúspešnejšiu firmu, banku a poisťovňu určil hodnotiaci model porovnávajúci ich dosiahnuté hospodárske výsledky. Inak je to pri Manažérovi roka a novej kategórii Investor roka, ktorých vybrali hlasovaním čitatelia TRENDU (váha 50 percent) a osobnosti ekonomiky Slovenska z TREND barometra (rovnako 50 percent).

Manažérom roka 2016 sa stal Šimon Šicko, spoluzakladateľ a výkonný riaditeľ jedného z najúspešnejších slovenských start-upov Pixel Federation. Titul Investor roka 2016 získala automobilka Volkswagen Slovakia.

Ocenenia TREND TOP 2016: Štyri známe mená a manažér zrelého start-upu

Cenu za víťaza v kategórii Manažér roka Šimona Šicka prevzal creative director PIXEL FEDERATION Martin Jaššo Zdroj: SITA

Spoločenskému večeru v SND predchádza konferencia TOP manažment 2016, ktorá už dvadsiaty raz ponúkla priestor vrcholovým manažérom na diskusiu o najlepších manažérskych skúsenostiach. Tento rok sa jej zúčastnil ako hosť aj Sir Terence Patrick Leahy, ktorý z Tesco Stores urobil tretí najväčší obchodný reťazec na svete. Stál na jeho čele v rokoch 1997 až 2011 a pri miliardových ziskoch dokonca čelil výčitkám, že firma je „too successful.

Výročné ceny TREND TOP 2016 za mimoriadne podnikateľské výsledky
Poradie Firma roka 2016 Banka roka 2016 Poisťovňa roka 2016
1 Eset, s.r.o. Slovenská sporiteľňa, a.s. ČSOB Poisťovňa, a.s.; Poisťovňa Slovenskej sporiteľne, a.s.
2 Bring Trucking, a.s. Tatra banka, a.s. -
3 Railtrans International, a.s. VÚB banka, a.s. Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.

Eset triumfoval štvrtýkrát

Spoločnosť za víťazstvo vďačí najmä kontinuálnemu rastu tržieb a ziskov. Od roku 2010, keď v rebríčku TRENDU triumfovala naposledy, jej stúpli tržby tri a pol násobne na vlaňajších 371,6 milióna eur. Čistý zisk v tom istom období vzrástol o dve pätiny na 71 miliónov eur.

Ročný rast výkonov najúspešnejšej slovenskej technologickej firmy sa dlhodobo drží okolo desiatich percent (po očistení vplyvu kurzových zmien). Hlavným faktorom rastu je pokračujúca obchodná penetrácia kľúčových trhov, kde Eset umiestňuje svoju produkciu riešení kybernetickej bezpečnosti pre firmy, štátnu správu i domácnosti.

Ocenenia TREND TOP 2016: Štyri známe mená a manažér zrelého start-upu

TREND TOP 2016 Zdroj: Maňo Štrauch

Nákladnému cestnému dopravcovi Bring Trucking zo Žiaru nad Hronom len tesne ušla obhajoba titulu Firma roka. Spoločnosť s piatimi stovkami zamestnancov a vyše trojstovkou charakteristických zelených ťahačov patriaca do štruktúr štátnej Nórskej pošty vlani už tradične zvýšila tržby. Tento raz to ale neplatí o hospodárskom výsledku. Zisk jej klesol, a to najmä v dôsledku pôvodne neplánovaného rastu personálnych nákladov.

Bring zareagoval na najväčšie problémy tiahnúce sa naprieč celým odvetvím, ktorými sú nedostatok vodičov a minimálne mzdy v jednotlivých krajinách, zvýšením platov šoférov o trinásť percent. Externé ťažkosti spomalili rastové zámery firmy. Pozdržala pre ne rozširovanie flotily ťahačov a dokonca rieši jej dočasné zníženie. Bez možnosti zamestnávania cudzincov by už Bring Trucking nevedel plnohodnotne fungovať. Zahraniční pracovníci majú až vyše 85-percentný podiel na celkovom počte vodičov v žiarskej firme.

Railtrans International (RTI) obsadila tretie miesto. Spoločnosť je najrýchlejšie rastúcou firmou v koľajovej preprave. Medzi rokmi 2013 a 2015 zvýšila svoje tržby o viac ako polovicu na 45 miliónov eur. Firmu založila skupina AZC, v ktorej najväčší podiel má podnikateľ Ján Sabol. AZC sa inak špecializuje na výrobu biopalív, liehovín a nealko nápojov. Úzko spolupracuje s rafinériou Slovnaft a s jeho maďarskou materskou firmou MOL. Majú napríklad spoločnú firmu Meroco na výrobu biopalív. Aj pre prepravcu RTI sú rafinérie MOL najdôležitejšími partnermi. Aj vďaka nim v roku 2016 počítať s ďalším rastom. Získala totiž veľké kontrakty priamo od MOLu a od jeho chorvátskej dcérskej firmy INA.

Preprava rafinérskych produktov a biopalív sa podieľala zhruba polovicou na tržbách RTI. Firma sa posilňuje aj v iných segmentoch. Za rastom tržieb v roku 2015 boli podľa R. Rapanta uhlie, drevo, obilniny a chémia. A tiež expanzia do zahraničia. RTI má ambíciu rásť aj v segment automotív a v intermodálnej preprave.

Do hodnotenia Firma roka 2016 sa kvalifikovalo 355 spoločností, ktoré splnili všetky kvalifikačné kritériá:

  • majú za sebou najmenej tri kompletné roky činnosti,
  • v roku 2015 ich tržby prevýšili hranicu 20 miliónov eur a EBITDA bola vyššia ako 2 milióny eur
  • v ostatných troch rokoch hospodárili s kladným prevádzkovým aj čistým ziskom
  • do polovice októbra zverejnili aspoň základné údaje o hospodárení za rok 2015 a predchádzajúce roky, s ktorými pracuje hodnotiaci model TRENDU

Slovenská sporiteľňa si udržala titul

V hodnotení najúspešnejšej Banky roka si prvenstvo udržala už piaty rok po sebe a stále sa zdá byť neohrozená. Slovenská sporiteľňa ako obvykle vytvorila najväčší zisk medzi bankami, hoci ten sa medziročne zvýšil len nepatrne. Ako jedinej z najväčšej päťky sa jej podarilo zvýšiť čisté úrokové výnosy, zabrala najmä jej aktivita v úverovaní. Aj pri minimálne zmenenom zisku a vyššej kapitálovej primeranosti, ktoré je od nej ako od jednej zo systémovo dôležitých bánk vyžadovaná, si udržala ziskovosť kapitálu.

Ocenenia TREND TOP 2016: Štyri známe mená a manažér zrelého start-upu

TREND TOP 2016 Zdroj: Maňo Štrauch

S odstupom a predsa len bližšie k nej sa v tohtoročnom hodnotení umiestnila Tatra banka. Stále silná pozícia pri získavaní zdrojov a tento raz aj vyššia opatrnosť pri ošetrovaní rizika úverov jej body prirátali. Trojku si v celkovom hodnotení obhájila VÚB banka. Aj keď v celkovom prepočte si medziročne zvýšila hodnotiace skóre, na vyššie miesto v rebríčku to nestačilo.

TREND podobne ako v predchádzajúcich ročníkoch považoval za určujúce zmeny podielov na trhu, nielen pri úverovaní, ale aj pri získavaní zdrojov. Tieto indikátory dopĺňali ukazovatele efektívnosti a ziskovosti. Podobne ako po iné roky zostala významným ukazovateľom kapitálová primeranosť banky, ktorá hovorí o jej vybavenosti vlastnými zdrojmi vo vzťahu k rizikovo váženým aktívam.

Do hodnotenia Banka roka vstúpili len banky, ktoré hospodárili v sledovanom období so ziskom a na Slovensku podnikajú viac než tri roky. TREND považuje za dôležité i ich vnímanie ratingovými agentúrami. Banka alebo ich matka preto musí mať pre toto ocenenie investičný rating aspoň od jednej z renomovaných ratingových agentúr.

ČSOB Poisťovňa sa o prvenstvo delí s Poisťovňou Slovenskej sporiteľne

Ocenenia TREND TOP 2016: Štyri známe mená a manažér zrelého start-upu

TREND TOP 2016 Zdroj: Maňo Štrauch

Prvé miesto ostáva už tretí rok ČSOB Poisťovni. Trhový podiel jej síce výrazne nenarástol, no na stagnujúcom trhu jej pomohla dôsledná kontrola nákladov a dobrá rentabilita. Pomáha jej spoliehanie sa na bankovú distribučnú sieť.

Rovnaký počet bodov ako ČSOB Poisťovňa dosiahla aj Poisťovňa Slovenskej sporiteľne (PSLSP), ktorej tiež pomáha distribúcia cez bankovú sieť držať náklady na uzde. PSLSP navyše na trhu vyskočila výraznejšie než ČSOB, jej trhový podiel stabilne rastie aj v čase stagnácie.

Na treťom mieste sa po rokoch absencie opäť objavila Allianz - Slovenská poisťovňa. Na trhu mala stabilnejšie výsledky než jej konkurenti, čo stačilo na umiestnenie v prvej trojke. Vlani totiž padali napríklad finančné výnosy poisťovní, Allianz bol z tých poisťovní, ktorým sa výsledky prepadli menej než iným.

Ocenenia TREND TOP 2016: Štyri známe mená a manažér zrelého start-upu

TREND TOP 2016 Zdroj: Maňo Štrauch

Hodnotiace kritériá

(zjednodušené, podrobnejší opis nájdete v ročenke TREND TOP 2016)

Systém hodnotenia Firmy roka 2016
Výsledky 2015 (váha v %) Výsledky 2014 (váha v %) Výsledky 2013 (váha v %)
Zmena tržžieb 10 5 1.67
Prevádzkový zisk + odpisy/tržžby 10 5 1.67
Tržžby/majetok spolu 10 5 1.67
Majetok/očistený majetok 10 5 1.67
Očistený majetok/vlastné imanie 10 5 1.67
Rentabilita kapitálu 10 5 1.67
Spolu 60 30 10
Systém hodnotenia Banky roka 2016
Výsledky 2015 (váha v %) Výsledky 2014 (váha v %)
Zmena trhového podielu na úveroch 10 -
Zmena trhového podielu na vkladoch 10 -
Rentabilita kapitálu 15 5
Prevádzkové náklady / prevádzkové výnosy 15 5
Primeranosť vlastných zdrojov / kapitálová primeranosť 15 5
Krytie zlyhaných úverov 15 5
Spolu 80 20
Systém hodnotenia Poisťovne roka 2016
Výsledky 2015 (váha v %) Výsledky 2014 (váha v %)
Zmena trhového podielu 10 -
Kapitálový koeficient 10 5
Rentabilita vlastného imania 10 5
Rentabilita poistného kapitálu 10 5
Zhodnotenie aktív 10 5
Prevádzková nákladovosť 10 5
Technická škodovosť 10 5
Spolu 70 30