Pri slove IT oddelenie si väčšina populácie predstaví kanceláriu plnú mužov, často ležérne oblečených a bez sociálnych zručností. Aspoň tak to vykresľujú známe sitkomy. Eva Novák Demuthová, ktorá v súčasnosti pracuje ako Business Analyst Insurance Solutions v spoločnosti Zurich Insurance Company, je však príkladom toho, že ide skutočne iba o zveličenie a sama mnohým ženám pomohla nájsť si v IT svoje miesto.

Pozícia s názvom  „Business Analyst Insurance Solutions“ asi bežne ľudom veľa nehovorí. Čo je teda náplňou Vašej práce?

Náplňou mojej práce je pochopiť, čo si business myslí a čo potrebuje a preniesť tento obsah do požiadaviek, ktoré by bežne išli k developerovi. No v tomto prípade som ja aj ten developer. Prinášam riešenia v BI (Business Inteligence) pre interných zákazníkov, ktoré však slúžia aj na komunikáciu s externým klientom.

Ako si vašu aktivitu môžeme predstaviť v praxi?

Interný zákazník za mnou príde s požiadavkou, že by chcel napríklad vidieť, ako sa vyvíja náš finančný vzťah s niektorým z externých zákazníkov. Mojou úlohou je z komunikácie určiť dôležité elementy a navyše navrhnúť ďalšie, ktoré by očakávaný obraz potvrdili alebo objasnili.  Taktiež je dôležité predložiť zákazníkovi ďalší postup a časový plán. Po detailnej dohode sa preklopím do role developera a vytváram riešenie v našom BI prostredí. Finálnym výstupom je analýza externého zákazníka s požadovanými údajmi, no aj s vizualizáciami či dátami, ktoré z pohľadu mňa ako biznis analytičky môžu mať pridanú hodnotu. Keďže požiadavky sa často opakujú, vytvárame riešenia, ktoré sú automaticky použiteľné a automatizované práve pomocou business intelligence, takže zákazník si vie dáta jednoducho podľa potreby posúvať alebo adaptovať obsah podľa toho, aký konkrétny údaj v danej chvíli potrebuje.

Pracujete zrejme v tíme. Aké je jeho zloženie? Máte mnoho kolegýň?

V mojom tíme som momentálne jediné ženské osadenstvo, ale v bratislavskej pobočke žien na pozícií biznis analytik/analytička pribúda. V oblasti developmentu respektíve vývoja riešení je toto číslo stále nízke. Najviac žien v IT firmách sa u nás venuje skôr projektovému manažmentu alebo vedeniu tímov, než takýmto technickejším aktivitám.

Ako ste sa teda k tejto práci dostali? Predsa len, nie je to asi kariéra, o ktorej snívajú malé dievčatá.

Vždy som inklinovala k technickým smerom. Mám strednú školu so zameraním na informatiku. Vyrástla som v chlapčenskom prostredí a tak som skôr veci skladala a montovala, ako jazdila s kočíkom a bábikou. To sa prejavilo aj pri výbere školy. Nevedela som si samú seba predstaviť v sociálnych vedách. V deviatom ročníku na základnej škole sme dostali testy, ktoré toto moje smerovanie potvrdili.

Eva Novák Demuthová, Business Analyst Insurance Solutions v spoločnosti Zurich Insurance Company
Zdroj: Archív Zurich Insurance Company
Eva Novák Demuthová, Business Analyst Insurance Solutions v spoločnosti Zurich Insurance Company

Takže ste sa nikdy nebáli inakosti?

To nie. Strach z neúspechu sa u mňa naplno prejavil na strednej škole. Už v tej dobe sa v triede profilovalo, čo koho baví viac. Aj mňa profesor informatiky zavolal do svojej triedy s tým, že vo mne vidí potenciál developera alebo kódera. No trieda bola plná chalanov a môj strach zo zlyhania bol väčší. Obávala som sa , že by sa mi pri chybe smiali, že som jediná baba a ešte k tomu neschopná. A pritom to boli najlepší spolužiaci a trieda, ale strach vyhral nad ráciom. Keby som vedela, čo viem dnes, postrčila by som samu seba do tej triedy. Moja budúcnosť by sa možno potom viezla úplne iným smerom.

Kam ste sa teda uberali ďalej?

Po strednej škole som si vybrala vysokú školu podľa srdca a proti vôli rodičov, ale časom som prišla na to, že nie úplne správne. Začala som pracovať vo veľkej korporácií na jednoduchej práci, kde sa veľa vecí robilo manuálne. Časom mi kolega ukázal, že dokážeme na takéto jednoduché úkony vyrobiť robotov. Tak sme si v tíme prácu zjednodušili a zrýchlili. Dostala som možnosť rozvíjať svoje technické „JA“. Táto cesta viedla ďalej a ďalej a dopravila ma až sem. Táto práca ma napĺňa, keďže naša náplň nie je robiť dookola to isté.

Stretli ste sa na začiatku v práci aj s predsudkami typu „ženy do IT nepatria“?

Áno, sem tam sa niečo podobné nájde. No našťastie je to skôr len u staršej generácie. Stačí sa pozrieť na rodičov. Aj keď pri výbere školy to problém nebol, na začiatku práce si neboli úplne istí, či toto je pre ich dcéru to pravé. A keď som sa rozhodovala, či odísť do novej práce, ich strach bol celkom veľký. Môjmu posunu vpred a prelomeniu strachu veľmi pomohol môj manžel, ktorý ma v tomto smere veľmi podporuje.

Je spomínaný predsudok minulosťou alebo je v IT stále málo žien?

Bohužiaľ, žien je na Slovensku v IT stále málo, no existujú u nás organizácie, ktoré sa to snažia zmeniť a ukazovať, že IT nie je strašiak. Spolupracujeme s organizáciou Aj Ty v IT a je príjemné vidieť, ako to pomáha. Ženy prešli kurzami rôznych programovacích jazykov a teraz nám na stole ležia ich životopisy so záujmom o prácu. Ale aj osveta na stredných alebo základných školách dokáže veľa a dievčatá majú potom viac odvahy otvoriť túto tému pred rodičmi, ktorí by chceli dcéry lekárky, sestričky alebo ekonómky či v iných zaužívaných ženských zamestnaniach.

Zurich Insurance Company
Zdroj: Archív Zurich Insurance Company

Na druhej strane aké osobné predsudky musia prekonávať samotné ženy?

Myslím, že veľa žien má strach práve z toho prevažne mužského kolektívu, ktorý je však v skutočnosti prínosom. Ja vďaka tomu vidím veľa vecí inak a myslím si, že viac chápem aj pohľady vlastného manžela, keďže s mužmi trávim väčšinu času. Z môjho pohľadu sú ženy častejšie perfekcionistky ako muži a táto vlastnosť prekážky a predsudky zvyšuje. Či sa mužom vyrovnajú, či im budú stíhať s novými trendmi alebo postupmi, keďže tento svet sa neustále vyvíja. Veľká prekážka je aj strach, či to všetko dokážu skĺbiť aj s rodinným životom.

Čo by ste ženám, ktoré sa predsudkami v takej alebo onakej forme stretávajú poradila? Ako ich zvládnuť?

Že aj v práci treba počúvať, čo vraví srdce. Ak je to druh zamestnania, ktorý túžia robiť a bude ich napĺňať, treba ísť do toho a nepočúvať predsudky iných ľudí. Moji spolužiaci, práve z tej skupiny informatiky, žijú ďaleko od svojho rodiska vo svete, pracujú pre Google či Amazon alebo v iných veľkých firmách. No na „keby bolo keby“ je už u mňa neskoro, preto je dôležité túto osvetu robiť v skorom veku a ako hovorím, nebáť sa ísť si za svojim snom. Taktiež je dôležité nájsť to správne miesto, kde vám rásť dovolia.

Čo praktická podpora zo strany firiem? Podporujú prepojenie kariéry a rodiny alebo si ženy matky musia hľadať prácu inde?

Veľa firiem si vzalo príklad zo zahraničia, kde je podpora žien a matiek rozsiahla. Máme napríklad príspevok na detskú škôlku, ktorý aj mne pomohol vrátiť sa späť do práce s väčším pocitom istoty. Ale tam to u nás nekončí, ako matka mám nárok na dni voľna navyše pri chorobe. Veľmi však mojej efektívnosti a pokoju pomáha flexibilný pracovný čas, napríklad že môžem počas dňa syna odniesť alebo vyzdvihnúť zo škôlky. Ja som ako dieťa bola často v škôlke prvá a odchádzala medzi poslednými, keďže moji rodičia pracovali v potravinárskom priemysle a flexibilitu, ktorú mám teraz ja, nemali. Takisto mám veľkú podporu z manažmentu pri nečakaných udalostiach. Stane sa, že sa syn necíti dobre a potrebujem ísť za ním a nikto v tom problém nevidí. Vedenie spoločnosti propaguje a reálne im leží na srdci work-life balance (rovnováha medzi prácou a osobným životom) ich zamestnancov.

Čo by mohla robiť spoločnosť a čo samotné firmy, aby sa táto situácia naďalej zlepšovala?

Spoločnosť by mohla robiť viac osvety a bolo by dobré vidieť ženy aj v iných dôležitých postoch. Príkladom je naša pani prezidentka. Skôr bude malé dievčatko snívať, že aj ona môže byť raz prezidentkou, keď vidí reálny prípad, ako keď na týchto miestach nájde výlučne mužov. To isté platí aj pre IT sektor. Z pohľadu firiem je dôležité sa o svojich zamestnancov starať. Či sú to ženy, či muži, všetci sú predsa dôležití. Náš CEO (výkonný riaditeľ) reálne načúva ľuďom a chodí medzi nás a pýta sa nás na názor, čo nie je samozrejmosťou.

Čo podnikatelia takouto podporou žien získajú?

Pohľad ženy a muža sa v mnohých prípadoch líši, čo vieme už z bežného života. No a v IT sfére to platí tak isto. Pohľad na to, čo a ako veľmi je dôležité. Ženy vďaka tomu, že často zastávajú viac úloh, majú presnejší time management, alebo sú dôslednejšie. No hlavne prinášajú nový, iný vietor do tímov. Vďaka nim sa dostanú do pozornosti iné otázky či podnety.

Eva Novák Demuthová
Zdroj: Archív Zurich Insurance Company
Eva Novák Demuthová

Vyštudovala odbor „Európske štúdia a verejná správa“ na Vysokej škole medzinárodných a verejných vzťahov Praha. Dnes okrem svojej bežnej náplne práce pre Zurich Insurance Company pomáha ľudom s rozvojom a komunikáciou ich potrieb a požiadaviek na pozícií lokálneho team lídra. Spolupracuje s organizáciou Aj Ty v IT, kde pomáha ženám osvojiť si znalosti programovania. 

Ďalšie dôležité správy