Po zavŕšení štúdia na Université Libre de Bruxelles pracoval Miroslav Kot niekoľko rokov v oblasti marketingu. Neskôr v roku 2004 začal pracovať v centrále holdingu spoločnosti Veolia Environnement v Paríži. V roku 2017 ukončil svoje pôsobenie vo funkcii generálneho riaditeľa v skupine Veolia na Slovensku. V súčasnosti sa venuje poradenstvu v oblasti energetiky a investičným projektom v rôznych oblastiach. Miroslav Kot bol od roku 2016 viceprezidentom Francúzsko-slovenskej obchodnej komory.
„Medzi moje priority pre nadchádzajúce obdobie bude aj naďalej patriť hlavne podpora rozvoja obchodných vzťahov medzi oboma krajinami, výmena skúseností a zastupovanie záujmov členských firiem. Dôležitá je pre mňa podpora francúzskych firiem na Slovensku ako aj podpora slovenských firiem s cieľom presadiť sa na francúzskom trhu,“ uviedol novozvolený prezident Francúzsko-slovenskej obchodnej komory.

Francúzsko-slovenská obchodná komora je už 25 rokov dôležitým aktérom v podnikateľskom prostredí a partnerom slovenských, francúzskych či európskych inštitúcií. Svojou činnosťou prispieva k vytvoreniu priaznivých podmienok pre investície a hospodársku činnosť a aktívne koná v prospech vzťahov s orgánmi verejnej správy, organizáciami zamestnávateľov a iných asociácií. FSOK každoročne organizuje viac ako 25 podujatí: pracovné raňajky na aktuálne témy, odborné konferencie, okrúhle stoly a iné networkingové akcie. Vysoký počet účastníkov týchto akcií oceňuje najmä príležitosť nájsť nových obchodných partnerov či zoznámiť sa s poprednými predstaviteľmi jej členských spoločností. FSOK v súčasnosti združuje slovenské ako aj nadnárodné spoločnosti, vrátane najväčších francúzskych investorov na Slovensku (ako napr. PSA, Orange, Veolia, Eurovia – Vinci, Colas, Danone, BEL, Faurecia, Plastic Omnium, Renault, Sanofi Aventis, Servier, BNP Paribas, Societé Générale Group, a ďalší) a naďalej zostáva jednou z najaktívnejších bilaterálnych komôr na Slovensku.

Francúzsko-slovenská obchodná komora je súčasťou siete Francúzskych obchodných a priemyselných komôr v zahraničí a v súčasnosti je exkluzívnym referenčným partnerom platformy Team France Export pre slovenský trh. Aktivity FSOK sú organizované s podporou Francúzskeho veľvyslanectva na Slovensku. Veľvyslanec Francúzska v Slovenskej republike, J.E. p.Christophe Léonzi plne podporuje budúci rozvoj aktivít FSOK a nastavenie dlhodobej stratégie pod vedením nového prezidenta, pána Miroslava Kota.

www.fsok.sk