Už to však nie je preto, žeby technológia či ekonomické prvky boli zlé alebo riskantné. Trhu chýba autorita a nastavené pravidlá, ktoré by lepšie definovali nielen kryptomeny, ale aj subjekty, ktoré s nimi môžu obchodovať. Tieto pravidlá prinesie nové nariadenie EÚ - MiCA. Po jeho implementácii sa trh kryptomien stane súčasťou finančného mainstreamu, čo môže znamenať prudký rast.

Európska únia dlho stála pred otázkou, ako vytvoriť na spoločnom trhu také podmienky, aby sa rozvoj kryptomenového odvetvia neodohrával prevažne v USA a Ázii, ale aby boli európski finanční spotrebitelia zároveň chránení pred podvodmi a nedbanlivým podnikaním.

Predsa len toto nové odvetvie stojace na pomedzí informačnej technológie a sveta financií bolo donedávna regulované nedostatočne. Vzťahovali sa naň len všeobecné predpisy týkajúce sa podnikania, čím vzniklo určité regulačné vákuum, ktoré pôsobilo negatívne na spotrebiteľov ale aj na inovatívne projekty.

Výsledkom je návrh Nariadenia EÚ MiCA (Markets in Crypto-assets), ktoré by malo vstúpiť do platnosti v priebehu 2 - 3 rokov. Návrh Európskej komisie je momentálne v pripomienkovom konaní. Cieľom regulácie je rozvoj a podpora potenciálu digitálnych financií a kryptomien z hľadiska inovácií pri súčasnom zmierňovaní rizík.

Nový rámec EÚ umožní vznik regulovaných trhov s kryptoaktívami ako aj tokenizáciu tradičných finančných aktív a širšie využitie DLT (technológia distribuovanej účtovnej knihy) vo finančných službách. Má štyri hlavné ciele. Sú nimi právna istota, podpora inovácií, ochrana spotrebiteľov a finančná stabilita.

Keďže sa jedná o Nariadenie EÚ, nie len o Smernicu, regulácia bude aplikovaná priamo a nebude vyžadovať prijatie nových zákonov na národnej úrovni, hoci mnohé sa zrejme budú musieť novelizovať. Vznikne tým priestor súťaže pre inovatívne a dobre riadené projekty, ako je Fumbi, na celoeurópskom trhu, pričom priepasť medzi tradičnými bankami a kryptomenovým sektorom tak postupne zanikne. Vzniká tým aj značný priestor pre rast dnes už vysoko likvidných digitálnych aktív ako je Bitcoin alebo Ethereum.

Ilustračné foto.
Zdroj: Juraj Forgács
Ilustračné foto.

Na Slovensku sa dá do kryptomien bezpečne investovať už teraz. Toto riešenie prináša slovenská spoločnosť Fumbi. Aj keď momentálne neexistuje v oblasti kryptomien orgán dozoru, Fumbi prináša transparentnosť v podobe pravidelných auditov krypto-peňaženiek prostredníctvom spoločnosti SGS Slovakia, využívajúc špičkovú technológiu uchovávania kryptomien - Ledger Vault. Zamestnanci Fumbi sa dnes spolupodieľajú aj na pripomienkovaní MiCa nariadenia.

“Medzi najdôležitejšie aspekty regulácie považujeme princípy obozretného podnikania, kam pri kryptomenách spadá najmä bezpečná úschova a inštitucionálna správa aktív. Súčasné technológie už umožňujú spravovať aj veľké množstvá kryptomien veľmi bezpečne. Tento technologický aspekt spolu s procesným nastavením považujeme za niečo, čo by malo hrať veľkú rolu v budúcich licenčných konaniach.” Juraj Forgács, CEO Fumbi

Investovať do kryptomien cez Fumbi môže každý a s malou investiciou už od 50€.