Napriek mnohým správam o zvýšenej produktivite, efektívnosti a výhodách práce na diaľku je úplne jasné, že domáce prostredie poznačilo pracovný režim nielen pozitívne, ale aj negatívne. Podľa štúdie spoločnosti Microsoft sa pracovný čas predĺžil o desať percent. Spoločnosť vypočítala jeho dĺžku na základe času, ktorý uplynul medzi prvým emailom, správou alebo pracovným hovorom používateľov aplíkácie Teams, a poslednou takouto elekronickou aktivitou.

Upravené priestory v Tatra banke.
Neprehliadnite

Banky finišujú s hybridnými priestormi. Telefónne búdky a 80-percentný strop na home office

Výsledok je jasný – pracovný čas sa predĺžil. Na druhej strane to však podľa Microsoftu nemusí nutne znamenať, že ľudia naozaj pracujú viac. Za výsledkami môže byť aj dlhšie obdobie, ktoré potrebujú zamestnanci na prihlasovanie sa do systémov, pretože pri práci ich vyrušujú iné aktivity a sú nakoniec menej produktívni.

Telefón verzus email

Odborníci hovoria aj o postupnom stieraní rozdielov medzi pracovným a domácim životom. Zamestanci sa prirodzene prepínajú medzi povinnosťami a čas vypnúť počítač sa stále viac posúva. Ďalším dôvodom je viac poslaných mailov. Keďže chýba komunikácia tvárou v tvár, mnohé pracovné úlohy sa riešia prostredníctvom komunikácie, ktorá jednoducho dlhšie trvá – emailom, chatom.

Mnohí HR špecialisti takisto upozorňujú, že aj keď je telefonovanie jednoduchšou voľbou ako vyriešiť pracovný problém alebo dohodnúť sa na úlohách, zamestnanciveľmi často preferujú skôr písanú komunikáciu.

Mária pracuje v IT spoločnosti. Počas pandémie prešla na prácu z domu. Veľmi výrazne vnímala tlak na výkon. „Bolo to náročné. Snažila som sa pracovať, starať o deti. Často som doháňala večer pracovné povinnosti, ktoré som počas dňa zameškala,“ hovorí s tým, že síce mala pocit väčšej flexibility, no vypnúť počítač a povedať si „padla“, nebolo jednoduché. „Iné je v práci vypnúť počítač, zatvoriť dvere a ísť domov. Doma to nie je jednoduché, vždy som mala pocit, že ešte môžem niečo spraviť. Myslím, že by som mala niečo zmeniť,“ uzatvára.

Italian Daily Politics 2021
Neprehliadnite

Mladým sa späť do kancelárií nechce. Napriek tomu, že by im to prinieslo úžitok

Je to len o zvyku, myslia si zamestnávatelia

Aj zamestnávatelia uznávajú, že situácia nie je jednoduchá. „Nárast mohli ľudia skutočne pociťovať, avšak podľa našich skúseností hlavne pre nevytvorené návyky na nový systém práce, ktorý home office priniesol,“ reaguje hovorkyňa Tatra banky Simona Miklošovičová. Podľa nej ide skôr o dočasný nárast, kým si zamestnanci „upracú“ systém práce a zosúladia zamestnanie s domácnosťou.

Aj v spoločnosti IBM vnímajú zmeny. „Pre mnohých zamestnancov to prinieslo nárat produktivity práce ako aj vyššiu náročnosť komunikácie. Zároveň, aj bez ohľadu na pandémiu, pokračuje tlak na zvyšovanie produktivity cez automatizáciu a zameranie sa na činnosti s vyššou pridanou hodnotou,“ komentuje situáciu HR manager firmy Ivan Tomko.

Pod vplyvom zvýšeného dopytu po kvalifikovaných pracovníkoch vo viacerých odvetviach dochádzalo aj k spájaniu pozícií. Niektorí zamestnanci museli suplovať svojich kolegov, ktorí boli práceneschopní alebo odišli. To spôsobovalo doslova „pretlak“ v niektorých segmentoch, zvlášť v zdravotníctve. Podľa spoločnosti Grafton došlo k spájaniu pozícií najmä v oblasti bankovníctva, očakávajú však, že tento trend sa prejaví v ďalšom období aj v iných odvetviach.

Riziko práce v obývačke

Riziká domácej práce.
Zdroj: Shuttterstock
Riziká domácej práce.

Tomu, že sa niečo deje s naším pracovným časom, nahráva aj správa od spoločnosti NordVPN Teams, ktorá analyzovala údaje zo serverov tisícok spoločností, s ktorými spolupracuje. Databáza údajov zahŕňala viaceré krajiny ako Veľkú Britániu, Belgicko či Nemecko. Porovnávali výsledky z obdobia pred pandémiou, počas najkrízovejších mesiacov marec až apríl 2020 a údaje zo začiatku roka 2021.

Priemerný čas prihlásenia na počítači sa predĺžil približne o dve hodiny.
 

Výsledky však nepotešia. Takmer vo všetkých krajinách sa priemerný čas prihlásenia na počítačí predĺžil približne o dve hodiny. Celkovo ide o nárast o približne 25 percent. Vo väčšine krajín, okrem Belgicka, množstvo práce stúplo, a čo je horšie, neklesá. Mierny pokles zaznamenali iba v Nemecku, Francúzsku a Španielsku. Stále je to však viac ako pred pandémiou.

Ďalšia štúdia od Pew Research Center odhalila ešte vyššie prírastky v pracovnom čase. Zistili, že ľudia z domu pracujú dvakrát viac ako predtým. Národný úrad pre ekonomický výskum v Amerike zase analyzoval prvú a poslednú mailovú komunikáciu, ktorú za deň odoslali tri milióny ľudí z 21-tisíc firiem. Pracovný deň sa podľa nich predĺžil v priemere o takmer 50 minút a zvýšil sa počet odoslaných emailov po pracovnej dobe o viac ako osem percent.

Štúdia od spoločnosti Wildgoose – Práca z domu 2021 hovorí o rizikách pracovného času v domácich obývačkách. Podľa výsledkov prieskumu pracovníci vo Veľkej Británii zaznamenali problémy s duševným zdravím pri práci z domu. Hovoria o problémoch s koncentráciou, produktivitou a kreativitou. Tridsať percent z nich sa nemôže sústrediť na pracovné úlohy tak dobre ako predtým, 26 percent priznáva, že počas dňa sú menej produktívni a 20 percent si myslí, že ich schopnosť kreatívne myslieť výrazne utrpela.