Reaguje ním na návrh na konkurzné konanie, ktoré iniciovala menšia stavebná firma VS Crane. Tú vlastní podnikateľ Vladimír Staňo. Konanie začal na jeho podnet Okresný súd Košice I.

Ide o fázu, v ktorej má súd posúdiť, či firma má problémy s platobnou schopnosťou. „Spoločnosť Inžinierske stavby Košice nie je v konkurze, príslušný súd bude posudzovať, či na základe podaného návrhu sú vôbec splnené zákonné a vecné predpoklady pre jeho vyhlásenie,“ napísal v liste predseda predstavenstva firmy Philippe Corbel.

Pohľadávku neuznávajú

Konkurzné konanie ešte neznamená, že firma krachuje. Veritelia ho môžu iniciovať po splnení určitých podmienok. O ďalšom postupe však rozhoduje súd. Ak zistí, že požiadavka VS Crane nie je legitímna, konanie ukončí. Ak by sa ukázala ako opodstatnená, súd môže poslať firmu do konkurzu alebo do takzvanej reštrukturalizácie. To je typ oddlženia, pri ktorom spoločnosť funguje ďalej, pričom odpíše časť svojich záväzkov. Návrh na konkurzné konanie vníma P. Corbel ako protizákonný a chce sa brániť právnou cestou.

Argumentuje aj tým, že voči firme VS Crane neevidujú žiadny záväzok. VS Crane mala nadobudnúť pohľadávku od inej firmy, s ktorou Inžinierske stavby mali obchodný vzťah. „Avšak k platnému postúpeniu pohľadávky medzi týmito spoločnosťami nedošlo,“ tvrdí Philippe Corbel.

Najhoršie majú za sebou

Firma v liste ďalej uvádza, že si svoje záväzky plní načas a nie je platobne neschopná. Faktom je, že nemá podlžnosti voči štátnym poisťovniam, ktoré v iných prípadoch bývajú signálom finančných problémov. „Rovnako neexistujú žiadne záväzky, ktoré by boli predmetom exekúcie. Za rok 2017 spoločnosť zároveň hospodárila so ziskom. Naďalej pokračuje vo svojej obchodnej činnosti a vzniknutá situácia nemá žiaden vplyv ani na jej existujúce záväzky, ani na vzťahy so zákazníkmi a dodávateľmi,“ dopĺňa v liste P. Corbel.

Inžinierske stavby boli na tom najhoršie v roku 2010, keď sa zbrzdila výstavba diaľnic. Firma vtedy prišla o veľký kontrakt s ministerstvom dopravy. V rámci neho sa mala podieľať na zákazke, ktorej súčasťou bola výstavba 75 kilometrov diaľnice D1 na severnom Slovensku. Pre rôzne problémy, najmä finančné a enviromentálne, z toho však nebolo nič. Prišla kríza a Inžinierske stavby v roku 2010 zaznamenali stratu 58 miliónov eur. Pomohla im francúzska materská firma Colas, vďaka čomu sa vyhli osudu slovenských firiem Váhostav-SK a Doprastav.

Nie sme v konkurze, ohradili sa košickí stavbári

Zdroj: SITA, Ilustračná fotografia

Košickú firmu držala pri živote veľká zákazka na výstavbe jadrovej elektrárne Mochovce a neskôr vyhrala tender na obchvat Bánoviec nad Bebravou, ktorý je úsekom rýchlostnej cesty R2. Aj vďaka tomuto projektu sa tržby firmy zdvojnásobili na vyše 150 miliónov eur. Potom však opätovne klesli. Zrejme preto, že stavebná časť Mochoviec je už takmer hotová a obchvat Bánoviec už tiež stojí. Firma mala teda opäť menej práce, čomu prispôsobila svoje kapacity. Prepustila zhruba 250 ľudí a ponechala si 490. Extrémna strata, akú firma dosiahla v roku 2010, sa už nezopakovala. Posledné roky sú skôr obdobím striedania miernych ziskov a strát.

O situácii na stavebnom trhu, ako aj o tom, ako v odvetví podnikať eticky sa TREND porozprával s generálnym riaditeľom firmy Skanska Miroslavom Potočom