Vyplýva to z investičného projektu, ktorý nemecký investor predložil na posúdenie tunajším povoľovacím úradom. Investor v ňom konkretizuje, že nový slovenský závod ho bude stáť celkovo desať miliónov eur a zamestná sa v ňom stovka ľudí.

Výstavba sa má rozbehnúť už toto leto. Samotná prevádzka sa má v novom závode rozbehnúť začiatkom roka 2020. Nemci si z haniského parku odkúpili tri a pol hektára plôch.

BHS-Sonthofen je zavedenou firmou s dlhšou tradíciou. Na svojej webovej stránke uvádza, že počiatky jej pôsobenia siahajú do začiatku 17. storočia. Svoje prvé miešačky na výrobu betónu a drviče na úpravu hornín vyrábala už v druhej polovici predminulého storočia. Dnes svoje technológie predáva na mnohých trhoch vrátane Severnej Ameriky, Ruska, Indie či Austrálie. Výrobné kapacity má okrem domáceho Nemecka aj v Číne.

V súčasnosti zamestnáva BHS-Sonthofen necelú pol tisícku ľudí. Celkové tržby podniku predstavujú zhruba sto miliónov eur.