Ako sa slovenský právnik dostane do nemeckej právnickej firmy?

V roku 2004 som pracoval pre jednu rakúsku kanceláriu. Začínal som v nej ešte ako koncipient. Práve tam som sa po prvý raz dostal do kontaktu s právnickou nemčinou. Pamätám si úplne jasne na deň, keď som kráčal po ulici a stretol som spolužiačku. Bola s kamarátkou, ktorá pracovala ako headhunterka. Ešte v ten deň mi zavolala a oznámila, že na trh plánuje vstúpiť nová advokátska kancelária a hľadá šikovných ľudí na rozbeh.

A vtedy som si povedal, že do toho pôjdem. O dva dni som však odchádzal na svadobnú cestu. Povedal som jej preto, že im pošlem životopis, ale stretnúť sa môžeme, až keď sa vrátim. V tom čase už bolo výberové konanie v druhom kole. So mnou sa však ešte chceli stretnúť. A nakoniec sme sa dohodli. V starej kancelárii sa veľmi netešili, že odchádzam, ale pre mňa to bola veľmi zaujímavá výzva. Noerr je veľká, silná kancelária, pôsobiaca na nemeckom trhu od roku 1950. V tom čase na tu nemala zastúpenie. Bola to šanca ísť do niečoho nového, budovať úplne novú značku, zostaviť nový tím ľudí a toto ma presvedčilo.

Nemecké know-how je výhodou aj na Slovensku

Zdroj: Noerr

Ako sa na vašej práci prejavil vplyv nemeckého vlastníka?

Prejavilo sa to najmä na našej klientele. Ako súčasť nemeckej kancelárie sú aj naši klienti zameraní na Nemecko alebo majú vzťah k Nemecku a ku krajinám hovoriacim po nemecky. Či už ide o investorov na Slovensku, alebo nemecké spoločnosti, ktoré tu podnikajú, prípadne spolupracujú so slovenskými firmami. Primárne sú to však spoločnosti na Slovensku, ktoré majú nemecký kapitál.

A v oblasti práva?

Čo sa týka práva, nemecké know-how je podstatne ďalej. Máme možnosť čerpať z neho, takže máme obrovský náskok oproti ostatným. Nemci sú veľmi popredu – ak vyjde nový zákon alebo sa objaví nová problematika, okamžite o tom máte päť, šesť alebo aj desať odborných článkov. Na Slovensku taká veľká diskusia, žiaľ, ešte neexistuje – je to však dané aj našou veľkosťou. To know-how a „background“, ktoré sú v Nemecku u našich kolegov, sa v dnešnej dobe dajú krásne pretransformovať na Slovensko. Ťažíme z nich a využívame ich – najmä čo sa týka nových oblastí práva, napríklad digitálneho biznisu.
Noerr je známy na slovenskom trhu hlavne v oblasti pracovného práva a v oblasti nehnuteľností – aj keď, samozrejme, sme „full service“ advokátska kancelária, takže robíme aj ostatné oblasti práva. Profilujeme sa postupne aj v oblasti digitálneho biznisu – e-commerce, automatizácie, a to aj v prieniku s inými oblasťami práva. Napríklad pracovné právo a digitalizácia v pracovnom práve sú zaujímavé témy.

S akými pozoruhodnými prípadmi ste sa stretli pri svojej práci?

Každý deň sa stretávame so zaujímavými a podnetnými zadaniami od klientov. Tento rok sme spoločne s jednou rakúskou kanceláriou asistovali pri predaji predajní Kika vo východnej Európe spoločnosti XXXLutz. Išlo o 22 predajní v Maďarsku, Rumunsku, Českej republike a na Slovensku s viac než 1 500 zamestnancami. Bola to úžasná komplexná transakcia. Okrem toho sme spoločne s jednou švédskou kanceláriou radili pri kúpe spoločnosti WebSupport. V tomto prípade sme sa posunuli do oblasti technológií, virtuálneho sveta a digitálneho biznisu. A mohli sme ukázať svoju inovatívnosť a kreativitu.

V čom je Nemecko a nemecké právo odlišné od toho slovenského?

Nemecká mentalita je trochu iná ako slovenská. Idú viac do hĺbky, do detailov, niekedy to v logickom argumentovaní ťahajú až do absurdít. Ich vzdelávací systém je zároveň, čo sa týka výučby na fakultách, viac zameraný prakticky a na riešenie konkrétnych prípadov. Vďaka tomu sa je o čo oprieť, keď vznikne právny problém. Aj vďaka odborníkom, ktorí veľa píšu a zverejňujú svoje poznatky.
Keď si vezmem nemecký komentár či už k občianskemu zákonu, alebo čomukoľvek inému, do detailov sa tam rozoberajú prípady, na ktoré sa u nás zatiaľ nemyslí. Vidím to napríklad vtedy, keď dostaneme otázku z Nemecka a pripravujeme k nej stanovisko z pohľadu slovenského práva. Už v zadaní dostaneme množstvo otázok, odkazy na vedecké publikácie, možné podalternatívy. My sme sa spočiatku pri takejto hĺbke len škriabali po hlave a hovorili si fúha. Medzičasom sa táto hĺbka stala aj štandardom našej práce.

 

Mávate v rámci kancelárie stretnutia celej skupiny?

Vzhľadom na to, že nás je v rámci kancelárie vyše 1 400 ľudí, tieto celokancelárske stretnutia sa dejú raz za dva alebo tri roky. Úzko a cezhranične spolupracujeme aj v rámci pracovných skupín. Napríklad ja vediem internú pracovnú skupinu pre pracovné právo. Z ďalších skupín spomeniem napríklad skupinu na bankovníctvo a financovanie, skupiny zamerané na fúzie a akvizície, na digitálny biznis a podobne. Tam sa kolegovia stretávajú pravidelne buď prostredníctvom telefonických konferencií, videokonferencií, alebo osobne aspoň raz za rok. Je dôležité, aby sa poznali a mohli si vymieňať poznatky. Tieto stretnutia sú dobré aj z toho pohľadu, že ak človeka poznáte, sedeli ste s ním na káve alebo pri víne a na večernom programe, je omnoho jednoduchšie zdvihnúť telefón a odkomunikovať, čo potrebujete. Preto to kancelária dlhodobo podporuje.

Baví vás táto práca aj po toľkých rokoch?

Keby ma to nebavilo, tak by som to nerobil. (Smiech.) Skôr som pochopil, že dobré je špecializovať alebo sa zamerať na tú oblasť práva, ktorá človeka baví. Robí sa potom s ľahkosťou a ide to samo. Je to, ako keď sa deti hrajú a vidíte ich dve hodiny hrať sa na ihrisku, čo je v podstate vysoko náročná fyzická aktivita. Prídu sa len napiť a nejsť, dajú si desať minút pauzu a zas sa hrajú ďalej. Hovoríte si, ako to zvládajú? Je to preto, že to robia s ľahkosťou – baví ich to. Aj ja preto chcem robiť to, čo ma baví – u mňa to je pracovné právo. Vidím to na sebe, že mi to ide ľahšie a teším sa, keď dostanem zadanie od klienta. Takže odpoveď na otázku: áno, baví ma to. A baví ma tiež viesť tím ľudí, baví ma s nimi pracovať, diskutovať a povzbudzovať ich. A baví ma dávať svojim kolegom a študentom, ktorých vyučujem na právnickej fakulte, aj trochu podpichovačné otázky, aby sa zamysleli a dopracovali k správnej odpovedi a k najlepšiemu riešeniu pre klientov.

Ste aktívny športovec. Prečo má právnik potrebu behať maratóny a trénovať džudo?

V prvom rade ide o to, že potrebujete mať nejakú aktivitu, ktorá vyváži vašu prácu. Keď som mal obdobie, v ktorom som cítil, že potrebujem pracovať na svojej vytrvalosti, našiel si ma beh. A keďže mám rád výzvy a ciele, našla si ma myšlienka odbehnúť všetky veľké maratóny. No a keď som zase cítil, že v istej etape života a práce sa treba naučiť byť silnejší a výbušnejší, vrátil som sa spontánne k džudu, ktoré som kedysi trénoval. A tam som znovu našiel presne tie hodnoty a vlastnosti, v ktorých som sa potreboval zdokonaliť. Pretože nepoznám lepší spôsob vedenia ľudí, ako ísť príkladom.

Nemecké know-how je výhodou aj na Slovensku

Zdroj: Noerr

Noerr
spoločnosť založená v roku 1950 ako Nörr Stiefenhofer Lutz v Nemecku, v Mníchove
jedna z prvých západoeurópskych kancelárií, ktorá otvorila svoju pobočku v Strednej Európe, hneď po páde Železnej opony, v roku 1990 v Prahe, kancelária v Bratislave bola otvorená v novembri 2004 s tímom 3 právnikov, v súčasnosti 11 právnikov