Tieto negatívne vplyvy spôsobovali veľký tlak na zlepšovanie efektivity vo výrobných závodoch a na zmeny v organizácii nadnárodných spoločností. Veľké organizačné zmeny sa dotkli aj závodov LEONI na Slovensku. Od LEONI Slovakia, spol. s r. o., došlo k 1. 1. 2022 k odčleneniu časti patriacej do divízie výroby káblových zväzkov a komponentov prevodom práv a povinností z pôvodnej spoločnosti a vznikla spoločnosť s novým názvom LEONI Wiring Systems Slovakia, spol. s r. o. Sídlo novej spoločnosti sa nezmenilo a zostalo v Trenčíne. Hovorí konateľ spoločnosti Ing. Miroslav Šulek.  

Kde všade má LEONI Wiring Systems Slovakia, spol. s r. o., svoje výrobné prevádzky a na aký typ výroby sa špecializujete pod novým názvom?

Spoločnosť je v trenčianskom regióne známa už tridsať rokov výrobou káblových zväzkov a elektrických komponentov pre veľké svetovo známe automobilky. Zmeny vo vývoji automobilového priemyslu sa, samozrejme, dotkli aj  trenčianskej spoločnosti a výrobné portfólio sme postupne rozšírili aj o výrobu elektrických komponentov a plastových výrobkov. Trenčianska spoločnosť LEONI Wiring Systems Slovakia, spol. s r. o., predstavuje jednu z najdôležitejších pobočiek skupiny LEONI, ktorá sa zameriava na výskum a vývoj a ich prepojenie so sériovou výrobou a takisto na logistický servis v rámci skupiny LEONI. Konkrétne pôsobíme v Ilave, Dubnici nad Váhom a dve prevádzky máme v Trenčíne. Zamestnávame 1 350 pracovníkov. To znamená, že spoločnosť s novým názvom pokračuje stratégiou a zameraním tak ako v predchádzajúcich rokoch.

Ing. Miroslav Šulek, konateľ spoločnosti LEONI Wiring Systems Slovakia, spol. s r. o.
Zdroj: LEONI Wiring Systems Slovakia
Ing. Miroslav Šulek, konateľ spoločnosti LEONI Wiring Systems Slovakia, spol. s r. o.

Ako uvádzate, nie ste len výrobným podnikom, ale stali ste sa dodávateľom komplexných dodávok služieb pre svetové automobilky. Čo si pod tým môžeme predstaviť?

Náš podnik prešiel za svoju tridsaťročnú pôsobnosť v Trenčíne niekoľkými pozitívnymi zmenami a neustále napreduje. Svojim zákazníkom ponúkame komplexný servis od vývoja až po výrobu prototypov. Kvôli lepšej predstave to laicky môžeme povedať aj takto: Prácu začínajú dizajnéri z vývojového oddelenia, ktorí prídu prví s „náčrtom“, ako by káblovka mohla vyzerať. Po dlhej komunikácii so zákazníkom a po finálnych úpravách v 2D alebo 3D programoch sa kolegovia z výroby pustia do zhotovenia prototypu a následne prichádza uvoľnenie projektu do výroby a začne sa so sériovou produkciou. V našej spoločnosti funguje toto prepojenie medzi jednotlivými oddeleniami veľmi dobre a aj vďaka tomu vieme našim odberateľom ponúknuť tie najkvalitnejšie služby. Jednou z finálnych služieb pre našich zákazníkov sú aj logistické služby, na ktoré sa zameriava naša prevádzka v Dubnici nad Váhom.

S ktorými automobilkami spolupracujete? Máte stabilné portfólio klientov alebo ho neustále rozširujete?

Sme dodávateľom hneď niekoľkých veľkých automobiliek ako VW Group, Mercedes-Benz, BMW, Porsche, DAF, MAN, Scania a v roku 2022 pribudli zákazníci Lamborghini, Audi, Stellantis. Pripravujeme sa na výrobu pre Volvo.

Okrem výroby sa tímy dizajnérov podieľajú na vývojových  projektoch pre všetkých týchto zákazníkov. Niekoľko zo spomínaných zákazníkov s nami spolupracuje už tridsať rokov, čo je len potvrdením našej kvalitnej práce.

Akým trendom podlieha výroba káblových zväzkov a komponentov? Ako na vaše podnikanie vplýva nastupujúca éra elektromobility?

Najnovší trend vo vývoji automobilového priemyslu je vývoj a výroba elektromobilov. Plne elektrické autá prišli medzi ľudí a stávajú sa čoraz populárnejšími. Oblasť elektrovýroby vnímame pozitívne a vidíme v nej veľký potenciál. Do takejto výroby elektrických áut sme aktívne zapojení aj my. Výrobe vysokonapäťových káblov pre plugin hybridné autá zákazníka Mercedes, elektrické VW e-UP, elektrické autobusy MAN sa venuje stále sa rozširujúce samostatné oddelenie. Naši zamestnanci robia naozaj výbornú prácu a objednávky zo strany zákazníka sú stabilné. S novými trendmi v oblasti automobilového priemyslu súvisí aj naša plnoautomatizovaná výroba data transmission vodičov, ktoré z hľadiska zmeny architektúry riadenia áut budú mať čoraz väčší podiel v konštrukcii automobilu.

Často skloňovanou témou posledných rokov je prechod na Industry 4.0. Ako k priemyslu novej generácie pristupujete v Trenčíne?

Éra robotizácie a automatizácie je jednoducho tu a vnímame ju ako súčasť života každej modernej výrobnej spoločnosti, akou LEONI bezpochyby je. Roboty sa stali neoddeliteľnou súčasťou našich výrobných liniek, napríklad na výrobu elektrických komponentov pre automobilový priemysel. Roboty na týchto linkách hlavne manipulujú s vyrobenými komponentmi, pri niektorých špeciálnych výrobných postupoch sa používajú aj na samotnú montáž. Ak by túto prácu mali robiť ľudia, potrebovali by sme omnoho väčšiu plochu a najmä vyšší počet ľudí, ktorí by pracovali v navzájom nadväzujúcich pracovných krokoch a výrobok by posúvali z pracoviska na pracovisko až do finálnej podoby. Proces by bol zdĺhavý, nehovoriac o ľudskom faktore, ktorý pri obrovských množstvách úkonov prináša nekvalitu a chybovosť. Stroj dokáže pracovať nepretržite a navyše dokáže poskytnúť veľa potrebných dát o procese a produkte. Naša moderná automatizovaná vstrekolisovňa plastov s 22 vstrekolismi tvorí naozaj nezastupiteľnú časť produkcie trenčianskeho závodu. Srdcom tejto vstrekolisovne je MES systém, ktorého úlohou je online riadenie automatizovaných výrobných procesov, logistiky, údržby a, samozrejme, zber a vyhodnotenie dát. Digitalizácia výroby týmto smerom nám umožnila výrazne zvýšiť výkonnosť. V praxi to znamená viac ako milión plastových výliskov denne.

Ilustračné foto
Zdroj: LEONI Wiring Systems Slovakia
Ilustračné foto

Ako ste zvládli kritické obdobie pandémie koronavírusu a aký vplyv na výrobu má vojnový konflikt na Ukrajine?

Pandémia koronavírusu a vojna na Ukrajine zamiešali karty vo všetkých odvetviach priemyslu, automotive nevynímajúc. Zázemie našej materskej spoločnosti, nemeckého gigantu LEONI, ktorý držal ochrannú ruku nad svojimi dcérskymi spoločnosťami, nám pomohlo prežiť najťažšie obdobie. V roku 2022 dochádzalo k výpadkom a oneskorovaniu dodávok komponentov a materiálu pre výrobu. To malo za následok veľké výkyvy vo výrobe. Naši pracovníci museli byť veľmi flexibilní a plánovanie výroby bolo veľmi problematické. Ale môžeme sa pochváliť, že sme našich zákazníkov nikdy nezastavili a naše výrobky sme vždy dodali v požadovaných termínoch.

V minulom roku sme z dôvodu vojny na Ukrajine rozšírili naše výrobné prevádzky o novú výrobu pre zákazníkov Lamborghini a Audi. Táto výroba je situovaná v priemyselnom parku v Trenčíne a v maximálnom objeme výroby tam budeme zamestnávať cirka 60 pracovníkov.

Kam smerovali v poslednom období vaše najvýznamnejšie investície?

V roku 2022 prišli do nášho závodu nové projekty, ktoré si vyžiadali nemalé investície. Rozbehli sme  nový projekt výroby dátových káblov pre zákazníka Mercedes, ktorý závodu priniesol investície do nových automatizovaných výrobných liniek v hodnote viac ako štyri milióny eur. Rozrástla sa u nás aj výroba káblových zväzkov pre Lamborghini a Audi, plánovaný je nárast produkcie elektrických komponentov pre MAN, čo v budúcich rokoch prinesie investície na úrovni cirka tri milióny eur.

Naďalej investujeme do našich automatizovaných vstrekovacích liniek, ktoré lisujú plastové komponenty podľa náročných požiadaviek našich zákazníkov. Výroba plastových komponentov je dôležitá súčasť nášho výrobného portfólia. Máme tu najmodernejšie vstrekovacie lisy, do ktorých LEONI investovalo cirka 1,5 milióna eur. 

Pôsobíte v regióne, kde je pracovný trh nasýtený a kde nie je jednoduché nájsť kvalifikovaných zamestnancov. Ako získavate nových zamestnancov a čo ponúkate tým súčasným, aby ste si ich udržali?

Čo sa týka podmienok a nasýtenosti na pracovnom trhu, čelíme výzve, ale snažíme sa hľadať riešenia a nástroje, ako si pomôcť. Spolupracujeme s vysokými školami, snažíme sa absolventom, hlavne technických odborov, ukázať, že LEONI je moderná spoločnosť s vynikajúcim zázemím či už z pohľadu technického vybavenia, alebo z pohľadu know-how. Sme dobrou voľbou pre začínajúcich inžinierov na budovanie ich profesionálnej kariéry.

Spolupracujeme aj so strednými školami, kde sme zapojení do systému duálneho vzdelávania. Máme napríklad študentov skladového hospodárstva, ktorí u nás majú možnosť aplikovať svoje poznatky v praxi a okrem toho si privyrobiť. Čo sa týka udržania súčasných zamestnancov, máme pomerne dobre rozpracovaný systém odmeňovania a širokú škálu nepeňažných benefitov, ktoré zamestnanci využívajú.

Kde by ste chceli vidieť vašu spoločnosť v strednodobom horizonte? Aké sú vaše ciele v najbližších rokoch?

Budeme sa, samozrejme, uchádzať o nové projekty hlavne v oblasti výskumu a vývoja, ktoré by našej spoločnosti priniesli nové investície. Chceli by sme naďalej rozširovať naše kompetencie na poskytovanie služieb pre zákazníkov s vyššou pridanou hodnotou, pretože naši pracovníci majú skúsenosti na vysokej úrovni. Z roka na rok sa rozrastá naše kompetenčné centrum (SME – side management excellent) so svojím oddelením R&D, ktorého úlohou je pracovať na projektoch v oblasti výskumu a vývoja, a to pre celú spoločnosť na nadnárodnej úrovni.

A naďalej sa budeme veľmi snažiť, aby boli naši zamestnanci dlhodobo spokojní so svojím zamestnávateľom LEONI Wiring Systems Slovakia, spol. s r. o.  

Ilustračné foto
Zdroj: LEONI Wiring Systems Slovakia
Ilustračné foto