Novácke chemické závody (NCHZ) požiadali dnes na Okresnom súde v Trenčíne o ochranu pred veriteľmi. Dôvodom je pokuta vo výške 19,6 milióna eur, ktorú firme udelila Európska komisia v júli za údajnú účasť v chemickom karteli. Pokutu dostala chemička spolu so svojou bývalou matkou 1. garantovanou.

Spoločnosť o podaní návrhu oboznámila svojich zamestnancov. Zároveň ich informovala, že urobí všetko preto, aby nemusela škrtať pracovné miesta. V chemičke pracuje zhruba dve tisíc ľudí, vďaka čomu je jedným z najvýznamnejších zamestnávateľov v regióne.

Podanie návrhu ešte neznamená, že firma smeruje do krachu, ale že v rámci reštrukturalizačného konania sa bude usilovať o konsolidáciu majetkových pomerov. "Manažment veľmi citlivo zvážil všetky možnosti, ako ochrániť ľudí a fabriku. Urobíme všetko pre to, aby sme zachovali kontinuitu výroby," povedal predseda predstavenstva NCHZ Miroslav Šuba. Bližšie podrobnosti o podanom návrhu firma zatiaľ nezverejnila.

Ochranu pred veriteľmi ako aj začatie reštrukturalizácie musí schváliť súd. Zmeny v štruktúre podniku sa budú môcť udiať len so súhlasom veriteľov.

Únia pokutovala deväť firiem

Európska komisia udelila pokutu za nedovolenú dohodu celkovo deviatim firmám. Chemický kartel mal trvať od roku 2004 do roku 2007. Zástupcovia pokutovaných podnikov sa počas tohto obdobia údajne najmenej dvanásťkrát stretli, aby si rozdelili trh, pridelili zákazníkov a dohodli sa na zvýšení cien.

Celková výška pokuty dosiahla 61,12 milióna eur, pričom najväčšiu sankciu spomedzi všetkých dostala Novácka chemička v tandeme s 1. garantovanou. Výška pokuty pre spoločnosť NCHZ bola podľa M. Šubu prekvapením.

"Myslíme si, že podľa európskych princípov má komisia konať tak, aby jej rozhodnutia neboli likvidačné. NCHZ sú kľúčovým podnikom v regióne. Zamestnávajú približne 2 tisíc ľudí a sú naň prepojené ďalšie priemyselné odvetvia doma aj v zahraničí. Podnikli sme voči EK dostupné právne kroky, aby sme chemičku ochránili,“ konštatoval.

Vedenie podniku podalo žalobu na Súd prvej inštancie do Bruselu voči rozhodnutiu Európskej komisie. Zároveň požiadal súd o predbežné opatrenie pozastavenia výkonu jej rozhodnutia.

Okrem NCHZ pokutovala aj nemeckú firmu Almamet, rakúsku Donau Chemie, nemecko-rakúsku Ecka Granulate, slovinský energetický Holding Slovenske elektrarne za jej bývalú dcérsku spoločnosti TDR Metalurgija, nemeckú SKW Stahl Metallurgie a jej bývalé materské spoločnosti Evonik Degussa a Arques industries. Na cenových dohodách sa mala podieľať aj holandsko-švédska firma Akzo Nobel, ktorej však bola napokon celá pokuta v navrhovanej výške 17,4 milióna eur odpustená, keďže existenciu kartelu oznámila komisii.

Foto na titulke - Maňo Štrauch