O trendoch na dnešnom konzultačnom trhu sme sa pri tejto príležitosti rozprávali s Petrom Gundom, managing partnerom BDO a Pavlom Poliakom, partnerom BDO Legal.

Spojením BDO a Nexusu ste rozšírili aktivity do oblasti právnych služieb. Súvisel tento krok s tým, že prišla koronakríza, alebo to bol dlhšie plánovaný strategický ťah?


Peter Gunda: Tento strategický krok sme plánovali dlhšie, koronakríza to však akcelerovala. V BDO máme silný apetít rastu – a to nielen organicky, ale aj prostredníctvom fúzií, akvizícií, partnerstiev. Právnu divíziu sme mali 

„v hľadáčiku“ už dlhšie obdobie, pretože naši klienti mali potrebu riešiť projekty a transakcie od A po Z. Dnes máme palebnú silu a kapacitu, ktorá nám chýbala, najmä v implementačnej rovine.

Pavel Poliak: Časť mojej kariéry som strávil v spoločnosti, ktorá patrí do veľkej štvorky a rieši projekty komplexne. Keď som sa vydal po tomto období na dráhu advokáta, cítil som, že poskytovanie výlučne právneho poradenstva je z istého pohľadu hendikepom. Akokoľvek bolo naše právne poradenstvo kvalitné, stále nebolo komplexné. Vznikali daňové či účtovné otázky, pre ktoré sme museli často kontaktovať iný externý konzultačný servis. Vznikali tak tímy zložené z rôznych spoločností, ktoré nevedeli promptne a adekvátne interne komunikovať, čo spôsobovalo najmä časové oneskorenia pri poskytovaní poradenstva. Moja veľká túžba bola preto byť opäť súčasťou subjektu, ktorý dokáže poskytovať komplexné poradenstvo. Celá naša dohoda vznikla ako zhoda okolností. Stretli sme sa ako protistrany pri jednej transakcii a nakoniec z toho vznikli takéto dôverné rozhovory. Som presvedčený, že výsledok našej vzájomnej dohody ocenia hlavne naši klienti.

Spojenie prišlo v neštandardnej dobe. Je aktuálna situácia v konzultačnom biznise skôr príležitosťou, alebo tiež krízovým momentom, pretože klienti škrtia výdavky z obáv, čo bude?

PG: Máme klientov, ktorí teraz všetko úsilie vkladajú do záchrany svojho biznisu. Zažili sme to aj v predchádzajúcej kríze v rokoch 2008-2009. V ťažkej situácii časť klientov zatiahne ručnú brzdu a konzultačné, marketingové či eventové služby sú vždy na „odpaľovacej rampe“ ako prvé. Máme však aj progresívnych, vizionársky zmýšľajúcich klientov, ktorí neľahké obdobie vnímajú ako jednoznačnú príležitosť. BDO sa vždy radilo do tej druhej kategórie. V nasledujúcich mesiacoch bude podľa mňa veľa príležitostí – na rast, na akvizície, nakoľko mnohé spoločnosti budú vo výpredaji. Našou filozofiou je teda vložiť všetku energiu do rozvojových projektov. Víťaz bude ten, kto sa rýchlo zorientuje v novej situácii a zároveň opustí biznis modely, ktoré prestali fungovať. Návrat do predkrízového obdobia totiž nebude. Energiu je potrebné venovať novým aktivitám a digitalizácii. A práve uplynulé mesiace koronakrízy nám ukázali nové možnosti, ako môžu firmy fungovať.

V popredí Peter Gunda, za ním Pavel Poliak
Zdroj: BDO, spol. s r.o
V popredí Peter Gunda, za ním Pavel Poliak

Čo to znamená pre konzultačný biznis a špeciálne pre právne služby, o ktoré ste teraz obohatili ponuku?

PG: Klient bude chcieť pri istých činnostiach instantné riešenia, ako keď si na ulici dvoma klikmi prenajmete kolobežku. To isté sa bude očakávať aj pri právnych, účtovných, daňových službách. Na druhej strane sa bavíme o komplikovaných transakciách, pretože gro našich klientov pokrýva viaceré krajiny. To znamená, že na tomto špecializovanom poradenstve šetriť nebude možné. Budeme nútení mať široký tím a vysoko špecializovaných ľudí.
Ďalšia vec je, že aj do právnych služieb budeme musieť zakomponovať viac robotizácie a umelej inteligencie. Prežijú len tí veľkí, ktorí budú mať prostriedky a zainvestujú do umelej inteligencie. Ja som veľký fanúšik digitalizácie a robotizácie, je to priorita číslo jedna aj pre BDO.

PP: Príklad na ilustráciu – v dnešnom svete smart riešení, každý hľadá zjednodušenie si života cez aplikáciu s nejakou službou. Predstavte si paralelu z právneho biznisu – chcete si prenajať vec, ktorú máte záujem istú dobu užívať. Vyhľadáte a stiahnete si príslušnú aplikáciu, zadáte si parametre predmetu Vášho záujmu, maximálnu cenu, ktorú ste ochotný za danú vec zaplatiť. Jednoducho všetko, čo potrebujete a očakávate. Na záver potvrdíte Váš záujem klikom v aplikácii a vstupujete tým do právneho vzťahu, v ktorom platia pravidla uvedené v aplikácii, ktoré ste mimochodom v rámci prechádzania zvolenou aplikáciou odsúhlasili. Nie sú žiadne rokovania o podmienkach zmluvy. Všetko je dané a všetko je rýchle. Všetky takéto rutinné právne činnosti sa postupne zautomatizujú. Už dnes vidíme v reálnom živote s uvedeným veľa paralel. Tento proces bude už len dynamickejším a bude zasahovať stále širšie portfólio produktov a služieb. Bez pochýb je však tento proces nezvratným.

Digitalizácia bola donedávna značne neuchopiteľný termín, až po koronakríze sa ukázalo, ako to všetko vie fungovať v praxi. Zmenil sa aj vám spôsob, akým pracujete?

PG: Nastupujúci trend nás zastihol pripravených. Presťahovali sme sa do nových priestorov, kde sme viac dbali na kvalitné technológie, s priestormi na voľné stretávanie sa a brainstorming. Napokon, homeoffice tu bol ako typ práce aj pred krízou, ale bol definovaný inak. Ľudia si mohli zobrať jeden deň práce homeoffice do týždňa. Dnes sa ten limit otočil a ľudia si môžu zobrať homeofficu koľko chcú, ale jeden deň v týždni musia byť v office. Z dlhodobého pohľadu si však nemyslím, že kancelárie nebude treba chodiť. Sociálny kontakt nikdy neviete nahradiť videohovorom. Preto sme si aj my povedali, že dáme ľuďom omnoho väčšiu voľnosť. Každý môže robiť z homeoffice koľko chce, ale raz do týždňa sa stretnime a brainstormujme v office.
Napokon, naša činnosť je zameraná na výsledok. Pre nás nie je dôležité, či človek robí z kancelárie alebo z domu. Vždy vychádzame z očakávania našich klientov a očakávaním číslo jedna je požiadavka, aby sme boli pre našich klientov efektívni. To znamená, aby sme neboli pre nich len nákladovou položkou. Preto musíme vedieť ich biznis s nimi kreovať a pomáhať im rásť.

PP: My sme boli zvyknutí pracovať s dokumentami a dátami tak, že sme k nim mali bezpečný prístup 24 hodín denne z akéhokoľvek miesta na svete. Nová situácia nás prinútila začať naviac organizovať aj stretnutia cez rôzne komunikačné platformy. V advokátskej praxi to zmenilo veľa, pretože u nás nebolo zvykom stretávať sa s klientmi virtuálne alebo mimo kanceláriu. Stretnutia sú totiž dôverné, nechcete privodiť neželaný únik informácií. Ale museli sme sa prispôsobiť. Začali sme zrazu dávať informácie do éteru, čo zvýšilo nároky na zabezpečenie informácií a komunikácie. Pre mňa je aj toto pozitívna skúsenosť, pretože všetko nás môže posunúť k oveľa väčšej efektivite.

www.bdoslovakia.sk