Predstava, že sa stroje dokážu naučiť vykonávať nové funkcie bez toho, aby ich niekto k tomu naprogramoval, dnes mnohým pripomína sci-fi a predsa je to realita. Vďaka prelomovej technológii Machine learning sa počítač pozerá na prácu, ktorú jeho majiteľ vykonáva a následne sa ju od neho naučí robiť sám. A to aj ak sa jedná o prácu s komplikovanými či neoznačenými súbormi, s finančnými dokumentami a faktúrami alebo s multimediálnymi súbormi. Nové spôsoby využitia Machine learning k znižovaniu nákladov, k zvyšovaniu produktivity a konkurencieschopnosti pribúdajú každý deň a to vo veľkých aj v malých podnikoch.

Technológia Machine Learning je súčasťou inteligentného podnikového systému SAP S/4HANA.

SAPerman akadémia je séria náučných videí o inteligentnom podnikaní, v ktorých SAP Presales odborník Ján Chovanec vysvetľuje laickým spôsobom moderné podnikateľské technológie a riešenia.

Ilustračné foto.
Zdroj: shutterstock
Ilustračné foto.