Predseda predstavenstva, Ing. Rudolf Adam, od spolupráce s finančnou skupinou očakáva intenzívny spoločný rast a dosiahnutie pozície jednotky na slovenskom sprostredkovateľskom trhu. Rovnako sa spojením otvárajú široké možnosti spolupráce v Čechách.
Výška sumy transakcie, ktorá zodpovedá 50 % podielu, sa po vzájomnej dohode zmluvných strán nebude špecifikovať. Transakciu bude schvaľovať Protimonopolný úrad SR.
Podľa vyjadrenia Ing. Juraja Dvořáka, člena predstavenstva Arca Investments, je predmetná transakcia súčasťou dlhodobej stratégie rozvoja finančných služieb v rámci skupiny a podstatnou mierou prispieva ku komplexnosti poskytovania služieb finančného sprostredkovania klientom na slovenskom trhu.

Finportal, a. s.

Finportal, a. s. je servisnou spoločnosťou pre nezávislých obchodníkov a obchodné skupiny, ktorá reaguje na aktuálne potreby trhu v oblasti finančného sprostredkovania. Bezplatne poskytuje kompletné zázemie v oblasti administratívy, informačného systému, právnych služieb, vzdelávania a call centrum pre všetkých, ktorí sa profesionálne venujú finančnému sprostredkovaniu.
Sprostredkovateľom umožňuje ponúkať produkty všetkých významných spoločností na finančnom trhu.
Filozofiou spoločnosti je vytvárať spoluprácu so sprostredkovateľmi, ktorá je založená na nezávislosti, slobode rozhodovania, vlastnom rozvoji a transparentnom províznom systéme. Vlani zvýšila svoj obrat o 25 % na 18 miliónov eur.

Arca Capital Group

Finančná skupina Arca Capital, ktorej základy siahajú do roku 1999 na Slovensku sa zameriava na segmenty private equity a intenzívne rozvíja aj sektor finančných služieb.
Spoločnosť riadi svoje aktivity na trhoch strednej a východnej Európy z Bratislavy a Prahy.
Medzi hlavné aktivity skupiny patrí oblasť zelenej energie, nehnuteľnosti a rozvíja mnohé ďalšie aktivity, pri ktorých sa zameriava predovšetkým na dlhodobé investície v regióne strednej Európy. Objem aktív skupiny Arca Capital je približne 2,3 miliardy eur.