Nižšia daň z príjmov, ktorá potešila firmy s ročnými príjmami do 100-tisíc eur od januára tohto roka, dostáva nové trhliny. Po novom nebude totiž pre všetkých. Rezort financií túto možnosť výrazne oklieštil a mnohí na toto daňové zvýhodnenie už nedosiahnu. O čo vlastne ide?

Parlament v stredu 2. decembra  schválil rozsiahlu novelu zákona o dani z príjmov, ktorá prináša zásadné zmeny aj v oblasti výšky dane z príjmov. Zmeny sa dotknú aj podnikateľov, ktorých zdaniteľné príjmy nepresahujú 100-tisíc eur. Tí si od začiatku tohto roka mohli uplatniť zníženú sadzbu dane z príjmov vo výške 15 percent. Za návrh hlasovalo 84 zo 131 prítomných poslancov.

Nižšia daň len pre mikrodaňovníkov

Zákonodarca tvrdí, že jeho zámerom je zaviesť 15-percentnú sadzbu iba pre mikrodaňovníkov. Uvádza to v spoločnej správe výborov. „Od januára 2021 sa 15-percentná sadzba ponecháva iba pre mikrodaňovníkov, ktorých definícia je uvedená v paragrafe 2 písm. w) zákona o dani z príjmov ako podpora malého a stredného podnikania,“ konštatuje pre TREND daňová poradkyňa Milana Rážová.

Vládny návrh zákona, ktorý bol predložený do medzirezortného pripomienkovania, a teda aj do Slovenskej komory daňových poradcov, tieto zmeny neobsahoval, čo mnohí odborníci z praxe dodatočne kritizujú.

Vláda, konkrétne na základe návrhu rezortu financií, takto totiž pretlačila do zákona novinku, s ktorou nikto nepočítal. V každom prípade by bolo podľa M. Rážovej vhodné nechať návrh zákona okrem výborov posúdiť aj odbornými nepolitickými organizáciami či združeniami už podstatne skôr.

Vraciame sa v daniach pred rok 2020

Zrušenie sadzby 15 percent pre právnické a fyzické osoby s príjmami do 100-tisíc eur znamená podľa Martina Tužinského, daňového poradcu a predsedu Združenia účtovníkov Slovenska (ZÚSK), vrátanie sa do stavu, ktorý platil pred 1. januárom 2020.

„Teda základná sadzba dane z príjmov pre právnické osoby je 21 percent. Pre fyzické osoby je základná sadzba dane 19 percent, zvýšená 25 percent  – tá platí, ak základ dane presiahne 176,8-násobok platného životného minima,“ dodáva pre TREND. 

Jedinou zmenou teda bude postavenie mikrodaňovníka, ktorý bude môcť ako jediný využívať sadzbu dane 15 percent. Táto nová kategória daňovníkov existuje od začiatku roka 2020, pričom reálne sa výhody tohto postavenia mali prejaviť až v roku 2021.

Podľa Martina Jakubca, daňového poradcu spoločnosti LeitnerLeitner, mikrodaňovníci majú od tohto roka zjednodušenie napríklad v oblasti odpisovania majetku.

uctovnictvo, grafy, tabulky
Neprehliadnite

Peniaze od štátu dostali, povinnosti obišli. Viac ako milión eur dostali pofidérne firmy

„Do nákladov si majetok môžu premietnuť cez odpisy v ľubovoľnej výške, teda rýchlejšie a nie počas presne stanoveného počtu rokov ako ostatní podnikatelia. Mikrodaňovníci si môžu od roku 2021 daňovú stratu odpočítať naraz až do výšky celého základu dane, na rozdiel od ostatných spoločností, ktoré majú túto možnosť len do výšky 50 percent z ich základu dane,“ objasnil M. Jakubec.

Pokiaľ ide o platenie dane z príjmov, nižšiu 15- percentnú sadzbu dane môžu  využiť, len ak ich príjmy či výnosy nepresiahnu za rok 49 790 eur.

Časté zmeny stoja štát peniaze

Podľa M. Tužinského by sa mal v tomto štáte niekto zamyslieť nad tým, koľko stoja štát takéto zmeny, keďže zavedenie sadzby dane 15 percent pre firmy s príjmom do 100-tisíc eur platí v praxi len jedno zdaňovacie obdobie, teda v roku 2020.

„To znamená zmenu daňových priznaní, zmenu softvérových riešení Finančného riaditeľstva, ako aj zmenu v softvéroch podnikateľov. Ja by som tieto zvýšené náklady na predvolebné propagandy zosobnil politickým stranám, ktoré s nimi prišli,“ podotýka M. Tužinský.

Nový pojem mikrodaňovníka v zmysle zákona o dani z príjmov podľa neho kandiduje na titul „paškvil roka“, a mohol by dostaťhodnotenie ako jedno z najhorších legislatívnych ustanovení za posledné obdobie.

„Veľmi tento inštitút kritizujem. Môže ho využiť iba ten podnikateľ, ktorý nerealizuje kontrolovanú transakciu za dané zdaňovacie obdobie a ktorého zdaniteľné príjmy neprevyšujú sumu 49 790 eur,“ konštatuje M. Tužinský. Napríklad, ak účtovníčka ako samostatne zárobkovo činná osoba nefakturuje za účtovné práce eseročke, v ktorej je konateľom je jej manžel. V praxi je však problémov oveľa viac.

Mnohí daňovníci budú diskvalifikovaní

Problémom je podľa daňového poradcu spomínané naviazanie mikrodaňovníka na nerealizovanie kontrolovanej transakcie, ktorú presne vymedzuje zákon o dani z príjmov v paragrafe 2 písm. ab). Kontrolovaná transakcia je právny vzťah alebo iný obdobný vzťah medzi dvomi alebo viacerými závislými osobami. Tak pravdepodobne dôjde k tomu, že na nižšiu daň z príjmov mnohí aj z tohto dôvodu už nedosiahnu.

„Jednoducho povedané, z okruhu mikrodaňovníkov bude buď diskvalifikovaných pomerne mnoho daňovníkov, prípadne sa ich okruh výrazne zúži aj vzhľadom na výskyt týchto transakcií v konkrétnom zdaňovacom období,“ uzatvára predseda ZÚSK.

Kontrolovanou transakciou je napríklad aj odmena konateľa, výplata cestovných náhrad, odmena z dohody o pracovnej činnosti vyplatená študentovi, ktorý je napríklad synom konateľa alebo spoločníka s podielom aspoň 25 percent majetku či hlasovacích práv.

Tiež tam možno radiť fakturáciu účtovných prác fyzickej osoby (SZČO) pre právnickú osobu (eseročku), v ktorej je jediným spoločníkom manžel či manželka takejto SZČO. Najviac za vlasy pritiahnutým príkladom je podľa M. Tužinského výplata podielu na zisku spoločníkovi, keďže aj v tomto prípade ide o právny vzťah.