V dôsledku udalostí u východných susedov sú spolupracovníci, zamestnanci či podnikatelia z Ukrajiny už samozrejmosť. O tom, ako ich príchod ovplyvnil slovenský pracovný trh, diskutovali Katarína Garajová, výkonná riaditeľka spoločnosti Maxin´s Group, Radovan Maxin, viceprezident Asociácie personálnych a facility služieb a Miloš Kvasňovský, riadiaci partner advokátskej kancelárie KVASŇOVSKÝ&PARTNERS.

Ďalšie dôležité správy