Prudký rast telekomunikačného priemyslu v závere uplynulej dekády sľuboval spoločnosti Sylex dostatok objednávok. Firma plánovala zamestnať do roku 2003 vyše štvrť tisícky ľudí a vyrábať tržby sto miliónov korún.

Viac zodpovednosti Bratislave

Sylex, s.r.o., Bratislava však v minulom roku nevytvoril ani polovičné tržby a v tomto roku predpokladá 50 mil. Sk. V súčasnosti zamestnáva 130 ľudí. Je to jediný európsky závod amerického koncernu Molex orientujúci sa na výrobu vysokorýchlostných optokáblov.

Šéf Molexu pre východnú Európu Franz Vollmann priznáva, že problémy slovenskej firme spôsobuje orientácia na oblasti, ktoré trpia veľmi silným poklesom odbytu. Podľa neho je dôležité preniesť na dcéru viac zodpovednosti za výber nových produktov a ich dizajn. Tunajší zamestnanci sa trénujú v Nemecku, aby mohli samostatne ponúknuť projekty priamo zo svojho závodu a uplatniť ich na trhu. „Potrebujeme však ešte šesť až osem mesiacov, kým útlm v predaji optokáblov pominie. Nové projekty navyše potrebujú na nábeh tri-štyri mesiace,“ vyzýva na trpezlivosť F. Vollmann.

Sylex vznikol v roku 1995. Molex v ňom vlastní 45-percentný podiel, majorita patrí generálnemu riaditeľovi Dušanovi Synakovi. V máji 2000 firma dokončila stavbu vlastného závodu na okraji hlavného mesta.

Kechnec v polčase rastu

Na opačnom konci republiky majú Američania ďalšiu dcéru. Molex Slovakia, a.s., Kechnec vznikol v roku 2000. Výrobu a montáž konektorov najprv začal v prenajatých priestoroch v Košiciach a po dokončení haly v rozvíjajúcom sa priemyselnom parku sa do nej presťahoval koncom roka 2000. „V priebehu dvoch rokov závod narástol z 50 ľudí na súčasných vyše päťsto,“ hovorí F. Vollmann. „Budujeme tam ďalšie technológie, trénujeme ľudí, aby sme presun výroby z iných lokalít zvládli bez problémov.“

F. Vollmann: Spoločné podniky Molexu v SR musia diverzifikovať. Minulý mesiac sa v areáli závodu rozbehla druhá etapa výstavby – budovanie špeciálneho skladu tovaru, poloproduktov a súčiastok za tri milióny dolárov (zhruba 125 mil. Sk). Mal by byť hotový do konca roka. Zároveň spoločnosť investuje do zlepšenia technológie vstrekovania plastov. Koncern totiž plánuje presunúť na východné Slovensko časť výroby z Nemecka a zaviesť aj celkom nové produkty. Malo by vzniknúť 120 nových pracovných miest. „Získali sme veľký projekt pre automobilový priemysel, pri ktorom sme už vlastne od začiatku uvažovali o výrobe na Slovensku,“ vysvetľuje zástupca koncernu. „Rozbehne sa od jari budúceho roka, takže na to potrebujeme dosť priestoru.“ Aj konektory pre odvetvie telekomunikácií sa už vyrábajú kompletne na Slovensku.

V aktuálnom hospodárskom roku, ktorý sa skončí v júni 2003, počíta F. Vollmann v Kechneci s tržbami vyše 260 mil. Sk. Ide však len o pridanú hodnotu bez cien materiálu, pretože závod pracuje v režime zošľachťovacieho styku. Súčiastky preň nakupujú spoločnosti v Nemecku a Írsku a po zmontovaní ich dostávajú zo slovenského Molexu späť.

Ten si však nové projekty začína riadiť samostatne vrátane nákupu materiálu, dizajnu, plánovania výroby a predaja výrobkov, takže tržby by mali rýchlo stúpať. F. Vollmann odhaduje, že po rozšírení výroby by sa v budúcom roku mohli zdvojnásobiť. Do Kechneca totiž zavítajú produkty vyššej hodnoty.

Líderské ambície Hrádku

Tradičný scenár príchodu zahraničných investícií – najskôr záujem o lacnú a kvalifikovanú pracovnú silu v režime práce vo mzde a neskôr postupné zvyšovanie pridanej hodnoty – sa zatiaľ v Moltese, s.r.o., Liptovský Hrádok nenaplnil. Výrobca káblov vznikol v marci 1996 ako spoločný podnik Molexu a Tesly, a.s., Liptovský Hrádok. Molex drží tesnú väčšinu podielu. Tržby spoločnosti za šesť mesiacov tohto roka presiahli 60 mil. Sk, zámer na celý rok ráta s tržbami na úrovni vlaňajška – takmer 140 mil. Sk.

Aj generálny riaditeľ spoločnosti Ladislav Niňaj tvrdí, že stagnáciu priniesla kríza v oblasti telekomunikácií. Firma doplatila predovšetkým na útlm trhu s mobilnými telefónmi. Ich výrobcovia Nokia a Siemens presunuli zákazky do lacnejšej Číny a v Liptove stratilo prácu 190 ľudí, teda zhruba tretina zamestnancov Moltesu. Firma, ktorá kedysi dávala prácu 750 ľuďom, ich tak v súčasnosti zamestnáva iba štyristo.

F. Vollmann zdôrazňuje podobne ako pri Sylexe potrebu presunu väčšej miery zodpovednosti na vedenie Moltesu. „Jeho produktoví manažéri a dizajnéri majú za úlohu vytvoriť nové výrobky, diverzifikovať biznis, aby strata jedného či dvoch odberateľov nebola pre firmu taká citeľná,“ uvádza. „Do Írska sme vyslali tím 20 - 25 ľudí, ktorí sa tam cvičia, aby tieto aktivity mohli potom rozbehnúť priamo z Moltesu. Mala by sa tak skrátiť komunikácia, ľudia sa naučia reagovať na dopyt, rozvíjať projekty.“

Telekomunikácie ostávajú so 40-percentným podielom na tržbách kľúčovým segmentom pre Moltes aj v tomto roku. Dobieha ho však tohtoročná novinka – výroba kabeláže pre najväčšieho výrobcu bankomatov na svete NCR. Diverzifikáciu výrobného portfólia dopĺňajú dodávky pre počítačový priemysel v oblasti zálohových serverov a pre automobilový priemysel. „Naším zámerom je postúpiť v hierarchii dodávateľov automobiliek. Po získaní certifikátov by sme mohli kooperovať s výrobcami eletrotechnických súčiastok Bitron či Delphi,“ mieni L. Niňaj. Víziou vedenia spoločnosti je stať sa kľúčovým hráčom koncernu pre oblasť práce vo mzde. Mala by s ním naďalej spolupracovať touto formou, chce však získať aj kompetencie v oblasti zákazníckeho servisu a technickej prípravy výroby.

Jedným z možných obmedzení budúceho zvyšovania výroby je, že firma sídli v takmer sedemtisíc metroch štvorcových prenajatých priestorov svojho menšinového vlastníka – Tesly. Tá je na predaj. F. Vollmann však nepotvrdzuje záujem Molexu o odkúpenie výrobných priestorov, podľa jeho slov by to bolo veľmi zložité, pretože ide len o tri poschodia budovy, v ktorej vyrába aj Tesla a ďalšie firmy. Molex zatiaľ neuvažuje ani o odkúpení podielu Tesly v Moltese.

Foto – Miro Nôta