Predseda vlády Peter Pellegrini vyzdvihol, že je to veľká investícia, ktorá prináša výrobu s vysokou pridanou hodnotou a má význam nielen pre Košice, ale celé východné Slovensko. Očakáva, že po úspešnom etablovaní sa spoločnosti Minebea ju budú na východ Slovenska nasledovať ďalší investori.

Prezident spoločnosti Minebea Mitsumi Yoshihisa Kainuma ocenil ústretovosť vlády a štátnych inštitúcií ako aj predstaviteľov mesta pri realizácie tejto investície. Podľa jeho slov je to prvý takýto veľký závod spoločnosti Minebea v Európe a pripísal mu strategický význam. Doložil, že po postupnom úspešnom nábehu výroby uvažujú o rozšírení výroby s tým, že by tu mohlo pracovať okolo 2 000 ľudí.

Najmodernejší európsky závod

Košický závod je najmodernejší európsky závod spoločnosti s produkciou výrobkov s vysokou pridanou hodnotou. Zameria sa na výrobu mechatronických pohonných zariadení a elektromotorov pre priemysel, vrátane automobilového, ako aj na výrobu špeciálnych elektromotorov a elektromechanických výrobkov.

Minebea otvorila pri Košiciach závod. Dostala 20 miliónov, zamestná tisíc ľudí

Otvorenie závodu Minebea Mitsumi pri Košiciach Zdroj: SITA

Súčasťou bude aj výskumné a vývojové centrum, ktoré bude spolupracovať s už vybudovaným centrom v Nemecku a bude sa orientovať na vývoj špeciálnych elektromotorčekov, pohonných systémov, snímačov a ďalších komponentov, ktoré nájdu využitie najmä v automobilovom priemysle. Spoločnosť bude úzko spolupracovať so strednými školami a Technickou univerzitou Košice.

Ako pri tejto príležitosti uviedol minister hospodárstva Peter Žiga, bude potrebné vybudovať novú dopravnú infraštruktúru do tohto priemyselného parku, kde už pôsobia viaceré zahraničné firmy, v ktorých pracuje niekoľko tisíc ľudí, ale aj pre košické letisko.

Povedal, že do troch rokov by sa mala začať budovať nová štvorprúdová komunikácia, pričom sa má vybudovať aj električková trať, ktorá by odbočila z jestvujúcej električkovej rýchlodráhy smerujúcej do košických železiarní a viedla by až na košické letisko. Doložil, že náklady na túto investíciu sa odhadujú na 24 miliónov eur.

Skupina Minebea Mitsumi má v súčasnosti 68 dcérskych spoločností a pobočiek, ktoré zamestnávajú vyše 100-tisíc ľudí. Skupina je známa najmä výrobou miniatúrnych ložísk a patrí medzi významných dodávateľov elektronických komponentov.