Poľnohospodárstvo bolo dlhé roky spojené s hlukom, prachom a množstvom hnojiva. Michael Houmann, CEO spoločnosti Donau farm group vysvetľuje, že vďaka inováciám môže byť podnikanie v agrosektore udržateľné, inovatívne a spoločensky zodpovedné. Tieto princípy presadzuje spoločnosť bez rozdielu  na všetkých farmách v dunajskostredskom, galantskom a levickom regióne a ich vlajková loď dokazuje, že vedia byť ziskové. Výnosy Donau farm Kalná nad Hronom totiž dosahujú takmer 30 miliónov eur ročne.

V lete ste sa stali novým agrárnym lídrom na Slovensku. Čo Vás k expanzii motivovalo?

Som presvedčený o tom, že agrárny líder sa nemeria rozlohou polí, ale prístupom k podnikaniu v tomto sektore. Za takého lídra pokladám aj Donau farm a spomínaná expanzia je toho dôkazom. Vnímam ju ako prirodzený vývoj. Naša skupina  je stabilná, generuje zisk, ktorý nám umožňuje pravidelne investície, a preto sme už dlhšie hľadali ďalšie príležitosti pre rast. Prišli v podobe Dan-farm, pre ktorej kúpu hrali všetky okolnosti. Farma sa rovnako ako my orientuje na rastlinnú výrobu a polia ležia v našom susedstve v dunajskostredskej a galantskej oblasti. To je podmienka pre udržateľné farmárčenie.

Aké sú vaše ďalšie plány napríklad v oblasti investícií?

Všeobecne sa riadime zásadami optimalizácie a efektívnej výroby. Napríklad sa snažíme, aby náš vozový park fungoval čo najviac ekologicky a súčasne efektívne. Akonáhle má stroj už veľký počet motohodín a opravy sa stávajú pravidelnou náplasťou, vymieňame ho za novú technológiu. Skladové kapacity sa snažíme obnovovať každý rok. Nedá sa všetko zmeniť, opraviť, či zrekonštruovať za rok. Avšak vždy sa za toto obdobie niektorý zo skladov opraví, aby sme postupne mohli aj svoje farmy zveľaďovať a kvalitne skladovať zožatú úrodu. Súčasne s ohľadom na optimalizáciu nákladov skvalitňujeme spracovanie a skladovanie plodín. Plánujeme budovať nové silá alebo technologické linky na čo najvyššej úrovni, aby sme staré technológie postupne vymieňali za nové, tiché, s minimom prašnosti. Toto všetko patrí medzi naše každoročné plány. A rovnako to bude aj v ďalších rokoch. Investície do skladovacích priestorov a nových technológií. Z tohto štandardu plánovania určite neupustíme.

Považujete sa skôr za slovenskú alebo dánsku firmu?

Sme jednoznačne slovenská firma. Obrábame slovenskú pôdu, zamestnávame slovenských zamestnancov, platíme tu odvody, sídlo firiem máme na Slovensku. Daňami prispievame do rozpočtov štátu a samospráv, podporujeme slovenské HDP. Pôsobíme lokálne, budujeme si dodávateľsko-odberateľské reťazce so spracovateľmi v regióne. Napríklad pšenicu na múku dodávame do mlynov v Kollárove a celú úrodu cukrovej repy od nás odoberá cukrovar v Seredi. Firmy skupiny Donau farm a všetky naše výrobné procesy sme nastavili na udržateľnosť, preto nám nedáva žiaden zmysel voziť agrokomodity cez celé Slovensko.

Donau farm patrí k najväčším producentom cukrovej repy na Slovensku.
Zdroj: Archív Donau Farm
Donau farm patrí k najväčším producentom cukrovej repy na Slovensku.

Ako hodnotíte svoje pôsobenie v slovenskom agrosektore?

Pôsobíme v ňom od roku 2006. Mnoho vecí sme sa za pochodu naučili, a veľa z nich sme s naším know-how naučili aj my kolegov na Slovensku. Dokázali sme nájsť vzájomnú harmóniu spolupráce, vďaka ktorej sme sa stali významným hráčom na trhu. Snažíme sa veci zjednodušovať, robiť efektívnejšie, byť motiváciou pre nás aj pre našich zamestnancov či obchodných partnerov. Za tých 16 rokov sme toho dokázali veľa, dôkazom je naše rozrastanie sa. To, že do nás vkladajú dôveru iné podniky, banky, prenajímatelia, zamestnanci, obchodní partneri, konatelia a ďalší stakeholderi, je pre nás obrovským ocenením a súčasne hnacím motorom. 

Donau farm Kalná

Donau farm v Kalnej nad Hronom je najväčšou farmou zo skupiny, ktorá zastrešuje 6 produkčných spoločností na Slovensku. Skupina užíva viac ako 13 000  ha pôdy, pričom Donau farm Kalná obrába 4 500 hektárov pôdy, ktorú má v užívaní v levickom regióne. Jej ročný objem úrody je 55 000 - 60 000 ton plodín. Farma patrí medzi prvé agrospoločnosti, ktoré dosiahli certifikát kvality ISO k životnému prostrediu. Ročne preinvestuje už viac ako 3 milióny eur.

Je Slovensko voči inováciám otvorené alebo sa stretávate skôr so skepticizmom?

Slovensko ako každá iná vyspelá krajina reaguje na inovácie pozitívne. Ani drobní farmári, ktorí si na svojom poli plnia sen o ekologickom a sebestačnom dopestovaní plodín, neokopávajú hriadky ručne. Dobrá správa je, že dnes sa inovácie dajú spojiť s udržateľnosťou a ekologickým prístupom, takže ani drobní pestovatelia, ani veľkofarmári nemusia robiť kompromisy. Mladá generácia berie inovácie ako súčasť každodenného života. Vidím však aj staré družstvá, ktoré nehovorím, že hospodária zle, ale dalo by sa to robiť efektívnejšie, ak by inovovali. V agropodnikoch s mladšou generáciou, ktorá je otvorená inováciám, je viditeľný ten rozdiel vo finančných aj produkčných výsledkoch.

Budúcnosť teda ide ruka v ruke s novými technológiami?

Osobne si myslím, že toto storočie prechádza rýchlym tempom inovácií a buď do tohto vlaku nastúpite, alebo zmeškáte vlak a s ním aj svoju príležitosť na lepšiu budúcnosť. Pozrime sa napríklad na skvelé inovácie v zelených technológiách, či v inováciách v oblasti digitalizácie. To sú základné, najrýchlejšie a najčastejšie sa meniace oblasti. Tu sa posúvame míľovými krokmi každým rokom, nestačí len uvažovať a o dva-tri roky začať s nejakou inováciou. Treba trh aktívne sledovať a jednoznačne inovovať.

Dnes sa inovácie dajú spojiť s udržateľnosťou a ekologickým prístupom.
Zdroj: Archív Donau Farm
Dnes sa inovácie dajú spojiť s udržateľnosťou a ekologickým prístupom.

Aké najväčšie zmeny v tomto sektore za posledné roky pozorujete?

Dejú sa práve teraz a nielen farmári, všetci sme ich súčasťou. Tento rok sme zažili najhorúcejšie leto za posledné desiatky rokov, čo pocítili aj bežní ľudia a pripustili, že príčinou môžu byť zmeny klímy. Druhou fatálnou udalosťou je vojna na Ukrajine, ktorá vytiahla roky neriešenú otázku potravinovej sebestačnosti Slovenska. Obe katastrofy majú spoločného menovateľa, ktorým je hroziaci nedostatok potravín a hlad.

Myslíte si, že si s nimi vieme ako spoločnosť poradiť?

Riešenie oboch problémov vidím v zmene prístupu majiteľov polí, poľnohospodárov, farmárov a pestovateľov k pôde. A rovnako zmenu v obchodnej politike, v podpore domácich producentov potravín a spracovateľov agrokomodít, ktorí tu chýbajú, a preto sa veľká časť úrody vyváža za hranice. Pokiaľ ide o pozitívne zmeny, sú to práve spomínané inovácie. Už viac než rok žijeme technologickými linkami, zameranými na to, aby neunikal do vzduchu prach, akou bude aj naša plánovaná nová linka v Kalnej nad Hronom.

Donau farm v rámci svojej expanzie investuje do nových strojov.
Zdroj: Archív Donau Farm
Donau farm v rámci svojej expanzie investuje do nových strojov.

Ako ste k ním prispeli vy, ako trendsetter v oblasti farmárčenia a obrábania pôdy?

Ako líder na agrárnom trhu cítime zodpovednosť za to, ako bude agrosektor vnímaný verejnosťou. A to od odborníkov až po ľudí, ktorí majú v rodine zažité vyvlastňovanie pôdy v päťdesiatych rokoch a tých, čo roky robili na poľnohospodárskych družstvách. Títo ľudia majú k pôde osobitý vzťah a chcú vidieť, že je o ňu dobre postarané. Našou filozofiou na Donau farm je urobiť vždy niečo navyše, bez ohľadu na okamžitý zisk. Obrovskú pozornosť a naozaj nemalé finančné zdroje venujeme na obnovu technológií, či už sa jedná o takzvané presné poľnohospodárstvo, lapače prachu, tlmiče hluku a podobne.

Ako sa to prejavuje v praxi?

Na poliach sme sa vrátili k starým metódam osievania, ktoré medzi riadkami plodín nechávajú neobrobenú pôdu. Využívame pri tom najmodernejšiu technológiu osievania pomocou GPS navigácie, takže mechanizmy zbytočne nepremávajú po poli a nechávajú pôdu dýchať. Neobrobené pásy sa osvedčili počas letného sucha, pretože zadržiavali aj to malé množstvo vody čo spadlo. Samozrejmosťou nášho podnikania je transparentnosť pri uzatváraní dohôd, obchodovaní či vybavovaní na úradoch.

Navigácia poľnohospodárskych strojov cez GPS pri oseve cukrovej repy zvyšuje presnosť operácií.
Zdroj: Archív Donau Farm
Navigácia poľnohospodárskych strojov cez GPS pri oseve cukrovej repy zvyšuje presnosť operácií.

Dnes sa veľa hovorí o spoločenskej zodpovednosti firiem. Ako sa v tejto oblasti angažuje tá vaša ?

Sme aktívnou súčasťou tejto filozofie. Vytvárame čo najlepšie podmienky pre našich zamestnancov, aby pracovali v príjemnom pracovnom prostredí. Dbáme na etické riadenie podniku a správanie sa voči obchodným partnerom a to isté vyžadujeme aj my od nich. Veľký podiel našej činnosti sa sústreďuje na ochranu životného prostredia, dôkazom čoho je aj náš certifikát ISO k životnému prostrediu. A v nemalej miere sa podieľame na spolupráci s miestnymi komunitami.

Máte na mysli obec Kalná nad Hronom?

Zistili sme, že jej obyvateľom máme čo ponúknuť, aj keď sme obyčajná farma a nemáme na dvore zvieratá. Sú na nás zvedaví a k poľnohospodárstvu majú vrelý vzťah. V lete u nás boli deti zo základných škôl na exkurzii a okrem toho, že poznali všetky plodiny, v každej triede bol niekto, koho otec má na dvore traktor. Pomáhame aj študentom strednej poľnohospodárskej školy, ktorí u nás majú vlastný kúsok poľa a učia sa po ňom jazdiť s mechanizmami. Vážime si dobré vzťahy s obcou a jej obyvateľmi. Pri jednej z našich najväčších investícií, výstavbe nových síl, sme mysleli aj na zlepšenie kvality bývania obyvateľov zo susedných domov a kúpili sme najlepšiu pozberovú linku na trhu, ktorá pôjde ticho a skráti čas spracovania plodín o týždne až mesiace.

Deti z levického regiónu na exkurzii v Donau farm nemajú problém identifikovať plodiny.
Zdroj: Donau Farm
Deti z levického regiónu na exkurzii v Donau farm nemajú problém identifikovať plodiny.

Aké aktivity plánujete v najbližších rokoch?

Minulú jar som neskoro objednal semiačka lúčnych kvetov z Dánska, prišli až po sezóne. Takže začiatkom budúceho roka konečne vysadíme na poliach farebné kvetinové pásy, z ktorých si okoloidúci budú môcť natrhať kyticu. Všetky naše plány riadi v prvom rade príroda. Zase budeme celú sezónu každých desať minút v smartfóne kontrolovať zmeny počasia a konať ako rozumní farmári. Aby som bol konkrétny, čaká nás vysádzanie stromov, vylepšenie presnej aplikácie hnojív. Uvažujeme nad samostatným spôsobom vykurovania formou slamy, či uskladňovaním energie. Snáď nás čaká aj certifikácia ďalších spoločností v rámci našej skupiny. Všetko si musíme prepočítať a určite to bude v súlade s inováciami aj v našom pláne investícií.

Michael Houmann

Generálny riaditeľ skupiny Donau farm. Vyštudoval poľnohospodársku univerzitu v Lundbaku, dnes riadi agrárnu skupinu obrábajúcu 13-tisíc hektárov pôdy v levickom a šamorínskom regióne.

Ďalšie dôležité správy