Veľkú pomoc im v tomto smere poskytlo Občianske združenie Dobrý pastier v Kláštore pod Znievom.

Ide o jedno z najväčších zariadení na Slovensku poskytujúcich sociálne služby chudobným a tým, ktorí nemajú zabezpečené nevyhnutné podmienky na uspokojovanie základných životných potrieb, nemajú ubytovanie alebo sa ocitli v nepriaznivej sociálnej situácii. Združenie sa riadi heslo, kde je vôľa, tam je aj cesta. Útulok Dobrého Pastiera sa označuje za zariadenie pre ľudí, ktorým život nedožičil toľko, čo ostatným. „Je to útulok aj pre tých, ktorí si nevážili to, čo mali, a museli to žiaľ stratiť, aby to znova našli.“

Prichádza nevyhnutná pomoc

Práve sem, do zariadenia v Kláštore pod Znievom bude smerovať to najnutnejšie zo základných životných potrieb - suroviny potrebné na prípravu rybieho vývaru. Počas konferencii TREND TOP Horeca manažment (13. - 14. marca 2018), konajúcej sa v Hoteli Turiec, Martin bude spoločnosť METRO organizovať ďalší ročník Majstrovstiev Slovenska vo filetovaní lososa. Keďže veľkoobchodu ide o to, aby sa v súlade s princípmi Zero Food Waste čo najmenej plytvalo s tak základnou komoditou, akou jedlo nesporne je, a zároveň chce pomáhať chudobným, rozhodol sa darovať lososie mäso Občianskemu združeniu Dobrý pastier.

Menej plytvania, viac pomoci chudobným

METRO darovalo za minulý rok Potravinovej banke 94 ton jedla v hodnote 170 tisíc euro.

METRO tak začína od seba a snaží sa aplikovať Zero Food Waste program vo svojich podmienkach. Rovnako tak mu záleží na tom, aby aj jeho zákazníci pochopili a osvojili si princípy tak nevyhnutného konceptu, ktorý v dnešnej dobe už nikto nesmie ignorovať. Prostredníctvom METRO akadémie učí svojich partnerov ako spotrebovať všetko jedlo v kuchyni, zbytočne neplytvať, resp. nevytvárať potravinový odpad, čo je aj jeden z gastronomických trendov súčasnosti. „Stanovili sme si cieľ, aby do roku 2020 obchody boli Zero Food Waste, t. j. netvorili potravinový odpad alebo produkovali minimálne potravinové prebytky a tie efektívne distribuovali pre ľudí v núdzi. Presne tak, ako tomu je v prípade darovania surovín, ktoré zostanú po Majstrovstvách Slovenska vo filetovaní lososa sociálnemu zariadeniu v Kláštore pod Znievom,“ uvádza PR manažér a hovorca spoločnosti METRO Martin Krajčovič. Pripomenul zároveň, že METRO je najväčším darcom potravín pre Potravinovú banku Slovenska, za minulý finančný rok darovalo ľuďom v núdzi 94 ton potravín v celkovej sume 170 tisíc euro.

Dôležité je nevytvárať odpad

METRO tiež momentálne zriaďuje vo svojich obchodoch odberné miesta na použitý olej a textil, ktoré budú k dispozícii pre všetkých zákazníkov, ale i širokú verejnosť v danej lokalite. Spoločnosť považuje za dôležité, aby sa nevytváral odpad a týmto k tomu chce dopomôcť. Okrem toho už počas dvoch ročníkov usporiadal úspešnú kampaň Varíme zdravo pre školy, kde kuchári METRO pripravovali pre deti zdravé a chutné jedlá, ktoré sa zmestia do finančného limitu na žiaka. A v tento iniciatíve sa bude pokračovať aj naďalej.

Princípy Zero Food Waste sa METRO snaží aplikovať aj počas v poradí 13. konferencie TREND Horeca manažment (13. - 14. marec 2018), kde sa stretne hotelierska, reštauračná a dodávateľská špička na jednom mieste. Každoročne je spojená s odovzdávaním cien pre najlepšie reštaurácie, hotely a penzióny TREND Top Reštaurácie a Hotely.

Losos ako vlajková loď

Dôležitým bodom programu bude aj ďalší ročník Majstrovstiev Slovenska vo filetovaní lososa. Tento výnimočný druh ryby, chutný a zdraviu prospešný možno považovať za vlajkovú loď METRO, ktorú vďaka premyslenej logistike vie dostať do 24 hodín na svoje pulty priamo z prímorských oblastí. Majstrovstvá sa uskutočnia v prvý deň konferencie a svoje schopnosti a zručnosti si tu preveria kuchári z celého Slovenska. Súťaž je určená výhradne pre profesionálnych kuchárov - jednotlivcov, ktorí reprezentujú sami seba, príp. príslušné gastronomické zariadenie (reštaurácia, hotel, penzión), ktorého sú majiteľmi, prevádzkovateľmi alebo zamestnancami. Môže sa jej zúčastniť maximálne 12 účastníkov.
Lososy, ktoré sa filetujú, majú 4-5 kilogramov a kuchári z nich urobia dva filety, odborne nazývaná kvalitatívna trieda Trim E (filet bez kosti a kože).

Ako základné hodnotiace kritériá súťaže sú: kvalita finálnych filiet, výťažnosť, pričom ideálna pri ručnom filetovaní je 59 % z celého lososa, dodržiavanie zásad HACCP a tiež čas. Filety musia súťažiaci pripraviť do maximálne desiatich minút od štartu.

Prajeme veľa úspechov.