Súčasťou hĺbkových sanitačných opatrení v závode je sanitácia všetkých zariadení, priestorov a pracovných pomôcok, sanitácia všetkých filtrov vo vzduchotechnike, sanitácia medzistropných priestorov, využitie nových vysoko účinných čistiacich a dezinfekčných prostriedkov počas sanitácie a využitie germicídnych lámp počas nočných zmien.

„V stredu 22. novembra bola spoločnosť Mecom Group informovaná Regionálnou veterinárnou a potravinou správou v Humennom, že z odobratých 65 testovaných vzoriek z 13 výrobkov v závode Humennom, boli dve vzorky z dvoch výrobkov označené ako pozitívne na výskyt baktérie Listeria monocytogenes,“ uvádza spoločnosť.

Mecom dodáva, že zároveň boli odobraté z rovnakých produktov „kontravzorky" a poslané do certifikovaného laboratória Eurofins v Nových Zámkoch, ktoré žiadny pozitívny nález uvedenej baktérie v týchto vzorkách nepotvrdilo. Napriek tomu spoločnosť Mecom Group pristúpila k preventívnemu stiahnutiu uvedených výrobkov z trhu a zvýšila intenzitu hygienických opatrení.

„V závodoch Mecom Group sa dodržiavajú všetky hygienické a iné požiadavky na zariadenia či postupy, pričom mikrobiologické ukazovatele vo výrobkoch podliehajú pravidelným kontrolám,“ dodáva spoločnosť.

Spoločnosť Mecom Group je členom Carnibona Group, ktorá pôsobí v oblasti spracovania mäsa v stredoeurópskom regióne. Vznikla v roku 2008 postupným zlučovaním mäsospracujúcich spoločností s dlhoročnou tradíciou na Slovensku, v Maďarsku a v Českej republike. Carnibona patrí ku kľúčovým investičným projektom Penty, jednej z najväčších stredoeurópskych investičných spoločností.

Poznámka: Týždenník TREND a portál TREND.sk sú súčasťou vydavateľstva News and Media Holding, ktoré patrí finančnej skupine Penta.