Medzinárodná skupina odborových zväzov v pondelok uviedla, že proti spoločnosti McDonald's podala sťažnosť pre „systematické sexuálne obťažovanie“ v reštauráciách tejto celosvetovej siete rýchleho občerstvenia. Informovala o tom agentúra AFP.

Podľa predstaviteľov odborov ide o prvú sťažnosť zameranú na systematické sexuálne obťažovanie v nadnárodnej spoločnosti. So sťažnosťou sa obrátili na holandskú kanceláriu Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj(OECD).

V podanej sťažnosti sú citované svedectvá zamestnancov týkajúce sa pokusov o znásilnenie, obťažovanie, odhaľovanie sa či sexuálne ponuky. Tiež hovorí o tom, "že obete, niektoré vo veku 16 rokov, boli pri pokuse oznámiť takéto správanie ignorované, zosmiešňované či dokonca potrestané. Niektorým zámerne skrátili pracovný čas a iných prepustili.

TOP USA McDonald´s Pracovníčka 94 rokov
Neprehliadnite

McDonald's rieši konflikt. Nová pobočka ohrozuje európsku históriu

Rôzne formy nežiaduceho telesného kontaktu sa podľa sťažnosti vyskytli v mnohých krajinách vrátane Spojených štátov, Veľkej Británie, Austrálie, Brazílie, Čile, Kolumbie, Francúzska. Vo Francúzsku dokument uvádza aj prípad, keď manažér údajne nainštaloval kameru do dámskej šatne a mladé ženy si tajne natáčal.

„Zamestnanci spoločnosti McDonald's už roky upozorňujú na sexuálne obťažovanie a násilie založené na rodovej príslušnosti, ale táto spoločnosť s prehnitou firemnou kultúrou nepodnikla zmysluplné kroky na vyriešenie tohto problému,“ uviedla generálna tajomníčka Medzinárodnej potravinárskej únie Sue Longleyová.

Sťažnosť teraz preskúma holandská vláda, ktorá do troch mesiacov rozhodne, či začne so spoločnosťou proces mediácie. Odborové zväzy z Európy, Spojených štátov a Kanady uviedli, že sťažnosť podali v Holandsku, pretože v Spojených štátoch, v ktorých má spoločnosť sídlo,

USA McDonald’s Plastové Slamky
Neprehliadnite

Chcete licenciu McDonald's? Pripravte si tučný štartovací balík

„McDonald's trvá na tom, že nie je zodpovedný za pracovné podmienky, zamestnanecké vzťahy či šikanu na pracovisku vo viac ako 90 percentách svojich obchodov prevádzkovaných franšízami“.

Holandsko je podľa odborov tiež „nervovým centrom európskych operácií spoločnosti“. Sťažnosť sa týka aj dvoch investičných bánk, holandskej APG Asset Management a nórskej Norges Bank, ktoré v rámci McDonald's spoluvlastnia podiely v hodnote 1,7 miliardy dolárov.