Sevelda to označil za "nepodložené špekulácie" a dodal, že RBI so skupinou Alfa Group nekomunikuje. RBI tento mesiac uviedla, že v prípade, ak bude nutné odpísať časť hodnoty ruských aktív, môže strata skupiny za vlaňajšok prekročiť sumu 500 mil. eur.

Raiffeisen Bank International pôsobí aj na Slovensku. Je majoritným akcionárom Tatra banky, ktorá bola do Obchodného registra SR zapísaná 1. novembra 1990. Tá od roku 2012 prevádzkuje na Slovensku aj Raiffeisen Bank, ktorá je vedená ako odštepný závod Tatra banky. Do skupiny Raiffeisen patrí aj Zuno Bank, ktorá komerčnú prevádzku začala v decembri 2010 ako nový model direct banky pre trhy strednej a východnej Európy.

Skupina RBI tento mesiac informovala, že v dôsledku vývoja na európskych trhoch sa rozhodla banku Zuno ponúknuť novému investorovi. Záujemcovia o banku Zuno môžu podať nezáväzné ponuky do polovice februára, potom dostanú vybraní uchádzači možnosť uskutočniť hĺbkovú kontrolu.