Popri sériovej výrobe sa Matador rozvíja ako vývojová skupina. „Jadrom nášho biznisu sa stáva vývoj. Je to reakcia na dobu a pokrok prináša pre priemysel nové výzvy,“ hovorí prezident Matador Group Štefan Rosina.

Spoločnosť sa tiež orientuje v prospech činností s vyššou pridanou hodnotou, sofistikovaných riešení v segmente priemyselnej automatizácie a ponúka technologické služby a riešenia súvisiace s Industry 4.0. Hlavne oblasť priemyselnej automatizácie a robotiky je v súčasnej dobe najdynamickejšie rozvíjajúca sa časť v skupine Matador. Vo fabrike v Dubnici nad Váhom sa vytvárajú inovatívne riešenia v automatizácii pre globálnych zákazníkov. „Sústreďujeme sa na implementáciu princípov Industry 4.0 v rámci našich výrobných spoločností, ale rovnako aktívni sme v oblasti ponúkania týchto riešení našim zákazníkom, a to predovšetkým v segmente priemyselnej automatizácie. Máme za sebou už viacero úspešných riešení hlavne v oblastiach digitalizácie, automatizácie a stabilizácie procesov – no nielen tých výrobných,“ dopĺňa generálny riaditeľ Martin Kele.

Matador Group sa transformuje na vývojovú skupinu

Zdroj: MATADOR GROUP

V rámci vývojového centra v Dubnici nad Váhom sa Matador zameriava najmä na oblasť komplexného vývoja robotických a automatizovaných liniek, či vývoj riešení v priemyselnej automatizácii, sofistikované strojárstvo vo forme vývoja a výroby jednoúčelových zariadení a nástrojov na tvárnenie, ale aj špeciálne robotické aplikácie a riešenia inteligentného priemyslu.

Matador Group sa transformuje na vývojovú skupinu

Zdroj: MATADOR GROUP

Jedna z kľúčových akvizícii pre skupinu Matador prišla v roku 2006, kedy začlenila do svojho portfólia českú vývojársku spoločnosť Aufeer Design. Česká vetva skupiny sa taktiež podieľa na vývojových riešeniach v oblasti výroby, nástrojárne a hlavne inžinieringu a dizajnu. Svoju centrálu má v mekke českého priemyslu v Mladej Boleslavi, odkiaľ obsluhuje najmä veľkých zákazníkov z automobilového sektora.  Matador Group sa môže oprieť aj o vlastné Inovačné centrum, ktorého jadro tvorí dizajnové štúdio a clay model lab. „Veľká synergia medzi dizajnom, automobilovým inžinieringom a službami priemyselnej automatizácie z nás robia dodávateľa komplexných konštrukčných riešení na kľúč – od zadania projektu, cez dizajn, až po finálnu implementáciu,“ hovorí prezident Matador Group Štefan Rosina.

„Možno málo Bratislavčanov vie, že za novou električkou v hlavnom meste stojí práve naše dizajn štúdio,“ pripomenul Branislav Maukš, šéf dizajnu v Aufeer Design, dcérskej firmy Matador Group. Inovačné centrum sa neorientuje iba na automobilový sektor, pretože dizajn je prítomný v každej sfére mobility a aj v produktovom dizajne. Dizajnové štúdio má v poslednom období za sebou viaceré zaujímavé projekty, ako lietajúce auto VTOL, alebo limitovanú edíciu hodiniek pre český PRIM. Najviac ohromujúci projekt je koncept vlastného auta AF2 Hypercar, s ktorým skupina Matador prezentuje svoj pohľad na auto budúcnosti.