Maloobchod čaká výrazné oživenie v tvare písmena V. Zo správy „ExCEEding Borders | CEE-17 Retail in the times of the Pandemic”, ktorú vydala spoločnosť Colliers International, vyplýva, že silný, 172-miliónový spotrebiteľský trh regiónu strednej a východnej Európy by sa mal pozviechať rýchlo. Hybnou silou je najmä prudký nárast spotrebiteľskej aktivity v e-commerce.

Naproti tomu, obchodné centrá zaznamenali v polovici roku 2020 pokles návštevnosti o 20 až 45 percent v porovnaní s rovnakým obdobím roku 2019. Vládne obmedzenia týkajúce sa prevádzky obchodov, služieb, gastronómie, zábavy a voľného času totiž viedli k zmenám v spotrebiteľskom správaní.

Lepšie ako po kríze v roku 2008

Vzhľadom na to, že trhy práce boli v dobrom stave a peniaze prúdili do ekonomiky, nie je podľa odborníkov prekvapením, že v maloobchode dochádza v mnohých prípadoch k výraznému oživeniu v tvare písmena V. Porovnávajú, že pri recesii po veľkej ekonomickej kríze v roku 2008 trvalo maloobchodníkom niekoľko rokov, kým sa veci dostali späť do starých koľají.

Dominika Jędrak, riaditeľka spoločnosti pre prieskum a konzultačné služby v Poľsku, priblížila, že nastal prudký nárast spotrebiteľskej aktivity v e-commerce. „Ten sa stal základným prvkom prebiehajúcej transformácie maloobchodu v súvislosti s vývojom technológií a zmenami v spotrebiteľskom správaní,“ uviedla. Taktiež podľa nej došlo k výraznému zvýšeniu percentuálneho podielu ľudí starších ako 55 rokov, ktorí v súčasnosti prechádzajú z nakupovania v off-line obchodoch do on-line.

Šport a zdravie poskočili

Výrazné zmeny nastali v oblasti športu, keďže ľudia si v čase lockdownov začali viac vážiť športové aktivity a trávenie času v prírode. Záujem o bicykle a kempingové vybavenie dosiahol preto rekordné hodnoty v prvej časti roku 2020 vo väčšine krajín strednej a východnej Európy.

Na snímke spolumajiteľ investičnej skupiny WOOD & Company, Ľubomír Šoltýs.
Neprehliadnite

S koronou Európa pochopila, že nemôže všetko dovážať z Číny

Ďalšou osobitnou kategóriou, ktorá zaznamenala výrazný nárast, boli výdavky na zdravie. Slovo „teplomer“ sa vo vyhľadávačoch Google objavovalo v jarných mesiacoch vo väčšine krajín 5- až 6-krát častejšie ako pred rokom.

V celom regióne strednej a východnej Európy sa podiel online predaja značne líši – od jednociferných čísel v niektorých krajinách, až po viac ako 18 percent v Českej republike. V tomto roku väčšina z týchto čísel rástla historicky najrýchlejším tempom, ale stále zostáva viac ako 80 percent predaja na iných kanáloch.

Kevin Turpin, regionálny riaditeľ pre prieskum v strednej a východnej Európe, na margo toho poznamenal, že mnoho maloobchodníkov stále prevádzkuje viaceré kanály, avšak kamenné predajne často tvoria najväčšiu časť ich príjmovej a prevádzkovej siete. „Tento rok, ak už nie skôr, odhalil, aké chybné sú niektoré modely. Pre určité značky sa online trhovisko ukazuje ako záchrana.“

Nezamestnanosť na uzde?

Odborníci z Colliers International skonštatovali, že trhy práce v regióne strednej a východnej Európy, ako aj kúpna sila sú tentoraz v oveľa lepšej kondícii ako pred desiatimi rokmi.

Žiadatelia o dávku nezamestnanosti
Neprehliadnite

Nezamestnanosť v eurozóne aj v celej Európskej únii v novembri mierne klesla

Silviu Pop, vedúci prieskumov v Rumunsku, potvrdil, že analyzovali prognózy MMF týkajúce sa nezamestnanosti, aby vyhodnotili stav na trhoch práce. Rok 2021 porovnali s rokom 2019 a rok 2010 s rokom 2008. Preskočili rok recesie, aby lepšie pochopili, ako by situácia mohla vyzerať v prvom roku oživenia. „Až na niekoľko výnimiek bude skok v nezamestnanosti tentoraz oveľa nižší. Výnimkou sú Rumunsko a Bielorusko, keďže obidve krajiny mali vysoký dopyt po zamestnancoch na trhu práce v porovnaní s rokom 2008.“

Štúdia zahŕňala 17 krajín strednej a východnej Európy: Albánsko, Bielorusko, Bosnu a Hercegovinu, Bulharsko, Chorvátsko, Českú republiku, Estónsko, Maďarsko, Lotyšsko, Litvu, Čiernu Horu, Poľsko, Rumunsko, Srbsko, Slovensko, Slovinsko a Ukrajinu.