V halách bývalého Chemlonu je po 60 rokoch ticho. Nie, žiadna korona. Vypol nás Chemes. Ale poďme poporiadku.
Pred rokmi som sa rozhodol investovať do humenskej spoločnosti Nexis Fibers. Spoločnosť s desiatkami rokov skúseností s výrobou vlákien a s kvalifikovanými a zároveň srdečnými zamestnancami, ktorá sa dokázala transformovať zo štátneho podniku na modernú firmu pôsobiacu na celosvetových trhoch, ma zaujala a videl som v nej veľký potenciál.

Netrvalo však dlho a musel som čeliť prvým problémom. Švajčiarsky partner, s ktorým sme sa na investícii podieľali a veril som mu, ma podviedol a firmu previedol mimo moju kontrolu. Po dlhých a komplikovaných sporoch a nemalých nákladoch sa mi podarilo získať Nexis späť a môj bývalý partner skončil pre svoju ekonomickú trestnú činnosť za mrežami.

Z vytúženého úspechu som sa žiaľ dlho netešil. Spoločnosť sa totiž medzitým „vďaka“ bývalému partnerovi dostala do finančných ťažkostí a hrozil jej konkurz. Videl som však, že ide o zdravú firmu s odhodlanými pracovníkmi, a preto som do nej opäť zainvestoval. To pomohlo odvrátiť konkurz a pripraviť trúfam si povedať nadštandardný reštrukturalizačný plán, najmä na dovtedajšie slovenské pomery. O kvalite plánu napokon svedčí aj to, že ho podporilo 95% veriteľov.

Poviete si, že odvtedy sa veci museli vyvíjať už len k lepšiemu – nie je to tak. Na scéne sa totiž objavil miestny „veľkopodnikateľ“, ktorý sa rozhodol, že chce Nexis pre seba. Začalo sa to uplatňovaním fiktívnych nárokov a predkladaním vlastných „návrhov“ plánu. Veritelia aj súd tieto hry pochopili a návrhy Chemesu odmietli.

V snahe spochybniť reštrukturalizáciu nasledovala ich ústavná sťažnosť. Ak by bola úspešná, znamenala by konkurz Nexisu, v ktorom by nezabezpečení veritelia dostali len 1,37% svojich pohľadávok, namiesto 50% uspokojenia podľa schváleného plánu. Sťažnosť však úspešná nebola.

Popri tom sa začal objavovať nátlak na ceny neregulovaných energií. Keď podnik nemôže premiestniť svoju výrobu a kvôli zmluvným dojednaniam a faktickým blokáciám areálu ani odoberať energie od nikoho iného, pričom bez energií nemôže pokračovať vo výrobe, nie je to jednoduchá pozícia. A keď sa niekto rozhodne, že nebude rešpektovať zmluvu a o cenách rokovať, no namiesto toho začne jednostranne vydávať „cenové výmery“, pozícia je to priam nezávideniahodná.

To však nie je všetko. Ceny neregulovaných energií podľa takýchto cenových výmerov sú totiž aj dvoj či trojnásobne vyššie ako ceny konkurencie. A ak nebudete platiť, skrátka Vás vypnú (nie, odber od iného dodávateľa či samovýrobu Vám naďalej neumožnia).

Tieto ceny rešpektujú všetky ostatné subjekty v areáli! Naozaj je to tak? A čo ak odoberáte napr. 80 % či 90 % celkového objemu danej energie? Viete, čo to znamená? Že ak celková cena za rok narastie napr. o 1 milión, Vy sami zaplatíte 800 až 900 tisíc a všetci ostatní odberatelia dokopy zvyšných 100 až 200 tisíc. Vážení páni, nepripadá Vám tento Váš argument trochu účelový?

Okrem toho, medzi pôsobením v miestnom areáli a pôsobením na globálnom trhu je jeden základný rozdiel, a tým je konkurencia. Možno si to niektorí za tých tridsať rokov nestihli všimnúť, no centrálne plánovanie v našom geopolitickom priestore nahradil slobodný trh. V trhovom hospodárstve je cena vytváraná ponukou a dopytom, pričom musíte zároveň zachovať vysokú kvalitu. Pozrite sa na svoj telefón, televízor či značkové tenisky – vo väčšine prípadov zistíte, že boli vyrobené v Číne. Viete prečo? Kvôli minimalizácii nákladov na výrobu. Myslíte, že v sektore priemyselných vlákien či polymérov je to iné?
Nexis za neregulované energie už dnes platí neporovnateľne vyššie ceny nielen ako majú naši konkurenti v Číne či inde v zahraničí, ale aj ako sú obvyklé ceny na Slovensku. Áno platí, a platí za všetko, čo odoberie a už roky platí dokonca vopred. A čo sa stane, keď bude Nexis platiť dvakrát či trikrát vyššie ceny? Aký to bude mať dopad na cenu jeho produktov, na jeho schopnosť udržať sa na trhu s tvrdou konkurenciou a na možnosť splniť si záväzky z plánu voči všetkým ostatným veriteľom? Odpoveď určite poznáte.

S takýmto neprimeraným navýšením cien neregulovaných energií pochopiteľne nemožno súhlasiť, preto sa Nexis obrátil na súd, aby primerané ceny svojím rozhodnutím určil nezávislý a nestranný orgán. Požiadavky Chemes sú neakceptovateľné obzvlášť za situácie, keď Chemes vyhlásil, že si nimi chce kompenzovať svoje „straty“ z reštrukturalizácie Nexis. Všetky pohľadávky si mal prihlásiť a aj si ich prihlásil, a Nexis tie reálne z nich Chemesu aj spláca, rovnako ako všetkým ostatným veriteľom. Zákon hovorí, že viac žiadať nemôže; ak by sme mu viac zaplatili, porušili by sme zákon my. Na to, že uspokojením požiadaviek Chemesu môže dôjsť k protiprávnemu zvýhodneniu veriteľa, Chemes upozornil aj veriteľský výbor Nexisu, teda orgán, ktorý zastupuje záujmy všetkých našich veriteľov (vrátane Chemesu), a nie záujmy Nexisu.

Samozrejme, korona sa dotkla aj Nexisu – keď väčšina Vašich zákazníkov zníži či dočasne preruší odbery, musí sa Vás to dotknúť. V tomto sme však všetci spolu. A my sme hľadali riešenie. Oslovili sme veriteľov a požiadali ich o posun splatnosti dvoch splátok. A viete čo? Oni súhlasili. Súhlasili, pretože vedia, že ekonomika sa opäť rozbehne a my zas budeme môcť pokračovať naplno. Súhlasili, pretože rozumejú, že vďaka tomu aj oni získajú viac. Súhlasili, pretože už doteraz sme im zaplatili 8x viac, ako by dostali, ak by našu reštrukturalizáciu neboli podporili. Nesúhlasili len veritelia 4 % splátok, vrátane Chemesu – a tým sme zaplatili, všetkým naraz, pretože my nechceme skončiť a nechceme sklamať tých ostatných.

Nechceme skončiť, hoci sa o to Chemes veľmi snažil. Žaloby a sťažnosti v Švajčiarsku – odmietnuté konkurzným úradom a tromi rôznymi súdmi. Trestné oznámenia na moju osobu v Švajčiarsku – prokuratúrou a súdom vyhodnotené ako nedôvodné. Žaloby o zaplatenie „nedoplatkov“ na cenách energií – súdmi (zatiaľ neprávoplatne) zamietnuté. Žaloby o určenie neúčinnosti plánu – súdmi (raz právoplatne, raz zatiaľ neprávoplatne) zamietnuté. Incidenčná žaloba – súdom (zatiaľ neprávoplatne) zamietnutá. Dlhodobé účelové obštrukcie pri realizácii kľúčovej investície na splnenie záväzkov z plánu – správnymi orgánmi vyhodnotené ako účelové. Trvalé znemožnenie vstupu do areálu zamestnancovi za „porušenie zásad slušného správania“, ktorý nakoniec po mnohých mesiacoch radšej sám požiadal o skončenie pracovného pomeru. Vyhadzovanie zamestnancov z výrobnej haly uprostred pracovnej zmeny, po tme a za asistencie SBS. Obmedzovanie dovozu stravy. A tak ďalej, a zas, a dookola.

Ani to však nestačilo. Niekto začal šíriť „pravdu“ o Nexise. Niekto vytvoril zosmiešňujúce plagáty a rozvešal ich v areáli prísne stráženého priemyselného parku, do ktorého neprenikne ani dodávateľ pizze. Niekto vytvorili transparent, v ktorom tvrdí, že som podvodník a snaží sa ma spájať s osobou, s ktorou som sa v živote nestretol a zavesil ho na budovu toho istého prísne stráženého priemyselného parku. Niekto dokonca kontaktoval mojich známych a snažil sa na mňa získať „kompromitujúce informácie.“ Čo si o sebe vôbec myslíte? To Vám nie je hanba?

A po tom všetkom toto. Prerušenie dodávok energií. V rozpore so zmluvou. V rozpore so súdnym rozhodnutím. V rozpore s poslednými zvyškami podnikateľskej slušnosti a elementárnej úcty k stovkám živiteľom rodín... A Nexis nie je prvá firma, ktorej to Chemes spravil; Humenčania vedia.

ITS, Hestego, KSK, Virenoso – pri žiadnej z týchto ani z ďalších firiem patriacich do mojej skupiny ITS, ktorú som tvrdou prácou vybudoval, som sa s takouto neprávosťou a bezočivosťou nestretol. A nie páni, Nexis nepatrí Smeru ani politickým špičkám, ako sa dnes ľúbivo snažíte šepkať do uší tých, ktorí sú ešte ochotní počúvať Vaše nepravdy. Patrí mne, Ivovi Bezlojovi. Ja sa za svoje firmy nehanbím a neskrývam sa za iných v strachu z dôsledkov môjho vlastného konania.

Na záver sa pýtam – dokedy? Dokedy sa bude Slovensko nečinne prizerať? Dokedy budú príslušné orgány váhať a tolerovať takéto praktiky?

Naše stroje dnes stoja. Štyristo zamestnancov je doma. Chcem, aby sa vrátili do práce a spolu s manažmentom Nexisu robíme preto všetko, čo je v našich silách. Jednu vec však nikdy neurobím – nenechám sa vydierať.

Ivo Bezloja