Transformáciu podnikateľského modelu z poskytovateľa IKT služieb na centrum inovácií a vývoja začala po 13 rokoch pôsobenia dcérska spoločnosť nadnárodnej technologickej skupiny Deutsche Telekom. Od svojho vzniku v roku 2006 spoločnosť T-Systems Slovakia rástla a rozširovala sa až k súčasnému počtu zamestnancov - 3 820 ľudí.

Korporátna firma zamestnáva ľudí z celého regiónu, ktorí pracujú v rámci viacerých organizácií spoločnosti. Úspechy T-Systems Slovakia z prvého kvartálu v roku 2019 - ocenenie Najzamestnávateľ roka 2018 za oblasť IT a telekomunikácie, dve ocenenia Via Bona a 3. miesto v súťaži Lead to Win za umelú inteligenciu pomáhajúcu riešiť menej komplexné úlohy, ktorú organizuje Deutsche Telekom - viedli spoločnosť k tomu, aby sa zamyslela nad tým, ako všetky aktivity prepojiť a zjednotiť. Vytvorením ústrednej líniovej myšlienky s cieľom prezentovať úspechy a prácu zamestnancov spoločnosti v interných sférach, ale aj navonok sa tak darí spoločnosti zvyšovať povedomie každodenných úspechov, ktoré prinášajú zamestnanci spoločnosti.

Ľudia tvoria značku IT firmy

Posilnenie značky

Klásť väčší dôraz na ľudí z vlastných radov je späté aj s podnikateľskou transformáciou spoločnosti. „Naším cieľom je denne budovať meno spoločnosti a predovšetkým jej značku, ktorú tvoria ľudia. Naši zamestnanci sú talentovaní a pracujú na úlohách a servisoch, ktoré sú dôležité pre kvalitu biznisu a výsledky našich zákazníkov. Toto je všeobecne známe v rámci spoločnosti, avšak menej sa o tom hovorí v rámci externej komunikácie. Práve toto povedomie chceme zmeniť v rámci našich zákazníkov, trhu práce a, samozrejme, medzi našimi zamestnancami. Začiatkom tohto roka sme prišli so sloganom ,Proud to make you shine‘, ktorým chceme vyzdvihnúť aktivity ľudí z našich radov, prezentovať hrdosť na hodnoty, ktoré dávame našim zákazníkom, expertízu, ktorú naša spoločnosť jednoznačne má, a posilňovať tak značku T-Systems Slovakia s konečným cieľom -  spokojní zamestnanci s možnosťami sebarealizácie, orientácia na zákazníka a jeho hodnoty a skvelé miesto pre prácu, na ktorej výsledky sme všetci hrdí,” vysvetlil Daniel Giebel, generálny riaditeľ spoločnosti.

Ľudia tvoria značku IT firmy

Aktivity späté s internou prezentáciou firmy začali byť viditeľné výraznejšie tohto roku počas marcového all staff mítingu, ktorý firma pravidelne pripravuje pre všetkých svojich zamestnancov. Priestor dostali práve ľudia, ktorí stoja za úspešnými projektami spoločnosti, napríklad Sám v múzeu, Learning by playing či City of Tevelopers.

„V súčasnosti ponúka každá IT firma svojim zamestnancom rôzne benefity, rovnako to je aj v prípade našej spoločnosti. Mimo benefitov chceme vytvoriť ekosystém s eventami, počas ktorých sa budú môcť zamestnanci sebarealizovať aj mimo toho, čo tvorí gro ich pracovnej náplne. Ako príklad spomeniem edukačno-informačné meet-upy pre tých, ktorých baví marketing, komunikácia či branding. Každý z eventov pre zamestnancov je tvorený od ľudí pre ľudí, teda komunitným systémom, kde je názor zamestnancov podstatný a dôležitý, pretože chceme, aby si mohli vytvárať eventy na mieru, podľa svojich požiadaviek a s obsahom, ktorý je pre nich smerodajný,” dopĺňa Juraj Probala, vedúci marketingu, PR a komunikácie spoločnosti.

Centrum na podporu startupov

Poskytnúť priestor na sebarozvoj v konečnom dôsledku pomôže firme zvýšiť úroveň expertov, ktorí pri agilnom vyvíjaní produktov vstupujú do diskusie s projektovými manažérmi a konfrontujú tak stratégiu produktu a čísla s technologickými možnosťami. V súčasnosti v T-Systems Slovakia pracuje na manažérskych pozíciách 250 lídrov, tzv. kľúčových hráčov z radu zamestnancov tvorí 353 ľudí.

„S možnosťou sebarealizácie súvisí aj priestor na kreatívne nápady a ich podporu, ktorú ponúkame v našom rozbiehajúcom sa Innovlabe - centre na podporu startupov. Všetky aktivity Proud to make you shine smerujú k tomu, aby sa zamestnanci sami stali ambasádormi značky firmy, keďže ich spokojnosť, prípadná nespokojnosť, zaváži o povedomí brandu v externom prostredí,” uzatvára J. Probala.

Ľudia tvoria značku IT firmy