Veď vyjsť z bytu a vyhodiť smeti do kontajnera je absolútne bežná rutina. Kým niektorí obyvatelia neriešia, do akého kontajnera hádžu odpad, iní vnímajú, že pôvodné klasické kontajnery nahradili na viacerých miestach ekologické polopodzemné kontajnery MOLOK od spoločnosti REDOX-ENEX.

V súčasnosti sa mnohé mestá, sídliská snažia o modernizáciu. Kým developeri myslia pri výstavbe nových projektov aj na stojiska kontajnerov, staršie bytové domy musia mať snahu o výmenu starých kontajnerov za nové alternatívy. Pôvodné mestské štvrti chcú ísť čoraz viac s dobou a udržať medzi svojimi obyvateľmi nielen starších, ale aj mladších i ekologicky zmýšľajúcich ľudí, ktorí vnímajú okolitý svet a dokážu oceniť upravené parky, moderné lavičky i stojiska kontajnerov. Tie nie vždy vyzerajú práve ideálne.

Spoločnosť REDOX-ENEX, ktorá dodáva ekologické polopodzemné kontajnery MOLOK na komunálny i separovaný odpad, prináša postupne do slovenských miest modernú alternatívu ku klasickým kontajnerom. Od augusta minulého roka je takéto stojisko inštalované aj na Karloveskej ulici v bratislavskej Karlovej Vsi. Pozostáva z jedného polopodzemného kontajnera na zmesový komunálny odpad a z troch takýchto nádob na plasty, papier  a sklo.

Prípravu a realizáciu moderného a ekologického stojiska zabezpečila pre spoločenstvo vlastníkov bytov SILEVKA jeho predsedníčka Anna Zemanová. Jej iniciatívu oceňujú aj susedia, ktorí kontajnery s potešením využívajú a pochvaľujú si poriadok na kontajnerovom stojisku..

„Mám veľkú radosť z toho, že ma podchvíľou zastaví niekto so susedov s vetou: Je to skvelé tie kontajnery. To bol výborný nápad. Prajem Vám i Slovensku ešte veľa úspešných inštalácií,“ adresovala A. Zemanová pozitívny ohlas a poďakovanie tímu spoločnosti REDOX-ENEX.

Polopodzemné kontajnery MOLOK sa od klasických kontajnerov líšia na prvý pohľad. Estetický vzhľad a čistota zberného miesta sú však čerešničkou na torte. V prvom rade je výrazne vyššia kapacita zberného miesta, vďaka čomu je znížená frekvencia vývozu odpadu. To vedie k zníženiu nákladov a negatívnych vplyvov na životné prostredie.

Dve tretiny kapacity nádoby sú pod zemou, kde je stálejšia teplota, a tým dochádza k spomaleniu rozkladu odpadu a zníženie vzniku zápachu. Odpad je ukladaný do výšky až 2,5 metra, čím dochádza k lepšiemu hutneniu vlastnou váhou odpadu. V neposlednom rade sú takéto zberné kontajnery menším lákadlom k vandalizmu, či k opätovnému vyberaniu odpadu.

Toto je len niekoľko dôvodov, prečo by sa mali stať moderné polopodzemné kontajnery MOLOK od spoločnosti REDOX-ENEX súčasťou moderného bývania na Slovensku.